25 Mistrzostwa Miasta Słupca w Badmintonie
25 Mistrzostwa Miasta Słupca w Badmintonie

25 Mistrzostwa Miasta Słupca w Badmintonie 2022 – Program i regulamin

W kategorii dzieci i młodzieży rozegrane zostaną gry pojedyncze chłopców i dziewcząt:
-klasy   I-II    SP
-klasy  III-IV  SP
-klasy   V-VI  SP
-klasy VII-VIIISP
-klasy  I-IV  SPP

W kategorii dorosłych rozegrane zostaną gry pojedyncze i podwójne mężczyzn i kobiet, pary mieszane:
-OPEN
-+40
osobno rozegrane zostaną kategorie w przypadku zgłoszonych co najmniej 3 zawodników lub par, inaczej będą łączone kategorie OPEN i +40.
W przypadku zbyt małej ilości zawodników i par turniej zostanie odwołany o czym powiadomimy na stronie www.badmintonslupca.com.pl
W zamian zostanie rozegrany dodatkowy turniej dla dzieci i młodzieży


Jak co roku w pierwszych miesiącach nowego roku organizowane są Mistrzostwa Miasta Słupca w Badmintonie.
W 2022 roku będą to 25 Jubileuszowe Mistrzostwa Miasta Słupca w Badmintonie.
Turnieje zostaną rozegrane w następujących terminach:

I – turniej 15.01.2022r (sobota)     – gry pojedyncze dziewczęta i chłopcy: dzieci, młodzik
młodszy, młodzik, junior młodszy, junior
   II – turniej 19.02.2020r (sobota)
– gry pojedyncze mężczyzn: OPEN,
– gry pojedyncze kobiet: OPEN,
– gra parami kobiet: OPEN,
– gry parami: mężczyźni OPEN,
– gra parami: mieszana OPEN,

   II – turniej 19.03.2022r (sobota)
W przypadku odwołania turnieju dla dorosłych
– gry pojedyncze dziewczęta i chłopcy: dzieci, młodzik
młodszy, młodzik, junior 
         
III – turniej 19.03.2022r (sobota)     – gry pojedyncze dziewczęta i chłopcy: dzieci, młodzik
młodszy, młodzik, junior
Program TURNIEJ I DZIECI I MŁODZIEŻ

–  845  – 915 – weryfikacja zgłoszeń
–  915  – 930 – losowanie
–  930  – rozpoczęcie gier – 5 boisk

Program TURNIEJ II ? (w przypadku jeżeli się odbędzie) i III DZIECI I MŁODZIEŻ

–  845  – 915 – weryfikacja zgłoszeń
–  915  – 930 – losowanie
–  930          – rozpoczęcie gier – 5 boisk

Program TURNIEJ II DOROŚLI

–  845  – 915 – weryfikacja zgłoszeń
–  915  – 930 – losowanie
–  930          – rozpoczęcie gier –  boisko, później udostępniane będą kolejne boiska, po
rozegraniu fazy grupowej dzieci i młodzieży

UWAGA: SĄ TO ORIENTACYJNE TERMINY ROZPOCZĘCIA GIER, MOGĄ ULEC ZMIANIE W
ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI UCZESTNIKÓW. W ZWIĄZKU Z TYM PROSZĘ BYĆ
PRZYGOTOWANYM DO ROZPOCZĘCIA GIER O GODZINĘ WCZEŚNIEJ!

Regulamin 25 Mistrzostw Miasta Słupca w Badmintonie
2022 rok

  1. Organizatorem turnieju jest Sekcja Badmintona UKSK „KOPERNIK” Słupca, MOSiR Słupca,
Urząd Miasta Słupca,
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MINISTRSTWO SPORTU I TURYSTYKI
2. Celem zawodów jest popularyzacja badmintona wśród dzieci, młodzieży i starszych.
Umożliwienie rywalizacji uczestników w kategoriach wiekowych.
3. Turnieje rozegrane zostaną w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców, kobiet
i mężczyzn:
– dzieci (kl.I-II)
– młodzik młodszy (kl.III-IV\)
– młodzik (kl.V-VI)
– junior młodszy (gimnazjum)
– junior (szkoły ponadgimnazjalne)
– OPEN mężczyzn i kobiet
– OPEN gra parami mężczyzn i kobiet
– OPEN gra parami mieszana

UWAGA: warunki rozegrania kategorii jak przy zgłoszeniu (patrz wyżej)
4. System rozgrywania turnieju uzależniony od ilości zgłoszeń. Przewidywany jest system
grupowo-pucharowy. W przypadku zgłoszenia więcej niż 16 zawodników w danej
kategorii turniej rozegrany zostanie systemem pucharowym.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnieju w przypadku braku
odpowiedniej ilości zgłoszeń w terminie podanym w informacji o turnieju.
5. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów: sety – dzieci, młodzik młodszy do 15,
młodzik, junior młodszy pozostałe kategorie do 21 w zależności od ilości
startujących sety mogą  zostać skrócone do 15,
6. Miejsce rozegrania turnieju: Słupca, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Kopernika 13,
5 boisk.
7. Terminy turniejów i terminy zgłoszeń:
 I – turniej 15.01.2020r (sobota)   – gry pojedynczedzieci i młodzież
zgłoszenia do gry do 12.01.2022r (środa)
II – turniej 19.02.2022r (sobota)   – gry pojedyncze: dzieci i młodzież
 
