19 listopada rusza pierwsza kolejka Słupeckiej Ligi Futsalu
19 listopada rusza pierwsza kolejka Słupeckiej Ligi Futsalu

Słupeckiej Ligi FUTSALU na 2018/2019 rok
1. FC Słupca
2. Mieczownica
3. FABNET TEAM
4. Meble Mikołajczyk
5. GETIN BANK Słupca
6. The Blues

 

I KOLEJKA: 19.11.2018 r.

godz. 18:15 – 18:55 FC Słupca – The Blues

godz. 19:00 – 19:40 Mieczownica – Getin Bank

godz. 19:45 – 20:25 Fabnet Team – Meble Mikołajczyk

II KOLEJKA: 26.11.2018 r.

godz. 18:15 – 18:55 Mieczownica – Fabnet Team

godz. 19:00 – 19:40 FC Słupca – Getin Bank

godz. 19:45 – 20:25 The Blues – Meble Mikołajczyk

III KOLEJKA: 03.12.2018 r.

godz. 18:15 – 18:55 The Blues – Mieczownica

godz. 19:00 – 19:40 Getin Bank – Fabnet Team

godz. 19:45 – 20:25 FC Słupca – Meble Mikołajczyk

IV KOLEJKA: 10.12.2018 r.

godz. 18:15 – 18:55 FC Słupca – Fabnet Team

godz. 19:00 – 19:40 Meble Mikołajczyk – Mieczownica

godz. 19:45 – 20:25 Getin Bank – The Blues

V KOLEJKA: 17.12.2018 r.

godz. 18:15 – 18:55 Meble Mikołajczyk – Getin Bank

godz. 19:00 – 19:40 FC Słupca – Mieczownica

godz. 19:45 – 20:25 Fabnet Team – The Blues

RUNDA REWANŻOWA

VI KOLEJKA: 07.01.2019 r.

godz. 18:15 – 18:55 The Blues – FC Słupca

godz. 19:00 – 19:40 Getin Bank – Mieczownica

godz. 19:45 – 20:25 Meble Mikołajczyk – Fabnet Team

VII KOLEJKA: 14.01.2019 r.

godz. 18:15 – 18:55 Fabnet Team – Mieczownica

godz. 19:00 – 19:40 Getin Bank – FC Słupca

godz. 19:45 – 20:25 Meble Mikołajczyk – The Blues

VIII KOLEJKA: 21.01.2019 r.

godz. 18:15 – 18:55 Mieczownica – The Blues

godz. 19:00 – 19:40 Fabnet Team – Getin Bank

godz. 19:45 – 20:25 Meble Mikołajczyk – FC Słupca

IX KOLEJKA: 28.01.2019 r.

godz. 18:15 – 18:55 Fabnet Team – FC Słupca

godz. 19:00 – 19:40 Mieczownica – Meble Mikołajczyk

godz. 19:45 – 20:25 The Blues – Getin Bank

X KOLEJKA: 04.02.2019 r.

godz. 18:15 – 18:55 Getin Bank – Meble Mikołajczyk

godz. 19:00 – 19:40 Mieczownica – FC Słupca

godz. 19:45 – 20:25 The Blues – Fabnet Team

około godz. 20:30 zakończenie ligi

 

Regulamin Słupeckiej Ligi Futsalu w sezonie 2018/2019

1. Organizatorem rozgrywek Słupeckiej Ligi Futsalu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy. Współorganizatorem rozgrywek jest natomiast Słupecki Klub Piłkarski.

2. Mecze rozgrywane będą w hali sportowej przy ul. Kopernika w poniedziałki od godziny 18:15.

3. Prawo udziału w rozgrywkach mają reprezentacje zakładów pracy, osiedli mieszkaniowych, instytucji i grup koleżeńskich. Warunkiem udziału zgłoszonych drużyn jest opłata wpisowego, które wynosi 550 zł do dnia 19 listopada 2018 r. Po tym terminie /brak wpłaty/ drużyna zostanie zdyskwalifikowana.

4. Każda z drużyn może zgłosić do Ligi maksymalnie 15 zawodników na otrzymanym od organizatora FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM. Formularz zgłoszeniowy trzeba dostarczyć najpóźniej do 13 listopada 2018 r. Kierownik zespołu zobowiązany jest również do złożenia przed pierwszym meczem I kolejki ligi podpisanych przez każdego z graczy KART ZGŁOSZENIOWYCH ZAWODNIKA, na których znajdują się stosowne oświadczenia. W trakcie rozgrywek jest możliwość zgłaszania do Ligi nowych zawodników maksymalnie na liście zgłoszeniowej 15 zawodników.

