Do 28 lutego 2020 roku trwają zapisy na Słupecką Ligę Orlika ! REGULAMIN
Do 28 lutego 2020 roku trwają zapisy na Słupecką Ligę Orlika ! REGULAMIN

Regulamin Słupeckiej Ligi Orlika 2020

1. Organizatorami rozgrywek Słupeckiej Ligi Orlika są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Słupcy oraz Słupecki Klub Piłkarski.

2. Warunkiem udziału w lidze jest opłacenie wpisowego w kwocie 700 zł brutto /200 zł na konto SKP i 500 zł MOSiR/ do dnia 23.03.2020 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy, ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca
nr konta Bank Spółdzielczy 24 8542 0001 0024 3537 0003 7363
tytułem: wpisowe na Słupecka ligę orlika w kwocie 500 zł.

Słupecki Klub Piłkarski
nr konta BS Słupca 75 8542 0001 0021 15 94 2000 00 20
ul. Gajowa, 62-400 Słupca
tytułem: wpisowe na Słupecka ligę orlika w kwocie 200 zł.

Pierwsza kolejka rozpoczyna się 13 marca 2020 r. boisko ORLIK ul. Gajowa 2, Słupca

3.Każda z drużyn może zgłosić do Ligi maksymalnie 15 zawodników na otrzymanym od
organizatora FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM /zakaz skreśleń na liście, można dopisać w całym sezonie zawodnika do liczby 15/. FORMULARZ musi być wypełniony i oddany przed pierwszym meczem. Kierownik zespołu zobowiązany jest również do złożenia na zebraniu organizacyjnym podpisanych przez każdego z graczy KART ZGŁOSZENIOWYCH ZAWODNIKA, na których znajdują się stosowne oświadczenia. Zespoły będą miały możliwość dwukrotnego uzupełnienia składu, po jednym razie w rundzie.

4.Do ligi NIE MOGĄ być zgłoszeni i NIE MOGĄ brać w niej udziału zawodnicy
zrzeszeni, zarejestrowani w Polskim Związku Piłki Nożnej, związkach zagranicznych i
związkach okręgowych w sezonie jesiennym 2019/2020 oraz zawodnicy którzy nie ukończą w trakcie trwania rozgrywek 16 lat. Młodsi zgłoszeni zawodnicy nie mogą rozegrać spotkania do dnia ukończenia przez nich 16 roku życia. Od niepełnoletnich do uczestnictwa w Lidze
wymagana jest pisemna zgoda rodziców.

5. Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę
dyskwalifikacji lub pod obcym nazwiskiem grozi kara:
a) drużynie walkower, a w szczególnie rażących przypadkach również kara pieniężna w
wysokości 100 zł
b) zawodnikowi zawieszenie lub dyskwalifikacja.

6. Mecze rozgrywane będą na Orliku przy ul. Gajowej i ul. Powstańców Wlkp. w Słupcy
wg ustalonego terminarza.

7.Do każdego meczu drużyna może zgłosić pełen skład (wpis do protokółu =
własnoręczny podpis zawodnika i jego numer). Podpisy zawodników są równoznaczne z
ich obecnością w kadrze meczowej. Złożenie podpisu za danego zawodnika przez inną
osobę oznacza jego dyskwalifikację z danego spotkania. Protokoły będą podpisywane
przed meczem u organizatorów.

8.Drużyna rozpoczyna mecz w składzie 6 zawodników (5 w polu + bramkarz). Minimalna
liczba zawodników, aby mecz był rozpoczęty i kontynuowany to 4 w polu + bramkarz.
Zespół pojawia się 15 minut przed meczem.

9.Każdy z zawodników przystępuje do meczu na własną odpowiedzialność. Ponadto musi
posiadać przy sobie dowód tożsamości, którego okazania w szczególnych przypadkach
mają prawo zażądać sędziowie i organizatorzy. Kapitan drużyny odpowiada za ostateczne
zatwierdzenie składu meczowego.

10.Każdy z zawodników uczestniczących w rozgrywkach wyraża zgodę na publikacje
swojego wizerunku oraz danych osobowych.

