Gramy dla Tymka. Listy zgłoszeniowe zamknięte
Gramy dla Tymka. Listy zgłoszeniowe zamknięte

W czwartek dobiegły końca zapisy do charytatywnych turniejów piłki nożnej i siatkowej. W sobotniej piłkarskiej rywalizacji – zagra czternaście zespołów. Dzień później w niedzielę do zmagań przystąpi dwanaście drużyn. Piłkarski turniej wystartuje o godz. 15:00, siatkarski zaś o godz. 10:00. Poniżej zamieściliśmy regulaminy rozgrywek.

Charytatywne Turnieje Halowej Piłki Nożnej Mężczyzn i Kobiet „Gramy dla Tymka”

Turnieje rozegrane zostaną w dniach 15 stycznia 2022 r. od godz. 15:00 – mężczyźni, 22 stycznia 2022 r. od godz. 10:00 – kobiety w hali widowiskowo-sportowej MOSiR w Słupcy.
Wpisowe 200 zł od zespołu, które zostanie przekazane na leczenie Tymka Kamińskiego ze Słupcy u którego zdiagnozowano SMA
Zgłoszenia do dnia 13 stycznia 2022 roku – turniej męski, tel. 63 277 26 14. Turniej kobiet jest zamknięty.
Nagrody: Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc puchary a dla wszystkich zespołów okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe w miarę możliwości organizatora.

PRZEPISY GRY TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

1. CEL:
* organizacja aktywnego wypoczynku dla dorosłych.
* rywalizacja sportowa i upowszechnienie gry w piłkę nożną.
* pomoc w leczeniu Tymka
2. ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy, współorganizatorzy: Urząd Miasta w Słupcy, Kobiecy Klub Piłkarski Słupczanka Słupca
3. TERMIN i MIEJSCE:
Turniej męski rozpocznie się 15 stycznia 2022 r. od godz. 15:00, turniej kobiet – 22 stycznia 2022 r. od godz. 10:00 w hali widowiskowo-sportowej w Słupcy
4. SYSTEM ROZGRYWEK:
System turnieju męskiego uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów. Turniej kobiet rozegrany zostanie w dwóch grupach, półfinały, mecze o miejsca.
5. UCZESTNICTWO:
Zespół liczy maksymalnie 10 zawodników. W danym meczu na boisku gra 4 zawodników + bramkarz.
6. NAGRODY:
– Puchary za pierwsze trzy miejsca
7. UBEZPIECZENIE:
Wszystkie uczestniczące zespoły ubezpieczają się we własnym zakresie i uczestniczą w turnieju na własną odpowiedzialność co jest potwierdzone na karcie zgłoszenia. Z tytułu kontuzji odniesionych podczas turnieju zawodnicy nie roszczą żadnych pretensji do organizatorów.
8. PRZEPISY GRY:
Przepisy gry – obowiązują przepisy gry w piłkę nożną zgodnie z PZPN z następującymi zmianami:
– czas gry w zależności od ilości zgłoszonych zespołów
– w turnieju maksymalnie 10 zawodników
– 4 zawodników + bramkarz,
– podobnie jak w hokeju można wycofać bramkarza, wprowadzając zawodnika z pola,
– auty boczne wybijane noga, /z linii autu lub za linią boiska/
– brak spalonych, nie ma „połowy boiska”,
– „karne” – z linii pola karnego,
Kary dotyczą wszystkich zawodników łącznie z bramkarzem.
– ŻÓŁTA KARTKA:
* 1 kartka – brak konsekwencji
* 2 kartka – a w konsekwencji czerwona kartka zawodnik kończy mecz w danym spotkaniu, /gra w następnym meczu/, zespół gra w osłabieniu przez 2 minuty
– CZERWONA KARTKA:
* ten mecz zawodnik nie gra do końca meczu i w następnym,
* drużyna gra 2 minuty w osłabieniu. W przypadku straty bramki zawodnik nadal nie wchodzi na boisko dopiero po upływie 2 minut.
UWAGA – używanie przez zawodników wulgaryzmów w czasie gry – karany będzie żółtą kartką.
Wszystkie spotkania powinny rozgrywać się w zasadach „fair play”. Ostateczna decyzja w kwestiach spornych należy do organizatora.
Złośliwe faule, brutalne zagrania lub gra niezgodna z ogólnie przyjętymi zasadami gry w piłkę nożną będą karane usunięciem zawodnika do końca meczu lub turnieju.
Należy dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszystkich sporów, w imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów.
W momencie wznowienia gry spór, który ją przerwał uważa się za niebyły.
Brutalność w grze lub złe zachowanie całej drużyny podczas meczu może doprowadzić do wykluczenia jej z turnieju. Decyzję taką podejmuje organizator.
10. PUNKTACJA:
Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 punkt, w przypadku porażki 0 punktów.
O kolejności miejsc w grupie decydują:
1. Większa liczba zdobytych dużych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby dużych punktów przez dwa zespoły decydują:
a) wynik bezpośredniego spotkania,
b) lepsza różnica bramek w całym mini turnieju,
c) większa liczba zdobytych bramek w całym mini turnieju.

