Jesień z Badmintonem w Słupcy 2022
Jesień z Badmintonem w Słupcy 2022

W roku bieżącym turniej zostanie rozegrany w terminie:

I – turniej 24.09.2022r (sobota)     – gry pojedyncze dziewczęta i chłopcy: dzieci, młodzik
młodszy, młodzik, junior młodszy,

Program – TURNIEJ I

–  845  – 915 – weryfikacja zgłoszeń
–  915  – 930 – losowanie
–  930  – rozpoczęcie gier

UWAGA: SĄ TO ORIENTACYJNE TERMINY ROZPOCZĘCIA GIER, MOGĄ ULEC ZMIANIE
W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI UCZESTNIKÓW. W ZWIĄZKU Z TYM PROSZĘ BYĆ
PRZYGOTOWANYM DO ROZPOCZĘCIA GIER O GODZINĘ WCZEŚNIEJ!

Regulamin Turnieju „Jesień z Badmintonem w Słupcy 2022”

   1. Organizatorem turnieju jest Sekcja Badmintona UKSK „KOPERNIK” Słupca, MOSiR Słupca,
Urząd Miasta Słupca,
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MINISTRSTWO SPORTU I TURYSTYKI
2. Celem zawodów jest popularyzacja badmintona wśród dzieci, młodzieży i starszych.
Umożliwienie rywalizacji uczestników w kategoriach wiekowych.
3. Turnieje rozegrane zostaną w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców, kobiet
i mężczyzn:
– dzieci (kl.I-II)
– młodzik młodszy (kl.III-IV)
– młodzik (kl.V-VI)
– junior młodszy (kl.VII-VIII)
– junior (szkoły kl.II-IV ponadgimnazjalne)

UWAGA: warunki rozegrania kategorii jak przy zgłoszeniu (patrz wyżej)
4. System rozgrywania turnieju uzależniony od ilości zgłoszeń. Przewidywany jest system
grupowo-pucharowy. W przypadku zgłoszenia więcej niż 16 zawodników w danej
kategorii turniej rozegrany zostanie systemem pucharowym.
5. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów: sety – dzieci, młodzik młodszy 15,
młodzik, junior młodszy pozostałe kategorie do 21 w zależności od ilości
startujących sety mogą  zostać skrócone do 15,
6. Miejsce rozegrania turnieju: Słupca, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Kopernika 13,
5 boisk.
7. Terminy turniejów i terminy zgłoszeń:
I – turniej 24.09.2022r (sobota)   – gry pojedyncze
           zgłoszenia do gry do 19.09.2022r (poniedziałek)

Zgłoszenia do gry e-mailem jerzy.bania@badmintonslupca.com.pl,
badminton@badmintonslupca.com.pl

8. Uczestnik zgłaszając się do turnieju i przystępując do gry oświadcza, że jest w pełni
zdrowy  i nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportu. Uczestnik bierze udział
w turnieju na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we                  własnym zakresie.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione na sali lub w szatniach.
9. Wyżywienie we własnym zakresie.
10. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc przewidziane są medale i dyplomy.
Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.    
Wśród uczestników turniejów przewidywane jest losowanie nagród rzeczowych
w miarę możliwości organizatora.

11. Wpisowe do turnieju: do lat 18 15,00 zł/zawodnik, nie dotyczy zawodników
UKS „KOPERNIK” Słupca z uregulowanymi składkami)                                                  12. Koszty organizacji mistrzostw, zakupu nagród pokrywa MSiT, Urząd Miasta, MOSiR,      Sekcja Badmintona UKS „KOPERNIK” Słupca, sponsorzy.
13. Sponsorzy turniejów:
– Burmistrz Miasta Słupca
– Ministerstwo Sportu i Turystyki
14. Turniej rozegrany zostanie lotkami syntetycznymi znajdującymi się na liście lotek PZBad;
za zgodą przeciwnika dopuszcza się grę lotkami piórowymi.
15. W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry w badmintona.
16. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
18. Osoba zgłaszająca się do turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie/publikację swoich
danych osobowych w zgłoszeniu/wynikach do/z zawodów i wizerunku (zdjęcia
na stronach internetowych Badmintona Słupeckieg, MOSiR Słupca i prasy lokalnej:
www.badmintonslupca.com.pl , www.mosirslupca.pl , www.slupca.pl
www.twojaslupca.pl. i ich wydań papierowych.
18. Turniej odbywa się z zachowaniem środków bezpieczeństwa  w związku z występującą
sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju tj. 
z pandemią COVID-19,
będzie rozegrany zgodnie z warunkami organizacji zawodów badmintona w Polsce
zatwierdzonymi przez PZBad ( witryna internetowa PZBad) 

Obowiązuje każdorazowe dezynfekowanie rąk przy wejściu na halę i noszenie
maseczek przez zawodników, zawodniczki (poza rozgrywaniem meczy), trenerów
i opiekunów na terenie hali.
19. 
Każdy zawodnik/czka, osoba towarzysząca zgłoszone do zawodów zobligowane są do
przywiezienia wypełnionego kwestionariusza i oświadczenia o stanie swojego zdrowia
i przedstawienie go organizatorowi w dniu turnieju.
kwestionariusz covidowy:  zawodnicy, osoby towarzyszące (obowiązkowy)
do pobrania  tutaj ….


20. Ewentualne protesty rozstrzyga organizator zawodów. Rozstrzygnięcia te są ostateczne
i nie podlegają zaskarżeniu.
21. Wszystkie dodatkowe informacje szczegółowe: Jerzy Bania – tel. kom. 696 445 176
Uwaga: 
zmiana numeru telefonu.
e-mail: jerzy.bania@badmintonslupca.com.pl

źródło badmintonslupca.com.pl

Skip to content