Regionalny Turniej Siatkówki. UWAGA! Dziś o 15:00 koniec zapisów!
Regionalny Turniej Siatkówki. UWAGA! Dziś o 15:00 koniec zapisów!

ZAPRASZAMY!!!

REGULAMIN

XLV REGIONALNEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN

PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SŁUPCA

I. CEL: propagowanie aktywnego wypoczynku wśród młodzieży i dorosłych, popularyzacja piłki siatkowej.

II. ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy

WSPÓŁORGANIZATORZY: Urząd Miasta w Słupcy, ANMAR Słupca

III. TERMIN i MIEJSCE: Turniej odbędzie się:

26.09.2021 roku, hala MOSiR w Słupcy, godz. 10:00 kategoria OPEN

IV. UCZESTNICTWO: W turnieju uczestniczą zespoły zgłoszone do dnia 23 września 2021 r. pod nr. tel. 63 277 26 14 lub e-mail biuro@mosirslupca.pl

W każdej kategorii prawo gry mają zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach OZPS.

V. SYSTEM ROZGRYWEK: uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn /”każdy z każdym”, w grupach, systemem pucharowym/.

VI. SPRAWY TECHNICZNE: obowiązują przepisy PZPS. Z wyjątkiem gra toczy się do 2 wygranych setów do 25 pkt., trzeci set do 15 pkt.

VII. NAGRODY:

– zwycięska drużyna otrzyma puchar Burmistrza Miasta Słupca,

– za 2 m-ce puchar MOSiR w Słupcy,

– za 3 m-ce puchar SPS w Słupcy.

– za 4 m-ce puchar MOSiR w Słupcy

VIII. SPRAWY FINANSOWE:

– obowiązuje wpisowe w wysokości 150 złotych od drużyny w kategorii OPEN, które przyjmowane będzie w dniu turnieju

– koszty przejazdów, wpisowego, ubezpieczenia pokrywają zespoły we własnym zakresie

– organizator zapewnia poczęstunek

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– organizator zastrzega sobie wyłączną interpretację regulaminu,

– zespoły uczestniczą w turnieju i ubezpieczają się we własnym zakresie, uczestniczą na własną odpowiedzialność, organizator nie odpowiada za wynikłe wypadki.

– organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w szatniach oraz na salach.

– UWAGA: Organizator zapewnia piłki tylko na mecze, na rozgrzewkę zespoły zabezpieczają piłki we własnym zakresie.

DO UDZIAŁU ZAPRASZAJĄ

ORGANIZATORZY

Skip to content