Majowa Przygoda Rowerowa
Majowa Przygoda Rowerowa

Regulamin Majowa Przygoda Rowerowa

 

1.ORGANIZATORZY:

 

– Urząd Miasta w Słupcy,

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy

– Urząd Gminy Ostrowite

 

 1. PATRONAT MEDIALNY:

 

Gazeta Słupecki, Kurier Słupecki,  „Melo” Radio,  TV Wielkopolska, TwojaSłupca.pl, Głos Słupcy

 1. CEL:

 

– zapoznanie uczestników z walorami turystyczna – krajoznawczymi Powiatu Słupeckiego,

– propagowanie turystyki rodzinnej poprzez stwarzanie rodzinom okazji do czynnego wypoczynku i zabaw na świeżym powietrzu,

– propagowanie różnych form turystyki kwalifikowanej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

 1. TERMIN:

 

08.05.2022 r., godzina 12:00

 

 1. TRASA:

 

Start Słupca, ul. Kopernika 13, hala widowiskowo-sportowa

–  08.05.2022 r. godz. 11:00 zbiórka, godz. 12:00 start rowerzystów  Słupca  hala widowiskowo -sportowa MOSiR, 15 km. Komandorem trasy Słupca – Kosewo jest Beata Nadgrodkiewicz.

Start Ostrowite, ul. Zachodnia 15, parking przy OSP Ostrowite

–  08.05.2022 r. godz. 11:00 zbiórka, godz. 12:00 start rowerzystów  Ostrowite parking przy OSP Ostrowite, 13 km. Komandorem trasy Ostrowite – Kosewo jest Małgorzata Wesołowska.

 

 1. UCZESTNICTWO:

 

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się  przez stronę  yoogoevents.pl

/uprzednio zgłoszenie udziału i uiszczenie płatności do 04.05.2022 r./

 

UWAGA: ilość uczestników ograniczona – decyduje kolejność zapisu na Majową Przygodę Rowerową

*startują drużyny wieloosobowe lub turyści indywidualni. Dzieci i młodzież tylko pod opieką dorosłych opiekunów.

 

 1. ZGŁOSZENIA i WPISOWE:

 

– zapisy do dnia 04.05.2022 r. do godz.15:00 na stronie https://yogoevents.pl/

 

Uczestnictwo w Majowej Przygodzie Rowerowej wynosi 20 zł.

 

 1. WYŻYWIENIE:

 

Organizatorzy zapewniają  ciepły posiłek: grochówkę i kiełbasę z ogniska.

 

 1. DODATKOWE ATRAKCJE:

 

Dla dzieci przewidziane są animacje, a dla wszystkich uczestników koncert.

 

 1. EKWIPUNEK i UBIÓR:

 

Ekwipunek i ubiór uczestnicy zabierają typowo turystyczny przystosowany do rodzaju trasy uwzględniając warunki pogodowe.

 1. META:

 

Kosewo Przystań „HORN”

 

 1. UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW:

 

korzystanie ze świadczeń przewidziany niniejszym regulaminem,

 

 1. UWAGI KOŃCOWE:

 

– organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody i wypadki

– Majowa Przygoda Rowerowa odbywać się będzie na ogólnych zasadach ruchu drogowego

– ubezpieczenia należy dokonać we własnym zakresie,

 

 

Miłego wypoczynku i wspaniałych wrażeń

                                   życzą Organizatorzy

             ———————————————————

Kontakt z Komandorem Trasy Słupca – Kosewo

Beata Nadgrodkiewicz tel. 501106188

Biuro MOSiR tel./fax. 632772614,

 1. Kopernika 13, 62-400 Słupca

e-mail: biuro@mosirslupca.pl

Kontakt z Komandorem Trasy Ostrowite – Kosewo

Małgorzata Wesołowska tel. 605064488

Urząd Gminy Ostrowite tel./fax. 632765160

 1. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite

e-mail: sekretarzgminy@ostrowite.pl

Skip to content