26 Mistrzostwa Miasta Słupca w Badmintonie 2023
26 Mistrzostwa Miasta Słupca w Badmintonie 2023

26 Mistrzostwa Miasta Słupca w Badmintonie 2023 – Program i regulamin

W kategorii dzieci i młodzieży rozegrane zostaną gry pojedyncze chłopców i dziewcząt:
-klasy   I-II    SP
-klasy  III-IV  SP
-klasy   V-VI  SP
-klasy VII-VIIISP
-klasy  I-IV  SPP

W kategorii dorosłych rozegrane zostaną gry pojedyncze i podwójne mężczyzn i kobiet, pary mieszane:
-OPEN

W 2023 roku będą to 26 Mistrzostwa Miasta Słupca w Badmintonie.
Turnieje zostaną rozegrane w następujących terminach:

I – turniej 21.03.2023r (sobota)     – gry pojedyncze dziewczęta i chłopcy: dzieci, młodzik
zgłoszenia do gry do 16.01.203r (poniedziałek)
młodszy, młodzik, junior
   II – turniej 25.02.2023r (sobota)
– gry pojedyncze mężczyzn: OPEN,
– gry pojedyncze kobiet: OPEN,
– gra parami kobiet: OPEN,
– gry parami: mężczyźni OPEN,
– gra parami: mieszana OPEN,
zgłoszenia do gry do 13.02.2023r (poniedziałek)
III- turniej 18.03.2023r (sobota)     – gry pojedyncze dziewczęta i chłopcy: dzieci, młodzik
młodszy, młodzik, junior
          zgłoszenia do gry do 10.03.2023r (piątek)

Zgłoszenia do gry e-mailem: jerzy.bania@badmintonslupca.com.pl,

Program TURNIEJ I DZIECI, MŁODZIEŻ

–  845  – 915 – weryfikacja zgłoszeń
–  915  – 930 – losowanie
–  930  – rozpoczęcie gier – 5 boisk

Program TURNIEJ I DOROŚLI

–  845  – 915 – weryfikacja zgłoszeń
–  915  – 930 – losowanie
–  930          – rozpoczęcie gier – 5 boisk

UWAGA: SĄ TO ORIENTACYJNE TERMINY ROZPOCZĘCIA GIER, MOGĄ ULEC ZMIANIE W
ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI UCZESTNIKÓW. W ZWIĄZKU Z TYM PROSZĘ BYĆ
PRZYGOTOWANYM DO ROZPOCZĘCIA GIER O GODZINĘ WCZEŚNIEJ!

Regulamin 26 Mistrzostw Miasta Słupca w Badmintonie
2023 rok

  1. Organizatorem turnieju jest Sekcja Badmintona UKSK „KOPERNIK” Słupca, MOSiR Słupca,
Urząd Miasta Słupca,
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MINISTRSTWO SPORTU I TURYSTYKI
2. Celem zawodów jest popularyzacja badmintona wśród dzieci, młodzieży i starszych.
Umożliwienie rywalizacji uczestników w kategoriach wiekowych.
3. Turnieje rozegrane zostaną w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców, kobiet
i mężczyzn:
– dzieci (kl.I-II)
– młodzik młodszy (kl.III-IV\)
– młodzik (kl.V-VI)
– junior młodszy (gimnazjum)
– junior (szkoły ponadgimnazjalne)
– OPEN  gra pojedyncza mężczyzn i kobiet
– OPEN gra parami mężczyzn i kobiet
– OPEN gra parami mieszana

UWAGA: warunki rozegrania kategorii jak przy zgłoszeniu (patrz pkt. 4)
4. System rozgrywania turnieju uzależniony od ilości zgłoszeń. Przewidywany jest system
grupowo-pucharowy.
W przypadku zgłoszenia więcej niż 8 zawodników (gry pojedyncze)
i 4 pary (gry parami) przewidywany jest system pucharowy (dotyczy dorosłych)
zawodnik może zagrać w 2 kategoriach (dotyczy dorosłych)

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnieju w przypadku braku
odpowiedniej ilości zgłoszeń w terminie podanym w informacji o turnieju.

5. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów: sety – dzieci, młodzik młodszy do 15,
młodzik, junior młodszy pozostałe kategorie do 21 w zależności od ilości
startujących sety mogą  zostać skrócone do 15,
6. Miejsce rozegrania turnieju: Słupca, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Kopernika 13,    
7. Punktacja:
– do Mistrzostw zalicza się punkty zdobyte w dwóch turniejach (dzieci i młodzież)
według klucza:
– 1 miejsce ilość zawodników + 5 pkt
– 2 miejsce ilość zawodników + 3 pkt
– 3 miejsce ilość zawodników + 1 pkt
– 4 miejsce ilość zawodników
– każde następne miejsce minus 1 pkt
– w przypadku zdobycia równej ilości punktów w łącznej klasyfikacji o pierwszym miejscu
decydują wyższe miejsce w finałowym turnieju (przy rozegranych 2 turniejach-wyższe
miejsce w 2 turnieju, przy rozegranych 3 turniejach- wyższe miejsce w 3 turnieju).
8. Uczestnik zgłaszając się do turnieju i przystępując do gry oświadcza, że jest w pełni
zdrowy  i nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportu. Uczestnik bierze udział w turnieju
na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione na sali lub w szatniach.
9. Wyżywienie we własnym zakresie.
10. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w turniejach zaliczanych do punktacji przewidziane
są medale i dyplomy. Pozostali zawodnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
W klasyfikacji łącznej za zajęcie pierwszych trzech miejsc statuetki i dyplomy, pozostali
uczestnicy dyplomy uczestnictwa. W klasyfikacji łącznej statuetki zostaną wręczone
zawodnikom uczestniczącym minimum w dwóch turniejach (dzieci i młodzież).
W śród uczestników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.
11. Wpisowe do turnieju: do lat 18 15,00 zł/zawodnik ,
powyżej 18 lat 25 zł/zawodnik x ilość gier 
(nie dotyczy zawodników UKS „KOPERNIK”
Słupca z uregulowanymi składkami)
12. Koszty organizacji mistrzostw, zakupu nagród pokrywa Urząd Miasta, MOSiR, Sekcja
Badmintona UKS „KOPERNIK” Słupca, sponsorzy.
13. Sponsorzy turniejów:
– Burmistrz Miasta Słupca
– Ministerstwo Sportu i Turystyki
– UKS „KOPERNIK” Słupca
14. Turniej rozegrany zostanie lotkami syntetycznymi . Z zgodą przeciwnika dopuszcza się
grę lotkami piórowymi
15. W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry.
16 Sędzia Główny: Andrzej Kończak.
17. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
18. Osoba zgłaszająca się do turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie/publikację swoich
danych osobowych na stronach internetowych Badmintona Słupeckiego i mediów
lokalnych:  www.badmintonslupca.com.pl www.mosirslupca.pl , www.slupca.pl ,
www.twojaslupca.pl. i innych.
19.Turniej odbywa się z zachowaniem środków bezpieczeństwa  w związku z występującą
sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju tj. z pandemią COVID-19,
będzie rozegrany zgodnie z warunkami organizacji zawodów badmintona w Polsce
zatwierdzonymi przez PZBad ( witryna internetowa PZBad) 

Obowiązuje każdorazowe dezynfekowanie rąk przy wejściu na halę i noszenie
maseczek przez zawodników, zawodniczki (poza rozgrywaniem meczy), trenerów
i opiekunów na terenie hali.
20. 
Każdy zawodnik/czka, osoba towarzysząca zgłoszone do zawodów zobligowane są do
przywiezienia wypełnionego kwestionariusza i oświadczenia o stanie swojego zdrowia
i przedstawienie go organizatorowi w dniu turnieju.
kwestionariusz covidowy:  zawodnicy, osoby towarzyszące (obowiązkowy)
należy złożyć przed turniejem w Biurze Zawodów; warunek dopuszczenia do
turnieju
do pobrania  tutaj ….

Turniej będzie rozegrany zgodnie z warunkami organizacji zawodów badmintona w Polsce
w związku z COVID-19 zatwierdzonymi przez PZBad ( witryna internetowa PZBad) 

21. Ewentualne protesty rozstrzyga organizator zawodów. Rozstrzygnięcia
te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Niestosowne zachowanie i nie
dostosowanie się do decyzji sędziego  GŁÓWNEGO TURNIEJU będzie karane
wykluczeniem z turnieju.

22. Wszystkie dodatkowe informacje szczegółowe: Jerzy Bania – mobile: 696 445 176
e-mail: jerzy.bania@badmintonslupca.com.pl

Skip to content