Jesień z Badmintonem w Słupcy
Jesień z Badmintonem w Słupcy

„Jesień z Badmintonem w Słupcy 2020”
W roku bieżącym turniej zostanie rozegrany w terminie:
I – turniej 17.10.2020r (sobota) – gry pojedyncze dziewczęta i chłopcy: dzieci, młodzik młodszy, młodzik, junior młodszy,
Program – I TURNIEJ
– 8:45 – 9:15 – weryfikacja zgłoszeń
– 9:15 – 9:30 – losowanie
– 9:30 – rozpoczęcie gier

UWAGA: SĄ TO ORIENTACYJNE TERMINY ROZPOCZĘCIA GIER, MOGĄ ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI UCZESTNIKÓW. W ZWIĄZKU Z TYM PROSZĘ BYĆ PRZYGOTOWANYM DO ROZPOCZĘCIA GIER O GODZINĘ WCZEŚNIEJ!

Regulamin Turnieju „Jesień z Badmintonem w Słupcy 2020”
1. Organizatorem turnieju jest Sekcja Badmintona UKSK „KOPERNIK” Słupca, MOSiR Słupca, Urząd Miasta Słupca, PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MINISTRSTWO SPORTU I TURYSTYKI
2. Celem zawodów jest popularyzacja badmintona wśród dzieci, młodzieży i starszych. Umożliwienie rywalizacji uczestników w kategoriach wiekowych.
3. Turnieje rozegrane zostaną w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców, kobiet i mężczyzn:
– dzieci (kl.I-II)
– młodzik młodszy (kl.III-IV)
– młodzik (kl.V-VI)
– junior młodszy (kl.VII-VIII)
– junior (szkoły kl.II-IV ponadgimnazjalne)
UWAGA: warunki rozegrania kategorii jak przy zgłoszeniu (patrz wyżej)
4. System rozgrywania turnieju uzależniony od ilości zgłoszeń. Przewidywany jest system grupowo-pucharowy. W przypadku zgłoszenia więcej niż 16 zawodników w danej kategorii turniej rozegrany zostanie systemem pucharowym.
5. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów: sety – dzieci, młodzik młodszy 15, młodzik, junior młodszy pozostałe kategorie do 21 w zależności od ilości startujących sety mogą zostać skrócone do 15,
6. Miejsce rozegrania turnieju: Słupca, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Kopernika 13, 5 boisk.
7. Terminy turniejów i terminy zgłoszeń: I – turniej 17.10.2020r (sobota) – gry pojedyncze głoszenia do gry do 15.10.2020r (czwartek) Zgłoszenia do gry e-mailem jerzy.bania@badmintonslupca.com.pl, badminton@badmintonslupca.com.pl
8. Uczestnik zgłaszając się do turnieju i przystępując do gry oświadcza, że jest w pełni zdrowy i nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportu. Uczestnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione na sali lub w szatniach.
9. Wyżywienie we własnym zakresie.
10. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc przewidziane są medale i dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa. Wśród uczestników turniejów przewidywane jest losowanie nagród rzeczowych w miarę możliwości organizatora.
11. Wpisowe do turnieju: do lat 18 10,00 zł/zawodnik, nie dotyczy zawodników UKS „KOPERNIK” Słupca z uregulowanymi składkami) 12. Koszty organizacji mistrzostw, zakupu nagród pokrywa MOSiR, Urząd Miasta, MOSiR, Sekcja Badmintona UKS „KOPERNIK” Słupca, sponsorzy.
13. Sponsorzy turniejów:
– Burmistrz Miasta Słupca
– Ministerstwo Sportu i Turystyki
14. Turniej rozegrany zostanie lotkami syntetycznymi; za zgodą przeciwnika dopuszcza się grę lotkami piórowymi.
15. W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry w badmintona.
16. Osoba zgłaszająca się do turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie/publikację swoich danych osobowych w zgłoszeniu/wynikach do/z zawodów i wizerunku (zdjęcia na stronach internetowych Badmintona Słupeckiego, MOSiR Słupca i prasy lokalnej: www.badmintonslupca.com.pl i www.mosirslupca.pl
17. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
18. Osoba zgłaszająca się do turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie/publikację swoich danych osobowych na stronach internetowych Badmintona Słupeckiego i mediów lokalnych: www.badmintonslupca.com.pl, www.mosirslupca.pl, www.slupca.pl, www.twojaslupca.pl. i wydań papierowych.
19. Turniej odbywa się z zachowaniem środków bezpieczeństwa w związku z występującą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju. Obowiązuje każdorazowe dezynfekowanie rąk przy wejściu na halę i noszenie maseczek przez zawodników, zawodniczki (poza rozgrywaniem meczy), trenerów i opiekunów na terenie hali.
20. Ewentualne protesty rozstrzyga organizator zawodów. Rozstrzygnięcia te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
21. Wszystkie dodatkowe informacje szczegółowe: Jerzy Bania – tel. kom. 696 445 176 Uwaga: zmiana numeru telefonu. e-mail: jerzy.bania@badmintonslupca.com.pl

Skip to content