16 listopada rusza pierwsza kolejka Słupeckiej Ligii Futsalu
16 listopada rusza pierwsza kolejka Słupeckiej Ligii Futsalu

16 listopada o godz. 18:00 w hali MOSiR w Słupcy rusza pierwsza kolejka Słupeckiej Ligii Futsalu.

TERMINARZ
1 KOLEJKA 16 listopada
godz. 18:00 FC Słupca – Desperados
godz. 18:35 Stolarze – Fabnet Team
godz. 19:10 Kopernik – JAH Team
godz. 19:45 Awaria – Wiara Lecha
Pauzuje: Gino
2 KOLEJKA 23 listopada
godz. 18:00 Desperados – Stolarze
godz. 18:35 Gino – Fc Słupca
godz. 19:10 Fabnet Team – Kopernik
godz. 19:45 JAH Team – Awaria
Pauzuje: Wiara Lecha
3 KOLEJKA 30 listopada
godz. 18:00 Awaria – Fabnet
godz. 18:35 Kopernik – Desperados
godz. 19:10 Stolarze – Gino
godz. 19:45 Wiara Lecha- JAH Team
Pauzuje: FC Słupca
4 KOLEJKA 7 grudnia
godz. 18:00 FC Słupa – Stolarze
godz. 18:35 Gino – Kopernik
godz. 19:10 Fabnet – Wiara Lecha
godz. 19:45 Desperados – Awaria
Pauzuje: JAH Team
5 KOLEJKA 14 grudnia
godz. 18:00 Awaria – Gino
godz. 18:35 FC Słupca – Kopernik
godz. 19:10 Wiara Lecha- Desperados
godz. 19:45 JAH Team – Fabnet
Pauzują: Stolarze
6 KOLEJKA 21 grudnia
godz. 18:00 Gino – Wiara Lecha
godz. 18:35 Desparados – JAH Team
godz. 19:10 FC Słupca – Awaria
godz. 19:45 Stolarze – Kopernik
Pauzuje: Fabnet
7 KOLEJKA 28 grudnia
godz. 18:00 Stolarze – Awaria
godz. 18:35 Wiara Lecha – FC Słupca
godz. 19:10 JAH Team – Gino
godz. 19:45 Fabnet – Desperados
Pauzuje: Kopernik
8 KOLEJKA 4 stycznia 2016
godz. 18:00 Gino – Fabnet
godz. 18:35 FC Słupca – JAH Team
godz. 19:10 Stolarze – Wiara Lecha
godz. 19:45 Kopernik – Awaria
Pauzują: Desperados
9 KOLEJKA 10 stycznia-niedziela – hala w Strzałkowie
godz. 11:30 Wiara Lecha – Kopernik
godz. 12:05 Desperados – Gino
godz. 12:40 Stolarze – JAH Team
godz. 13:15 Fabnet – FC Słupca
Pauzuje: Awaria
10 KOLEJKA 17 stycznia-niedziela – hala w Strzałkowie
godz. 11:30 FC Słupca – Desperados
godz. 12:05 Stolarze – Fabnet Team
godz. 12:40 Kopernik – JAH Team
godz. 13:15 Awaria – Wiara Lecha
Pauzuje: Gino
11 KOLEJKA 24 stycznia- niedziela – hala w Strzałkowie
godz. 11:30 Desperados – Stolarze
godz. 12:05 Gino – Fc Słupca
godz. 12:40 Fabnet Team – Kopernik
godz. 13:15 JAH Team – Awaria
Pauzuje: Wiara Lecha
12 KOLEJKA 25 stycznia
godz. 18:00 Awaria – Fabnet
godz. 18:35 Kopernik – Desperados
godz. 19:10 Stolarze – Gino
godz. 19:45 Wiara Lecha – JAH Team
Pauzuje: FC Słupca
13 KOLEJKA 1 luty
godz. 18:00 FC Słupa – Stolarze
godz. 18:35 Gino – Kopernik
godz. 19:10 Fabnet – Wiara Lecha
godz. 19:45 Desperados – Awaria
Pauzuje: JAH Team
14 KOLEJKA 8 luty
godz. 18:00 Awaria – Gino
godz. 18:35 FC Słupca – Kopernik
godz. 19:10 Wiara Lecha – Desperados
godz. 19:45 JAH Team – Fabnet
Pauzują: Stolarze
15 KOLEJKA 15 luty
godz. 18:00 Gino – Wiara Lecha
godz. 18:35 Desperados – JAH Team
godz. 19:10 FC Słupca – Awaria
godz. 19:45 Stolarze – Kopernik

Regulamin Słupeckiej Ligi Futsalu w sezonie 2015/2016
1. Organizatorem rozgrywek Słupeckiej Ligi Futsalu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Słupcy na czele z Zarządem w skład którego wchodzą: Beata Nadgrodkiewicz, Krystian
Rybarczyk, Wojciech Lisiak. Współorganizatorem rozgrywek jest natomiast Słupecki Klub Piłkarski.
