19 maja Racketlon zapraszamy do udziału
19 maja Racketlon zapraszamy do udziału

ZASADY GRY W RACKETLONA
Ogólne zasady racketlona:

Turniej  racketlona składa się z czterech meczów rozgrywanych do 21, (15) punktów, po jednym w każdej z następujących dyscyplin: w tenisie stołowym, badmintonie, speedmintonie  i tenisie ziemnym. Mecz odbywa się pomiędzy tymi samymi zawodnikami pojedynczo grających przeciwko sobie                       we wszystkich wymienionych czterech dyscyplinach – przy czym liczba możliwych do zdobycia               w nich punktów jest w każdej grze identyczna.
Każda rozegrana piłka/lotka liczy się jako punkt (oczywiście, jeśli nie ma nakazanego powtórzenia).
Zwycięzcą meczu jest zawodnik, który zdobył 21, (15) punktów.
Szczegółowe zasady racketlona:

PUNKTACJA
1. Każdy mecz jest rozgrywany do 21, (15) punktów. Każde pojedyncze rozegranie piłki lub lotki skutkuje przyznaniem punktu jednej ze stron.
2. Zwycięzcą całego turnieju racketlona jest zawodnik, który zdobył najwięcej punktów we wszystkich meczach czterech dyscyplin (tenisie stołowym, badmintonie, speedmintonie, tenisie ziemnym). Suma zdobytych punktów z czterech meczy daje wynik końcowy.
3. W przypadku gdy, dwóch lub więcej zawodników/czek zdobędzie taką samą liczbę punktów o kolejności decyduje:
1. Większa ilość wygranych meczy z całego turnieju.
2. Ilość wygranych meczy w tenisie ziemnym.
3. Wynik bezpośredniego meczu między zainteresowanymi zawodnikami w tenisie ziemnym.
4. Mała tabela między zainteresowanymi zawodnikami z tenisa ziemnego.
5. W przypadku nierozstrzygnięcia o zajętych miejscach decydują wyniki z turnieju wg kolejności:
a) w speedmintonie,
b) badmintonie,
c) tenisie stołowym (zasady jak w tenisie ziemnym).

SERWIS

1. Na początku każdego meczu odbywa się losowanie. Zwycięzca losowania decyduje o tym kto pierwszy serwuje albo o stronie boiska z której chce zaczynać grę.
2. Co dwa punkty serwis przechodzi na drugiego gracza. Pierwszy serwis następuje z prawej strony , a drugi z lewej (nie dotyczy tenisa stołowego oraz speedmintona).
3. Zmiana stron następuje w momencie, gdy którykolwiek z zawodników osiągnie 11 punktów (w przypadku gdy mecz jest rozgrywany do 21pkt.
Gdy mecz rozgrywany jest do 15pkt strony powinny zostać zmienione, gdy jeden  z zawodników osiągnie 8 pkt)
PRZERWY I CIĄGŁOŚĆ GRY

1. Dozwolona jest maksymalnie 1 minutowa przerwa w grze w każdym meczu
– w momencie osiągnięcia przez jednego z zawodników 11, 8 punktów.
2. Gra musi odbywać się bez zbędnych przerw. Sędziowie mają prawo ukarać zawodnika w przypadku, gdy uznają, że zasada ta jest specjalnie łamana przez gracza.

Skip to content