Uwaga! Dziś ostatni dzień zapisów do siatkarskiego turnieju z okazji Dnia Kobiet
Uwaga! Dziś ostatni dzień zapisów do siatkarskiego turnieju z okazji Dnia Kobiet

Uwaga!!! Dziś dobiegają końca zapisy do siatkarskiego turnieju Pań z okazji Dnia Kobiet. Zapisów, do końca dnia, dokonywać można mailowo: zapisy@mosirslupca.pl

XLV REGIONALNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

z okazji „DNIA KOBIET”

o PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

1. CEL: Popularyzacja piłki siatkowej wśród dziewcząt i kobiet.

2. ORGANIZATOR:

* Urząd Miasta Słupcy,

* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy,

*Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Słupca,

3. TERMIN i MIEJSCE:

13 marzec 2022 roku

  • godz. 9:00 (losowanie do grup godz. 8:45) – kategoria SP kl. V, kl. VI,

kl. VII-VIII

  • godz. 12:00 (losowanie do grup godz. 11:45) – kategoria OPEN

Hala widowiskowo-sportowa MOSiR w Słupcy, ul. Kopernika 13

Zgłoszenie drużyn do 7 marca /czwartek/ e-mail: zapisy@mosirslupca.pl

4. KATEGORIE:

* szkoły podstawowe kl. V SP, kl. VI SP, kl. VII-VIII

* OPEN

UWAGA: Dana kategoria rozegrana zostanie przy minimum dwóch zespołach.

5. SYSTEM ROZGRYWEK:

ustalony zostanie w zależności od ilości zgłoszonych zespołów, mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 25 punktów, trzeci set do 15 punktów, obowiązują przepisy PZPS.

6. SPRAWY FINANSOWE:

* koszty przejazdów, wyżywienia, napoi drużyny pokrywają we własnym zakresie,

* koszty organizacji turnieju pokrywają organizatorzy – zakup pucharów, koszty

sędziowskie

7. NAGRODY:

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymują puchary.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

* zespoły ubezpieczają się we własnym zakresie i uczestniczą na własną odpowiedzialność,

* organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione

bez opieki w szatniach i na sali,

* interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów

* organizatorzy zapewniają tylko piłki na mecze

9. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jako zawodniczka XLV Turnieju Piłki Siatkowej z okazji „Dnia Kobiet” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów Turnieju oraz jej patronów medialnych na potrzeby przeprowadzenia wyżej wymienionych rozgrywek zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ). Oświadczam także, że zostałam poinformowana o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym usuwania /akceptacja i podpis własnoręczny na liście zgłoszeniowej drużyny/

10. ZEZWOLENIE NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku przez organizatorów Turnieju oraz jej patronów medialnych w ramach promocji rozgrywek XLV Regionalnego Turnieju Piłki Siatkowej z okazji „Dnia Kobiet”

ORGANIZATORZY

Skip to content