2. Mecze rozgrywane będą w hali sportowej przy ul. Kopernika w poniedziałki od godziny 18:00.
Wyjątek stanowić będą trzy kolejki rozgrywane w niedzielę Strzałkowie w hali przy ulicy Górnej.
3. Prawo udziału w rozgrywkach mają reprezentacje zakładów pracy, osiedli mieszkaniowych,
instytucji i grup koleżeńskich. Warunkiem udziału zgłoszonych drużyn jest opłata wpisowego, które
wynosi 600 zł.
4. Każda z drużyn może zgłosić do Ligi maksymalnie 15 zawodników na otrzymanym od
organizatora FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM. FORMULARZ musi być wysłany drogą
elektroniczną na adres wlisiak@twojaslupca.pl do 31.10.2015r.. Kierownik zespołu zobowiązany
jest również do złożenia na zebraniu organizacyjnym podpisanych przez każdego z graczy KART
ZGŁOSZENIOWYCH ZAWODNIKA, na których znajdują się stosowne oświadczenia. W trakcie
rozgrywek nie ma możliwości zgłaszania do Ligi nowych zawodników.
5.Do każdego meczu drużyna może zgłosić pełen skład (wpis do protokółu =własnoręczny podpis
zawodnika i jego numer). Podpisy zawodników są równoznaczne z ich obecnością w kadrze
meczowej. Złożenie podpisu za zawodnika nieobecnego na meczu powoduje jego automatyczną
dyskwalifikację z danego spotkania. Protokoły będą odbierane razem z kluczem do szatni na
trybunach.
6.Drużyna rozpoczyna mecz w składzie 5 zawodników (4 w polu + bramkarz). Minimalna liczba
zawodników, aby mecz był rozpoczęty i kontynuowany to 3 w polu + bramkarz.
7.Do ligi każda z drużyn może zgłosić dwóch zawodników zrzeszonych zarejestrowanych w
Polskim Związku Piłki Nożnej, związkach zagranicznych i związkach okręgowych w sezonie
2015/2016 oraz jednego zrzeszonego juniora (zawodnicy z roczników (97,98,99). W lidze nie
mogą brać udziału zawodnicy którzy nie ukończą w trakcie trwania rozgrywek 16 lat. Młodsi
zgłoszeni zawodnicy nie mogą rozegrać spotkania do dnia ukończenia przez nich 16 roku życia.
Od niepełnoletnich do uczestnictwa w Lidze wymagana jest pisemna zgoda rodziców.
Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę
dyskwalifikacji lub pod obcym nazwiskiem grozi kara:
a) drużynie walkower, a w szczególnie rażących przypadkach również kara pieniężna do 100 zł
b) zawodnikowi zawieszenie lub dyskwalifikacja
8.Każdy z zawodników przystępuje do meczu na własną odpowiedzialność.Ponadto musi posiadać
przy sobie dowód tożsamości, którego okazania w szczególnych przypadkach mają prawo
zażądać sędziowie. Kapitan drużyny odpowiada za ostateczne zatwierdzenie składu meczowego.
9.Każdy z zawodników uczestniczących w rozgrywkach wyraża zgodę na publikacje swojego
wizerunku oraz danych osobowych.
