50 JUBILEUSZOWY TURNIEJ OPUCHAR GROMU
50 JUBILEUSZOWY TURNIEJ OPUCHAR GROMU