5.Do każdego meczu drużyna może zgłosić pełen skład (wpis do protokołu – własnoręczny podpis zawodnika i jego numer). Podpisy zawodników są równoznaczne z ich obecnością w kadrze meczowej. Złożenie podpisu za zawodnika nieobecnego na meczu powoduje jego automatyczną dyskwalifikację z danego spotkania. Protokoły będą odbierane razem z kluczem do szatni na trybunach.

6.Drużyna rozpoczyna mecz w składzie 5 zawodników (4 w polu + bramkarz). Minimalna liczba zawodników, aby mecz był rozpoczęty i kontynuowany to 3 w polu + bramkarz.

7.Do ligi każda z drużyn może zgłosić czterech zawodników zrzeszonych zarejestrowanych w Polskim Związku Piłki Nożnej, związkach zagranicznych i związkach okręgowych w sezonie 2018/2019. W lidze nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy nie ukończą w trakcie trwania rozgrywek 16 lat. Młodsi zgłoszeni zawodnicy nie mogą rozegrać spotkania do dnia ukończenia przez nich 16 roku życia. Od niepełnoletnich do uczestnictwa w lidze wymagana jest pisemna zgoda rodziców.

Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę dyskwalifikacji lub pod obcym nazwiskiem grozi kara:
1.a) drużynie walkower, a w szczególnie rażących przypadkach również kara pieniężna do 100 zł
2.b) zawodnikowi zawieszenie lub dyskwalifikacja

8.Każdy z zawodników przystępuje do meczu na własną odpowiedzialność. Ponadto musi posiadać przy sobie dowód tożsamości, którego okazania w szczególnych przypadkach mają prawo zażądać sędziowie. Kapitan drużyny odpowiada za ostateczne zatwierdzenie składu meczowego.

9.Każdy z zawodników uczestniczących w rozgrywkach wyraża zgodę na publikacje swojego wizerunku oraz danych osobowych.

10.Na parkiecie podczas rozgrywek przebywają tylko organizatorzy, opieka medyczna, sędziowie i grające drużyny, czyli zawodnicy wpisani do protokołu. Drzwi prowadzące na boisko muszą być zamknięte. Zabrania się wchodzenia na parkiet aż do syreny kończącej dane spotkanie.

11.Drużyny biorące udział w rozgrywkach obowiązują jednolite stroje.

12. Czas gry wynosi 2 x 20 minut ( przerwa między połowami 2 minuty, przerwa między meczami 5 minut ). Spotkanie kończy syrena (strzał oddany przed dźwiękiem syreny, który znajdzie się w bramce zaraz po jej usłyszeniu nie będzie uznany za gola). Czas może być zatrzymany przez sędziego w czasie meczu w szczególnych przypadkach( np. uraz zawodnika)

13. Przepisy gry – najważniejsze punkty:

-Bramkarz wznawia grę z rzutu od bramki ręką i może zagrać piłkę również na połowę przeciwnika.

– Dozwolone jest wykonywanie tak zwanych wślizgów obronnych, kiedy rywal nie będzie znajdował się w pobliżu.

-Zmiany zawodników dokonywane przez zespoły są przeprowadzone tylko i wyłącznie w wyznaczonej strefie zmian. Zawodnik na placu gry może pojawić się tylko wtedy, kiedy schodzący gracz opuści boisko. Niedopatrzenia w tym względzie skutkować będą przerwaniem gry, o czym zadecydują sędziowie i organizatorzy.

-Rzut karny wykonywany będzie z odległości 7 metrów do bramki.

-Rzut z autu wykonujemy nogą ustawiając piłkę poza boiskiem.

-Rzuty wolne wykonywane są zgodnie z zasadami piłki nożnej, o ile sędzia nie zadecyduje inaczej.

-W rozgrywkach obowiązuje zasada przewinień akumulowanych. Oznacza to, że piąte oraz każde następne przewinienie drużyny w danej połowie meczu skutkuje podyktowaniem przedłużanego rzutu karnego, który drużyna przeciwna wykona z odległości 9 metrów od bramki. Do przewinień akumulowanych nie zalicza się jedynie błędów przy zmianie zawodnika oraz błędów przy wznawianiu gry. Np. przekroczenia czasu 3 sekund lub błędnie wykonanego autu. Kumulujące się faule nie przechodzą na drugą część spotkania.

-Odległość zawodników drużyny przeciwnej podczas wykonywania rzutu wolnego, rożnego i rzutu z autu wynosi 3 metry

-Czas wznowienia gry wynosi 3 sekundy. W przypadku tzw. gry na czas, każdy stały fragment gry będzie liczony przez sędziów. Jeżeli nie będzie on egzekwowany w wyżej wymienionym czasie piłkę otrzyma drużyna przeciwna.