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi zespołami (tzw. „mała tabela”), kierując się kolejno zasadami podanymi w punkcie 2 w podpunktach A, B oraz C biorąc pod uwagę jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

4. Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić serię rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Rzuty karne wykonywane są najpierw po 3, potem po 1 razie do skutku.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki i w szatni,
– uczestników turnieju obowiązuje bezwzględne przestrzeganie regulaminu korzystania z hali MOSiR w Słupcy,
– interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
– sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

DO UDZIAŁU ZAPRASZA ORGANIZATOR

 

REGULAMIN

XLVI REGIONALNEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN

PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SŁUPCA

I. CEL: propagowanie aktywnego wypoczynku wśród młodzieży i dorosłych, popularyzacja piłki siatkowej.

II. ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy

WSPÓŁORGANIZATORZY: Urząd Miasta w Słupcy

III. TERMIN i MIEJSCE: Turniej odbędzie się:

16.01.2022 roku, hala MOSiR w Słupcy, godz. 10:00 kategoria OPEN

IV. UCZESTNICTWO: W turnieju uczestniczą zespoły zgłoszone do dnia 13 stycznia 2022 r. pod nr. tel. 63 277 26 14 lub e-mail biuro@mosirslupca.pl

W każdej kategorii prawo gry mają zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach OZPS.

V. SYSTEM ROZGRYWEK: uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn /”każdy z każdym”, w grupach, systemem pucharowym/.

VI. SPRAWY TECHNICZNE: obowiązują przepisy PZPS. Z wyjątkiem gra toczy się do 2 wygranych setów do 25 pkt., trzeci set do 15 pkt.

VII. NAGRODY:

– zwycięska drużyna otrzyma puchar Burmistrza Miasta Słupca

– za 2 m-ce puchar MOSiR w Słupcy

– za 3 m-ce puchar MOSiR w Słupcy

– za 4 m-ce puchar MOSiR w Słupcy

VIII. SPRAWY FINANSOWE:

– obowiązuje wpisowe w wysokości 200 złotych od drużyny w kategorii OPEN (wpisowe przekazane zostanie na leczenie Tymka Kamińskiego ze Słupcy u którego zdiagnozowano SMA), które przyjmowane będzie w dniu turnieju

– koszty przejazdów, wpisowego, ubezpieczenia pokrywają zespoły we własnym zakresie

– organizator zapewnia poczęstunek

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– organizator zastrzega sobie wyłączną interpretację regulaminu,

  • zespoły uczestniczą w turnieju i ubezpieczają się we własnym zakresie, uczestniczą na własną odpowiedzialność, organizator nie odpowiada za wynikłe wypadki.
  • turniej rozegrany zostanie z zachowaniem obostrzeń sanitarnych, a zawodnicy zostaną dopuszczeni do gry po podpisaniu covidowej deklaracji.

– organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w szatniach oraz na salach.

– UWAGA: Organizator zapewnia piłki tylko na mecze, na rozgrzewkę zespoły zabezpieczają piłki we własnym zakresie.

DO UDZIAŁU ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY

Skip to content