11.Na boisku do piłki nożnej podczas rozgrywek przebywają tylko organizatorzy, opieka
medyczna, sędziowie i grające drużyny. Zabrania się wchodzenia na boisko innych osób
aż do gwizdka kończącego dane spotkanie.

12.Drużyny biorące udział w rozgrywkach obowiązują JEDNOLITE STROJE.

13. Czas gry wynosi 2 x 12 minut ( przerwa między połowami 2 minuty, przerwa między
meczami 5 minut ). W zależności od przerw w grze sędzia ma prawo doliczyć odpowiednią
ilość czasu do danej z połów każdego meczu. Spotkanie kończy gwizdek sędziego.

14. Przepisy gry – najważniejsze punkty:
– w rozgrywkach nie obowiązuje przepis o spalonym
– bramkarz wznawia grę z rzutu od bramki ręką. Piłka jest w grze, kiedy rzucona ręką przez
bramkarza opuści pole karne. Na wznowienie gry z rzutu od bramki bramkarz ma 4 sekundy.
– bramkarz, po prawidłowym wprowadzeniu piłki do gry z rzutu od bramki nie może jej dotknąć, jeśli wcześniej nie zagra jej inny zawodnik.
– Zmiany zawodników dokonywane przez zespoły są przeprowadzone tylko i wyłącznie
w wyznaczonej strefie zmian. Zawodnik na placu gry może pojawić się tylko wtedy, kiedy
schodzący gracz opuści boisko.
– Jeżeli sędzia przerwie grę za błędnie przeprowadzoną zmianę, gra zostanie wznowiona
rzutem wolnym pośrednim dla drużyny przeciwnej z miejsca, gdzie znajdowała się piłka
w momencie przerwania gry. Jeżeli błąd zmiany nastąpił podczas przerwy w grze, gra
zostanie wznowiona stosownie do jej przerwania.
-Rzut karny wykonywany będzie z odległości 9 metrów do bramki.
– Podczas wykonywania rzutu karnego zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować
się za linią piłki oraz w odległości co najmniej 5 metrów do piłki.
– Rzut z autu wykonujemy nogą ustawiając piłkę poza boiskiem. Za błędne wykonanie autu
sędzia zarządzi jego powtórzenie, ale dla drużyny przeciwnej.
– Odległość zawodników drużyny przeciwnej podczas wykonywania rzutu wolnego,
rożnego i rzutu z autu wynosi 5 metrów. Jeżeli podczas wykonywania rzutu wolnego, rzutu
rożnego lub rzutu z autu przeciwnik nie znajduje się w wymaganej odległości, wykonawca
może wykonać rzut, pod warunkiem, że sędzia nie zarządził wcześniej wykonania po
gwizdku. Wykonawca rzutu ma jednak prawo zobowiązać sędziego do odsunięcia
przeciwnika na wymaganą odległość 5 metrów. Wówczas sędzia zarządza wykonanie
rzutu na gwizdek i po odsunięciu przeciwnika na wymaganą odległość gwizdkiem daje
sygnał na rozpoczęcie gry. W takiej sytuacji wykonawca nie może jednak wykonać rzutu
przed sygnałem gwizdka. Jeśli tak zrobi, otrzyma żółtą kartkę, a rzut będzie musiał
powtórzyć.
– Czas wznowienia gry wynosi 4 sekundy. Podczas wykonywania przez zawodników rzutu
wolnego, rożnego lub autu sędzia w widoczny sposób będzie odliczał ten czas. Jeżeli nie
będzie on egzekwowany w wyżej wymienionym czasie piłkę otrzyma drużyna przeciwna.
– Po złapaniu piłki z akcji bramkarz ma prawo kontrolować ją rękoma przez 4 sekundy.
Jeżeli przekroczy ten czas zarządzony zostanie rzut wolny pośredni dla drużyny
przeciwnej z linii pola bramkowego, z miejsca najbliższego popełnienia przewinienia.
– Zawodnicy nie mogą nosić żadnej biżuterii. Jeżeli sędzia zauważy, że zawodnik ma na
sobie biżuterię, nakaże jej usunięcie pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w
zawodach. Jeżeli sędzia w trakcie spotkania zauważy, że zawodnik ma na sobie biżuterię,
nakaże mu jej zdjęcie w najbliższej przerwie w grze. Jeżeli zawodnik odmówi zdjęcia
biżuterii, otrzyma żółtą kartkę.
– W sytuacjach nieopisanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy gry w
Piłkę Nożną.

