DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI W SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na stanowiska zastępcy dyrektora MOSiR w Słupcy i Specjalisty ds. kadr i płac
DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU  i REKREACJI W SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na stanowiska zastępcy dyrektora MOSiR w Słupcy i Specjalisty ds. kadr i płac

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU  i REKREACJI W SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na stanowiska zastępcy dyrektora MOSiR w Słupcy i Specjalisty ds. kadr i płac.

https://www.bip.umslupca.finn.pl/bipkod/23012559

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupcy ul.  Kopernika 13  lub pocztą na adres: MOSiR w Słupcy, ul. Kopernika 13 , 62-400 Słupca w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko zastępcy dyrektora MOSiR w Słupcy” lub „Dotyczy  naboru  na  stanowisko: specjalista ds. kadr i płac” w terminie  do  dnia 06.02.2020r. do godz. 15.00

Skip to content