10.Na parkiecie podczas rozgrywek przebywają tylko organizatorzy, opieka medyczna, sędziowie i
grające drużyny, czyli zawodnicy wpisani do protokołu. Drzwi prowadzące na boisko muszą być
zamknięte. Zabrania się wchodzenia na parkiet aż do syreny kończącej dane spotkanie.
11.Drużyny biorące udział w rozgrywkach obowiązują jednolite stroje.
12. Czas gry wynosi 2 x 15 minut ( przerwa między połowami 2 minuty, przerwa między meczami 5
minut ). Ostatnia minuta spotkania jest zatrzymywana w każdym przypadku przerwania gry (faul,
aut, itp.) Spotkanie kończy syrena (strzał oddany przed dźwiękiem syreny, który znajdzie się w
bramce zaraz po jej usłyszeniu nie będzie uznany za gola). Czas może być zatrzymany przez
sędziego w czasie meczu w szczególnych przypadkach( np. uraz zawodnika)
13. Przepisy gry – najważniejsze punkty:
-Bramkarz wznawia grę z rzutu od bramki ręką i może zagrać piłkę również na połowę
przeciwnika.
-Zmiany zawodników dokonywane przez zespoły są przeprowadzone tylko i wyłącznie w
wyznaczonej strefie zmian. Zawodnik na placu gry może pojawić się tylko wtedy, kiedy schodzący
gracz opuści boisko. Niedopatrzenia w tym względzie skutkować będą przerwaniem gry, o czym
zadecydują sędziowie i organizatorzy.
-Rzut karny wykonywany będzie z odległości 7 metrów do bramki.
-Rzut z autu wykonujemy nogą ustawiając piłkę poza boiskiem.
-Rzuty wolne wykonywane są zgodnie z zasadami piłki nożnej, o ile sędzia nie zadecyduje inaczej.
-W rozgrywkach obowiązuje zasada przewinień akumulowanych. Oznacza to, że piąte oraz każde
następne przewinienie drużyny w danej połowie meczu skutkuje podyktowaniem przedłużanego
rzutu karnego, który drużyna przeciwna wykona z odległości 9 metrów od bramki. Do przewinień
akumulowanych nie zalicza się jedynie błędów przy zmianie zawodnika oraz błędów przy
wznawianiu gry. Np. przekroczenia czasu 3 sekund lub błędnie wykonanego autu. Kumulujące się
faule nie przechodzą na drugą część spotkania.
-Odległość zawodników drużyny przeciwnej podczas wykonywania rzutu wolnego, rożnego i rzutu
z autu wynosi 3 metry
-Czas wznowienia gry wynosi 3 sekundy. W przypadku tzw. gry na czas, każdy stały fragment gry
będzie liczony przez sędziów. Jeżeli nie będzie on egzekwowany w wyżej wymienionym czasie
piłkę otrzyma drużyna przeciwna.
14. Sędziowie stosować będą kary w postaci żółtej i czerwonej kartki.
-Żółta kartka – brak kary minutowej
-Dwie żółte kartki (w konsekwencji czerwona)- kara gry w osłabieniu przez 5 minut, ukarany
zawodnik ma obowiązek zejścia do szatni,lub na trybuny nie pauzuje w następnym spotkaniu
-Bezpośrednia czerwona kartka- kara gry w osłabieniu przez 5 minut, ukarany zawodnik ma
obowiązek zejścia do szatni, lub na trybuny i pauzuje w następnym spotkaniu
-w sytuacji, gdy bezpośrednią czerwoną kartkę lub drugą żółtą otrzyma zawodnik będący na ławce
rezerwowych, musi on zejść do szatni lub na trybuny. Nie powoduje to jednak gry tego zespołu w
osłabieniu.
-Trzecia żółta kartka w kolejnym meczu oznacza pauzę zawodnika w następnym spotkaniu.
