12 marzec godz. 10:00 kategorie SP i godz. 12:00 kategoria OPEN – turniej piłki siatkowej z okazji Dnia Kobiet – REGULAMIN
12 marzec godz. 10:00 kategorie SP i godz. 12:00 kategoria OPEN – turniej piłki siatkowej z okazji Dnia Kobiet – REGULAMIN

XLVI REGIONALNY  TURNIEJ  PIŁKI  SIATKOWEJ z okazji  „DNIA  KOBIET”

o PUCHAR  BURMISTRZA  MIASTA  SŁUPCY 

 1. CEL: Popularyzacja piłki siatkowej wśród dziewcząt i kobiet.

 

 1. ORGANIZATOR:

* Urząd Miasta Słupcy,

* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy,

 

 1. TERMIN i MIEJSCE:

12 marzec 2023 roku

 • godz. 10:00 (losowanie do grup godz. 9:45) – kategoria SP kl. IV-VI i VII-VIII
 • godz. 12:00 (losowanie do grup godz. 11:45) – kategoria OPEN

 

Hala widowiskowo-sportowa MOSiR  w Słupcy, ul. Kopernika 13

Zgłoszenie drużyn do 3 marca /piątek/ e-mail: zapisy@mosirslupca.pl

 1. KATEGORIE:

* szkoły podstawowe  kl. IV-VI,  kl. VII-VIII

* OPEN

UWAGA: Dana kategoria rozegrana zostanie przy minimum dwóch zespołach.

 1. SYSTEM  ROZGRYWEK:

ustalony zostanie w zależności od ilości zgłoszonych zespołów, mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 25 punktów, trzeci set do 15 punktów, obowiązują przepisy PZPS.

 1. SPRAWY  FINANSOWE:

* koszty przejazdów, wyżywienia, napoi drużyny pokrywają we własnym zakresie,

* koszty organizacji turnieju pokrywają organizatorzy – zakup pucharów, koszty

sędziowskie

 1. NAGRODY:

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymują puchary lub medale.

 1. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE:

* zespoły ubezpieczają się we własnym zakresie i uczestniczą na własną  odpowiedzialność,

* organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione

bez opieki w szatniach i na sali,

* interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów

* organizatorzy zapewniają tylko piłki na mecze

 1. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jako zawodniczka XLVI Turnieju Piłki Siatkowej z okazji „Dnia Kobiet” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów Turnieju oraz jej patronów medialnych na potrzeby przeprowadzenia wyżej wymienionych rozgrywek zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ). Oświadczam także, że zostałam poinformowana o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym usuwania /akceptacja i podpis własnoręczny na liście zgłoszeniowej drużyny/

 1. ZEZWOLENIE NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku przez organizatorów Turnieju oraz jej patronów medialnych w ramach promocji rozgrywek XLVI Regionalnego Turnieju Piłki Siatkowej z okazji „Dnia Kobiet”

 

ORGANIZATORZY

Skip to content