15. Sędziowie stosować będą kary w postaci żółtej i czerwonej kartki.
– żółta kartka – brak kary minutowej
– dwie żółte kartki (w konsekwencji czerwona)- kara gry w osłabieniu przez 5 minut,
ukarany zawodnik ma obowiązek zejścia do szatni lub poza boisko i nie pauzuje w
następnym spotkaniu
– bezpośrednia czerwona kartka oznacza karę gry w osłabieniu przez 5 minut, ukarany
zawodnik ma obowiązek zejścia do szatni lub poza boisko i pauzuje w następnym
spotkaniu
– po upływie okresu kary drużyna może wprowadzić kolejnego zawodnika na boisko po
uzyskaniu zgody sędziego lub organizatorów
– kara minutowe przechodzą na drugą połowę spotkania
– w sytuacji, gdy czerwoną kartkę otrzyma zawodnik będący na ławce rezerwowych, musi
on zejść do szatni lub poza boisko. Nie powoduje to jednak gry tego zespołu w osłabieniu
– trzecia żółta kartka w kolejnym meczu oznacza pauzę zawodnika w następnym spotkaniu
po kolejnych żółtych kartkach 6, 9 itd. organizator może ukarać zawodnika większą ilością
wykluczeń z meczu
– w zależności od sytuacji organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia kary meczowej,
lub dyskwalifikacji zawodnika z rozgrywek
– w rozgrywkach bezwzględnie karane będą wulgaryzmy oraz nieodpowiednie zachowania
zawodników.

16. Sposób rozegrania turnieju:
Mecze rozgrywane będą systemem „ każdy z każdym”. Zagrają mecz i rewanż. Organizator zastrzega sobie, że jeśli w przyszłym roku będzie więcej drużyn to zostaną utworzone dwie ligi:. dwie ostatnie drużyny w I lidze czeka spadek do niższej klasy rozgrywkowej w przyszłym sezonie. Z kolei dwie najlepsze drużyny II ligi wywalczą awans do wyższej klasy rozgrywkowej.
W przypadku jednakowej liczby punktów o miejscu w tabeli decydować będą:
– lepszy wynik bezpośredniego pojedynku zainteresowanych drużyn
– lepsza różnica bramek między zainteresowanymi drużynami
– większa liczba wszystkich zdobytych bramek danego zespołu
– dodatkowy mecz pomiędzy zainteresowanymi zespołami
– w przypadku zdobycia przez większą liczbę drużyn jednakowa liczba punktów tworzona będzie mała tabelka.

17. Zawodnik, który rozegrał przynajmniej jeden mecz w danej drużynie, nie może
reprezentować w lidze innej drużyny.

18. Drużyna, która nie stawiła się do rozegrania meczu, płaci karę w wysokości 100 zł. Drugie nie stawienie się na mecz jest jednoznaczne z definitywnym wycofaniem z rozgrywek i zapłatą kary wysokości 200 zł na rzecz organizatora. Taka sama kara obowiązuje w przypadku wycofania się z rozgrywek bez wcześniejszego walkowera. Dopóki należność nie zostanie uregulowana żaden z zawodników wycofanego zespołu nie będzie mógł występować w żadnych rozgrywkach organizatora.

19. Zwrot wpisowego nie przysługuje drużynie która rozegrała choćby jeden mecz lub
wycofanej z rozgrywek.

20. Drużyny biorące udział w rozgrywkach za zwycięstwo otrzymują 3 pkt., za remis 1 pkt.
W przypadku niestawienia się jednej z drużyn do rozegrania meczu, przeciwnik otrzymuje
punkty walkowerem (3 : 0 i 3 pkt.). Czas oczekiwania na drużynę to 5 minut od ustalonego
terminu rozpoczęcia meczu. Powinna ona jednak być obecna na obiekcie co najmniej 15
minut przed swoim spotkaniem. Nie przewiduje się możliwości przekładania terminu
rozgrywania spotkania, a jedynie zamianę kolejności rozgrywanych meczów. Taka zmiana
leży w gestii zainteresowanych drużyn i powinni oni odpowiednio wcześniej poinformować
o niej organizatora.

