23 sierpnia zapraszamy na I Nocny Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Kobiet
23 sierpnia zapraszamy na I Nocny Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Kobiet

REGULAMIN
I  NOCNY TURNIEJU  PLAŻOWEJ PIŁKI  SIATKOWEJ  KOBIET  i  X NOCNY TURNIEJU  PLAŻOWEJ PIŁKI  SIATKOWEJ  MĘŻCZYZN

1. CEL: propagowanie aktywnego wypoczynku wśród młodzieży i dorosłych, popularyzacja plażowej piłki siatkowej.
2. ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy,
WSPÓŁORGANIZATORZY: Urząd Miasta w Słupcy, „Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy
3. TERMIN  i  MIEJSCE: Turnieje odbędą się:
23.08.2019 r. kategoria kobiety”, boisko MOS, ul. Powstańców Wlkp. 22, 62-400 Słupca, godz. 18:00  zapisy od godz. 17:30-17:50
30.08.2019 r. kategoria mężczyźni boisko MOS, ul. Powstańców Wlkp. 22, 62-400 Słupca, godz. 18:00  zapisy od godz. 17:30-17:50
4. UCZESTNICTWO: W turnieju uczestniczą pary zgłoszone w dniu rozgrywek:
do godz. 17:50 lub telefonicznie pod numerem 63 2772614 od godz. 7:00-15:00.
W każdej kategorii prawo gry mają zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach OZPS.
5. SYSTEM  ROZGRYWEK: uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn /system brazylijski, ”każdy z każdym”, w grupach/.
6. SPRAWY  TECHNICZNE: obowiązują przepisy PZPS. Z wyjątkiem gra toczy się do 2 wygranych setów do 15 pkt. lub 21, lub do wygranego seta do 15 lub 21. Zależy od ilości zgłoszonych par.
7. NAGRODY:
– zwycięska drużyna w każdej kategorii otrzyma puchar Burmistrza Miasta Słupca,
– za 2 m-ce puchary MOSiR w Słupcy,
– za 3 m-ce puchary MOSiR w Słupcy.
Za pierwsze cztery miejsca pary otrzymają nagrody rzeczowe.
8. SPRAWY  FINANSOWE:
– obowiązuje wpisowe w wysokości 20 złotych od drużyny,
– koszty przejazdów, wpisowego, wyżywienia, ubezpieczenia pokrywają zespoły we własnym zakresie.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– organizator zastrzega sobie wyłączną interpretację regulaminu,
– zespoły uczestniczą w turnieju i ubezpieczają się we własnym zakresie, uczestniczą na własną odpowiedzialność, organizator nie odpowiada za wynikłe wypadki.
– organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w szatniach oraz na boisku.
– UWAGA: Organizator zapewnia piłki tylko na mecze, na rozgrzewkę zespoły zabezpieczają piłki we własnym zakresie.

DO UDZIAŁU ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY

 

Skip to content