Po kolejnych żółtych kartkach 6, 9 itd. organizator może ukarać zawodnika większą ilością
wykluczeń z meczu
-kary minutowe przechodzą na drugą połowę spotkania
-Po upływie czasu kary minutowej dla zawodnika danej drużyny inny jej gracz może uzupełnić
skład przechodząc przez strefę zmian tylko i wyłącznie wtedy, kiedy gra jest przerwana lub kiedy
uzyska na to zgodę sędziego lub organizatorów
-w zależności od sytuacji organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia kary meczowej, lub
dyskwalifikacji zawodnika z rozgrywek
-w rozgrywkach bezwzględnie karane będą wulgaryzmy oraz nieodpowiednie zachowania
zawodników
15. Sposób rozegrania turnieju.
Turniej rozegrany zostanie systemem „ każdy z każdym”. W przypadku większego zainteresowania
rozgrywkami w przyszłym roku planuje się utworzenie dwóch lig. Po zakończeniu sezonu w I lidze
zostałoby 8 pierwszych zespołów, a 2 pozostałe oraz nowe chętne do gry drużyny zagrałby w II
lidze.
W przypadku jednakowej liczby punktów o miejscu w tabeli decydować będą:
-bezpośredni pojedynek zainteresowanych drużyn
-różnica bramek między zainteresowanymi drużynami
-liczba wszystkich zdobytych bramek danego zespołu
-dodatkowy mecz pomiędzy zainteresowanymi zespołami
16 Zawodnik, który rozegrał przynajmniej jeden mecz w danej drużynie, nie może reprezentować
w lidze innej drużyny.
17. Drużyna, która dwa razy w ciągu całego turnieju nie stawiła się do rozegrania meczu, zostaje
wycofana z rozgrywek lub płaci karę w wysokości 100 zł. Trzecie nie stawienie się na mecz jest
jednoznaczne z definitywnym wycofaniem z rozgrywek.
18.Zwrot wpisowego nie przysługuje drużynie która rozegrała choćby jeden mecz lub wycofanej z
rozgrywek .
19. Drużyny biorące udział w rozgrywkach za zwycięstwo otrzymują 3 pkt, za remis 1 pkt. W
przypadku niestawienia się jednej z drużyn do rozegrania meczu, przeciwnik otrzymuje punkty
walkowerem (3 : 0 i 3 pkt.). Czas oczekiwania na drużynę to 5 min. od ustalonego terminu
rozpoczęcia meczu. Nie przewiduje się możliwości przekładania terminu rozgrywania spotkania, a
jedynie zamianę kolejności rozgrywanych meczów. Taka zmiana leży w gestii zainteresowanych
drużyn i powinni oni odpowiednio wcześniej poinformować o niej organizatora.
20. Organizatorzy prowadzić będą klasyfikację na „Najlepszą 5” danej ligowej kolejki. Między
innymi na jej podstawie po zakończeniu rozgrywek przyznane zostaną nagrody indywidualne.
21. Organizator w trakcie rozgrywek zapewnia opiekę medyczną, jednak w przypadku poważnych
kontuzji wzywana jest karetka pogotowia.
22.Każdy uczestnik ligi powinien przebadać się u specjalisty we własnym zakresie.
23. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
24. Harmonogram ligi podany będzie przed rozpoczęciem rozgrywek .
25. Wszystkich uczestników turnieju na czas trwania rozgrywek obowiązuje regulamin porządkowy
Hali Sportowej przy ulicy Kopernika i Hali przy ulicy Górnej w Strzałkowie..
26. W przypadku jakichkolwiek zniszczeń wynajmowanych pomieszczeń i urządzeń na hali
sportowej, winni zobowiązani są do pokrycia wszystkich wyrządzonych szkód. Wszelkie objawy
wandalizmu zgłaszane będą na Policję, a niezdyscyplinowane zespoły bezwarunkowo wykluczone
z dalszych rozgrywek.
27.Rozgrywki powinny przebiegać według zasad fair play i wszelkiego rodzaju agresja słowna lub
fizyczna w stosunku do zawodnika lub sędziego karana będzie żółtą lub czerwoną kartką .
28.Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go
podczas rozgrywek.
29.Złożenie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza zgłoszeniowego oznacza akceptację
regulaminu.
30. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.