9 maja godz. 14:00 koniec zapisów do XXXII Rajd Taczanowskiego w nieznane
9 maja godz. 14:00 koniec zapisów do XXXII Rajd Taczanowskiego w nieznane

XXXII RAJD TACZANOWSKIEGO SZLAKAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO w nieznane
1.PATRONAT HONOROWY:
– Komitet Honorowy Obchodów 156 Rocznicy  Powstania Styczniowego w Powiecie Słupeckim

2.ORGANIZATORZY:
– Zarząd Oddziału PTTK w Słupcy,
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy

3. Patronat medialny:
„Gazeta Słupecka” „Kurier Słupecki”, Radio „Melo Radio”,  Twoja Słupca, „Głos Słupcy”, TV Wielkopolska

4. CEL RAJDU:
– zapoznanie uczestników z historią zrywu Polaków podczas Powstania Styczniowego na terenie Ziemi Wielkopolskiej w 156 rocznicę Powstania Styczniowego,
– zapoznanie uczestników z walorami turystyczno – krajoznawczymi Powiatu Słupeckiego,
– propagowanie turystyki rodzinnej poprzez stwarzanie rodzinom okazji do czynnego wypoczynku i zabaw na świeżym powietrzu,
– propagowanie różnych form turystyki kwalifikowanej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

5. TERMIN RAJDU:
– 11 maj 2019 r. – przebycie jednej z tras (piesza, rowerowa) w terminie i czasie zgodnie z otrzymaną na starcie „KARTĄ  STARTOWĄ” oraz  udzielenie odpowiedzi na „Test Wiedzy Historyczno-Społecznej”.

6. TRASY:

Wszystkie trasy start Słupca, hala widowiskowo-sportowa, ul. Kopernika 13,  Słupca:

Piesza – 11.05.2019 r. godz:9:00 zbiórka i start hal MOSiR ul. Kopernika 13, Słupca. około 11,5 km Kierownikiem trasy jest: kol. Hieronim Olejniczak
Rowerowa- 11.05.2019 r. godz.10:00 zbiórka i start rowerzystów, Słupca hala MOSiR ul. Kopernika 13, około 33,5 km. Kierownikiem trasy jest kol. Bogdan Śniegocki.

Jazda w nieznane zgodnie z otrzymanym opisem trasy.

7. UCZESTNICTWO:
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się na danej trasie o wyznaczonej godzinie startu, /uprzednio zgłoszenie udziału do 09.05.2019 r./

UWAGA: ilość uczestników ograniczona – decyduje kolejność zapisu na rajd.

*w rajdzie pieszym, rowerowym startują drużyny wieloosobowe lub turyści indywidualni. Dzieci i młodzież tylko pod opieką dorosłych opiekunów.

8. ZGŁOSZENIA  i WPISOWE:
zapisy na poszczególne trasy do dnia 09.05.2019 r. do godz.14,00 w MOSiR tel. 63 277 26 14 do kol. Agnieszki Kończak-Górniak lub Sylwii Jankowskiej do wyczerpania limitu 300 uczestników rajdu.

Wpisowe 15 zł od osoby dorosłej, 8 zł szkoły ponadgimnazjalne gimnazjum, szkoły podstawowe i przedszkolaki. Płatne przy zgłoszeniu do rajdu.

9. WYŻYWIENIE:
– organizatorzy zapewniają na mecie posiłek.

10. EKWIPUNEK  i  UBIÓR:
– Ekwipunek i ubiór uczestnicy zabierają typowo turystyczny przystosowany do rodzaju trasy uwzględniając warunki pogodowe,
– Mapy i przewodniki obejmujące tereny Powiatu Słupeckiego

11. META  RAJDU:
– Dla uczestników nieznana,
– Miejsce zakończenia Rajdu należy rozszyfrować z opisu trasy lub mapy.

12. UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW:
– korzystanie ze świadczeń przewidziany niniejszym regulaminem,
– możliwość uzyskania wyróżnień i nagród.

Wśród wszystkich uczestników rajdu, którzy na mecie dostarczą rozwiązany „Test Wiedzy Historyczno-Społecznej” rozlosowane zostaną upominki rzeczowe.

13. UWAGI  KOŃCOWE:
– organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody i wypadki
– dojazd uczestników na miejsce rajdu odbywać się będzie na ogólnych zasadach ruchu drogowego
– rajd będzie odbywał się przy ograniczonym ruchu drogowym pod nadzorem funkcjonariuszy Policji i strażaków OSP Słupca i Piotrowice
– ubezpieczenia należy dokonać we własnym zakresie,
– rajd odbędzie się bez względu na pogodę
– zespoły i indywidualni uczestnicy rajdu zabierają ze sobą obowiązkowo apteczkę

Miłego wypoczynku i wspaniałych wrażeń życzą Organizatorzy
———————————————————
Kontakt z Komandorem Rajdu:
Piotr Synowiec ZO PTTK Słupca tel. 509581332
Kierownik trasy rowerowej:
Bogdan Śniegocki tel. 605390220
Kierownik trasy pieszej:
Hieronim Olejniczak tel. 604675218

 

Skip to content