21. Organizator w trakcie rozgrywek zapewnia opiekę medyczną, jednak w przypadku
poważnych kontuzji wzywana jest karetka pogotowia. Każdy uczestnik ligi powinien przebadać się u specjalisty we własnym zakresie.

23. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Harmonogram ligi podany będzie przed rozpoczęciem rozgrywek .

25. Wszystkich uczestników turnieju na czas trwania rozgrywek obowiązują regulaminy
porządkowe Orlika przy ulicy Gajowej ze szczególnym uwzględnieniem zapisu o obuwiu przeznaczonym do gry na Orliku i nie spożywaniu na terenie obiektu alkoholu.

26. W przypadku jakichkolwiek zniszczeń wynajmowanych pomieszczeń i urządzeń na
obiekcie, winni zobowiązani są do pokrycia wszystkich wyrządzonych szkód. Wszelkie
objawy wandalizmu zgłaszane będą na Policję, a niezdyscyplinowane zespoły
bezwarunkowo wykluczone z dalszych rozgrywek.

27.Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem
i przestrzegać go podczas rozgrywek.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU PRZETWARZANIEM DANYCH
PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SŁUPCY

Wobec wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy Adres:
ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania naszego ośrodka, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@selcom.pl lub telefonicznie: 509 776 801 (  Sławomir Laskowski )
3. Przesłanką upoważniającą administratora do przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek wynikający z przepisów prawa, fakt, iż podmiot danych jest stroną umowy lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze: rozpatrzenia wniosku lub skargi, prowadzenia korespondencji, odpowiedzi na zapytanie o informację publiczną, obsługi zatrudnienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
b) realizacji umów zawartych z MOSiR Słupca: wynajem obiektów i pomieszczeń MOSiR, umieszczenie reklam w obiektach ośrodka, wystawianie faktur osobom fizycznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c) określonym w treści zgody gdy podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą: przeprowadzanie zawodów sportowych w tym ogłaszanie i publikowanie wyników, rejestracja i publikowanie wizerunku z imprez, których organizatorem jest MOSiR Słupca na podstawie art. 6 ust. lit. a) RODO.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych podpisanych z MOSiR Słupca przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest ośrodek (usługi serwisowe IT, usługi hostingowe).
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4. a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie prawo.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi jest dobrowolne.
KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU PRZETWARZANIEM DANYCH
PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SŁUPCY
PRZY PRZEPROWADZANIU ZAWODÓW SPORTOWYCH
Wobec wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy Adres: ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania naszego ośrodka, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@selcom.pl lub telefonicznie: 509 776 801 ( Sławomir Laskowski )
3. Przesłanką upoważniającą administratora do przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu określonym w treści zgody a więc w związku z przeprowadzaniem zawodów sportowych (rejestracja zawodnika, rejestracja i publikacja wizerunku) na podstawie art. 6 ust. lit. a) RODO.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych podpisanych z MOSiR Słupca przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest ośrodek (usługi serwisowe IT, usługi hostingowe, firma dokonująca pomiarów w czasie zawodów).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4. a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie prawo.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi jest dobrowolne. Nie podanie danych skutkować będzie brakiem możliwości startu w zawodach.

Zawodnik biorący udział w Słupeckiej Lidze Orlika OŚWIADCZA, że zapoznał się
z Regulaminem, który znajduje się na stronie:
https://www.mosirslupca.pl/ i jego warunki w pełni akceptuję. Zgadza się z warunkami uczestnictwa w Słupeckiej Lidze Orlika i zgłaszam w nim swój udział. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z w/w zawodnikiem, a także jego dane osobowe mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym także na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez Organizatorów zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.
Oświadcza, że stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Słupeckiej Lidze Orlika.

Skip to content