INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowiska: specjalisty ds. kadr i płac oraz ZASTĘPCY DYREKTORA
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowiska: specjalisty ds. kadr i płac oraz ZASTĘPCY DYREKTORA

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

https://www.bip.umslupca.finn.pl/bipkod/23012559

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko:
specjalisty ds. kadr i płac
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupcy
ul. Kopernika 13 62-400 Słupca

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko:
specjalisty ds. kadr i płac
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupcy
ul. Kopernika 13 62-400 Słupca

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wy-brana Pani:
Lp. 1.
Imię: Iwona
Nazwisko: Nowacka
Miejsce zamieszkania: Słupca

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja rekrutacyjna wyłoniła kandydaturę Pani Iwony Nowackiej. Wiedza kandydatki ze znajomości przepisów prawa z zakresu określone-go w ogłoszeniu, jaką wykazała się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak również jej do-świadczenie zawodowe, między innymi w pracy o podobnej specyfice pozwoli znacznie zmniejszyć czas z wprowadzeniem pracownika w zakres spraw prowadzonych na aplikowa-nym stanowisku.

Dyrektor MOSiR w Słupcy

Beata Nadgrodkiewicz

Słupca, dnia 21.02.2020r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko: ZASTĘPCY DYREKTORA

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na stanowisko:
ZASTĘPCY DYREKTORA
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI w SŁUPCY
ul. Kopernika 13 62-400 Słupca

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan:
Lp. 1.
Imię: Jacek
Nazwisko: Mikołajczyk
Miejsce zamieszkania: Słupca

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Jacek Mikołajczyk spełnił wszystkie warunki formalne, ponadto posiada duże doświadczenie zawodowe, w szczególności w zakresie zarządzania pracownikami. W rozmowie rekrutacyjnej dał się poznać jako osoba opanowana, konkretna, cechująca się swobodą i lekkością wypowiedzi. Wykazał się dobrą znajomością zagadnień wynikających z zakresu zadań statutowych MOSiR-u w Słupcy, jak również podstawowych zagadnień z przepisów prawa pracy, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o sporcie, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o imprezach masowych. Pan Jacek Mikołajczyk zaprezentował spójną koncepcję funkcjonowania i rozwoju MOSiR w Słupcy, ze szczególnym uwzględnieniem krytej pływalni w Słupcy. Przedstawiona koncepcja pozwala sądzić, iż kandydat w pełni wywiąże się z powierzonych obowiązków i będzie je wykonywać w sposób kompetentny i odpowiedzialny.

Dyrektor MOSiR w Słupcy
Beata Nadgrodkiewicz

Słupca, dnia 21.02.2020r.

Skip to content