 Informacja o rozegraniu turnieju 14.02.2022r (poniedziałek)
zgłoszenia do gry do 16.02.2022r (wtorek) jeżeli zostanie rozegrany zamiennie
II – turniej 19.02.2020r (sobota)   – gry pojedyncze i parami: dorośli
Informacja o odwołaniu bądź rozegraniu turnieju 14.02.2022r
(poniedziałek)

       zgłoszenia do gry do 11.02.2022r (piątek)
III – turniej 19.03.2022 (sobota)   – gry pojedyncze: dzieci i młodzież
       zgłoszenia do gry do 16.03.202r (środa)
              II – turniej 26.09.2020r (sobota)  – gry pojedyncze i parami: dorośli
       zgłoszenia do gry do 23.09.2020r (środa)

Zgłoszenia do gry e-mailem jerzy.bania@badmintonslupca.com.pl,

9. Punktacja:
– do Mistrzostw zalicza się punkty zdobyte w dwóch turniejach
według klucza:
– 1 miejsce ilość zawodników + 5 pkt
– 2 miejsce ilość zawodników + 3 pkt
– 3 miejsce ilość zawodników + 1 pkt
– 4 miejsce ilość zawodników
– każde następne miejsce minus 1 pkt
– w przypadku zdobycia równej ilości punktów w łącznej klasyfikacji o pierwszym miejscu
decydują wyższe miejsca w turniejach zaliczanych do punktacji.
10. Uczestnik zgłaszając się do turnieju i przystępując do gry oświadcza, że jest w pełni
zdrowy  i nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportu. Uczestnik bierze udział w turnieju
na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione na sali lub w szatniach.
11. Wyżywienie we własnym zakresie.
12. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w turniejach zaliczanych do punktacji przewidziane
są medale i dyplomy. Pozostali zawodnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
W klasyfikacji łącznej za zajęcie pierwszych trzech miejsc statuetki i dyplomy, pozostali
uczestnicy dyplomy uczestnictwa. W klasyfikacji łącznej statuetki zostaną wręczone
zawodnikom uczestniczącym minimum w dwóch turniejach (dzieci i młodzież)
13. Wpisowe do turnieju: do lat 18 10,00 zł/zawodnik ,
powyżej 18 lat 15 zł/zawodnik x ilość gier 
(nie dotyczy zawodników UKS „KOPERNIK”
Słupca z uregulowanymi składkami)
14. Koszty organizacji mistrzostw, zakupu nagród pokrywa Urząd Miasta, MOSiR, Sekcja
Badmintona UKS „KOPERNIK” Słupca, sponsorzy.
15. Sponsorzy turniejów:
– Burmistrz Miasta Słupca
– Ministerstwo Sportu i Turystyki
– UKS „KOPERNIK” Słupca
16. Turniej rozegrany zostanie lotkami syntetycznymi . Z zgodą przeciwnika dopuszcza się
grę lotkami piórowymi
17. W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry.
18 Sędzia Główny: Andrzej Kończak.
19. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
20. Osoba zgłaszająca się do turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie/publikację swoich
danych osobowych na stronach internetowych Badmintona Słupeckiego i mediów
lokalnych:  www.badmintonslupca.com.pl www.mosirslupca.pl , www.slupca.pl ,
www.twojaslupca.pl. i innych.
21.Turniej odbywa się z zachowaniem środków bezpieczeństwa  w związku z występującą
sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju tj. z pandemią COVID-19,
będzie rozegrany zgodnie z warunkami organizacji zawodów badmintona w Polsce
zatwierdzonymi przez PZBad ( witryna internetowa PZBad) 

Obowiązuje każdorazowe dezynfekowanie rąk przy wejściu na halę i noszenie
maseczek przez zawodników, zawodniczki (poza rozgrywaniem meczy), trenerów
i opiekunów na terenie hali.
22. 
Każdy zawodnik/czka, osoba towarzysząca zgłoszone do zawodów zobligowane są do
przywiezienia wypełnionego kwestionariusza i oświadczenia o stanie swojego zdrowia
i przedstawienie go organizatorowi w dniu turnieju.
kwestionariusz covidowy:  zawodnicy, osoby towarzyszące (obowiązkowy)
do pobrania  tutaj ….

Turniej będzie rozegrany zgodnie z warunkami organizacji zawodów badmintona w Polsce
w związku z COVID-19 zatwierdzonymi przez PZBad ( witryna internetowa PZBad) 

23. Ewentualne protesty rozstrzyga organizator zawodów. Rozstrzygnięcia
te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Niestosowne zachowanie i nie
dostosowanie się do decyzji sędziego  GŁÓWNEGO TURNIEJU będzie karane
wykluczeniem z turnieju.

21. Wszystkie dodatkowe informacje szczegółowe: Jerzy Bania – mobile: 696 445 176
e-mail: jerzy.bania@badmintonslupca.com.pl

Skip to content