XV Wawrzynkowe Plażowe Turnieje Piłki Siatkowej – ZAPRASZAMY
XV Wawrzynkowe Plażowe Turnieje Piłki Siatkowej – ZAPRASZAMY

REGULAMIN WAWRZYNKOWEGO TURNIEJU PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SŁUPCA

I. CEL:
* propagowanie aktywnego wypoczynku wśród młodzieży i dorosłych,
* popularyzacja plażowej piłki siatkowej.
II. ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy,
WSPÓŁORGANIZATORZY: Urząd Miasta w Słupcy, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy
III. TERMIN i MIEJSCE:

ZAPISY tel. 63 277 26 14 od godz. 7:00-14:45, e-mail: biuro@mosirslupca.pl
do 09.07.2020 r.

Turnieje odbędą się:
11.07.2020 r. kategoria miksty boisko MOS, ul. Powstańców Wlkp. 22, 62-400 Słupca,
godz. 10:00
12.07.2020 r. kategoria kobiety boisko MOS, ul. Powstańców Wlkp. 22, 62-400 Słupca,
godz. 10:00
19.07.2020 r. kategoria mężczyźni, boisko MOS, ul. Powstańców Wlkp. 22, 62-400 Słupca, godz. 10:00

IV. UCZESTNICTWO: W turnieju uczestniczą pary zgłoszone do rozgrywek:
do dnia 09.07.2020 r. /czwartek/: telefonicznie pod numerem 63 2772614 od godz. 7:00-15:00 lub e-mail: biuro@mosirslupca.pl
W każdej kategorii prawo gry mają zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach OZPS.
V. SYSTEM ROZGRYWEK: uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn /system brazylijski, ”każdy z każdym”, w grupach/.
VI. SPRAWY TECHNICZNE: obowiązują przepisy PZPS. Z wyjątkiem gra toczy się do 2 wygranych setów do 15 pkt. lub 21, lub do wygranego seta do 15 lub 21. Zależy od ilości zgłoszonych par.
VII. NAGRODY:
Za pierwsze 4 miejsca zawodnicy i zawodniczki otrzymają okolicznościowe medale i nagrody rzeczowe.
VIII. SPRAWY FINANSOWE:
obowiązuje wpisowe w wysokości 30 złotych od pary,
– koszty przejazdów, wpisowego, wyżywienia, ubezpieczenia pokrywają zespoły we własnym zakresie.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– organizator zastrzega sobie wyłączną interpretację regulaminu,
– zespoły uczestniczą w turnieju i ubezpieczają się we własnym zakresie, uczestniczą na własną odpowiedzialność, organizator nie odpowiada za wynikłe wypadki.
– organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w szatniach oraz na boisku.
– UWAGA: Organizator zapewnia piłki tylko na mecze, na rozgrzewkę zespoły zabezpieczają piłki we własnym zakresie.

TURNIEJ ODBĘDZIE SIĘ Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZUJĄCEGO REŻIMU SANITARNEGO.

DO UDZIAŁU ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY

Skip to content