14. Sędziowie stosować będą kary w postaci żółtej i czerwonej kartki.

-Żółta kartka – brak kary minutowej

-Dwie żółte kartki (w konsekwencji czerwona)- kara gry w osłabieniu przez 5 minut, ukarany zawodnik ma obowiązek zejścia do szatni lub na trybuny nie pauzuje w następnym spotkaniu

-Bezpośrednia czerwona kartka- kara gry w osłabieniu przez 5 minut, ukarany zawodnik ma obowiązek zejścia do szatni, lub na trybuny i pauzuje w następnym spotkaniu

-w sytuacji, gdy bezpośrednią czerwoną kartkę lub drugą żółtą otrzyma zawodnik będący na ławce rezerwowych, musi on zejść do szatni lub na trybuny. Nie powoduje to jednak gry tego zespołu w osłabieniu.

-Trzecia żółta kartka w kolejnym meczu oznacza pauzę zawodnika w następnym spotkaniu.

Po kolejnych żółtych kartkach 6, 9 itd. organizator może ukarać zawodnika większą ilością wykluczeń z meczu

-kary minutowe przechodzą na drugą połowę spotkania

-Po upływie czasu kary minutowej dla zawodnika danej drużyny inny jej gracz może uzupełnić skład przechodząc przez strefę zmian tylko i wyłącznie wtedy, kiedy gra jest przerwana lub kiedy uzyska na to zgodę sędziego lub organizatorów

-w zależności od sytuacji organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia kary meczowej, lub dyskwalifikacji zawodnika z rozgrywek

-w rozgrywkach bezwzględnie karane będą wulgaryzmy oraz nieodpowiednie zachowania zawodników

15. Sposób rozegrania turnieju.

Turniej rozegrany zostanie systemem „ każdy z każdym”.

W przypadku jednakowej liczby punktów o miejscu w tabeli decydować będą:

-bezpośredni pojedynek zainteresowanych drużyn

-różnica bramek między zainteresowanymi drużynami

-liczba wszystkich zdobytych bramek danego zespołu

-dodatkowy mecz pomiędzy zainteresowanymi zespołami

16 Zawodnik, który rozegrał przynajmniej jeden mecz w danej drużynie, nie może reprezentować w lidze innej drużyny.

17. Drużyna, za nie stawienie się do rozegrania meczu, zostaje ukarana kwotą 50 zł., dwa razy nie stawienia się do gry 100 zł., a za trzecie nie stawienie się na mecz jest jednoznaczne z definitywnym wycofaniem z rozgrywek.

18. Zwrot wpisowego nie przysługuje drużynie która rozegrała choćby jeden mecz lub wycofanej z rozgrywek .

19. Drużyny biorące udział w rozgrywkach za zwycięstwo otrzymują 3 pkt, za remis 1 pkt. W przypadku niestawienia się jednej z drużyn do rozegrania meczu, przeciwnik otrzymuje punkty walkowerem (3 : 0 i 3 pkt.). Czas oczekiwania na drużynę to 5 min. od ustalonego terminu rozpoczęcia meczu. Nie przewiduje się możliwości przekładania terminu rozgrywania spotkania, a jedynie zamianę kolejności rozgrywanych meczów. Taka zmiana leży w gestii zainteresowanych drużyn i powinni oni odpowiednio wcześniej poinformować o niej organizatora.

20. Organizator w trakcie rozgrywek zapewnia opiekę medyczną, jednak w przypadku poważnych kontuzji wzywana jest karetka pogotowia.

21.Każdy uczestnik ligi powinien przebadać się u specjalisty we własnym zakresie.

22. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

23. Harmonogram ligi podany będzie przed rozpoczęciem rozgrywek .

24. Wszystkich uczestników turnieju na czas trwania rozgrywek obowiązuje regulamin porządkowy Hali Sportowej przy ulicy Kopernika.

25. W przypadku jakichkolwiek zniszczeń wynajmowanych pomieszczeń i urządzeń na hali sportowej, winni zobowiązani są do pokrycia wszystkich wyrządzonych szkód. Wszelkie objawy wandalizmu zgłaszane będą na Policję, a niezdyscyplinowane zespoły bezwarunkowo wykluczone z dalszych rozgrywek.

26.Rozgrywki powinny przebiegać według zasad fair play i wszelkiego rodzaju agresja słowna lub fizyczna w stosunku do zawodnika lub sędziego karana będzie żółtą lub czerwoną kartką .

27.Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.

28.Złożenie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza zgłoszeniowego oznacza akceptację regulaminu.

29. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Skip to content