Nadszedł czas podania odpowiedzi do testu z rajdu rowerowego „Z rodzinką rowerem po okolicy” z okazji Jubileuszu 730-lecia miasta Słupcy
Nadszedł czas podania odpowiedzi do testu z rajdu rowerowego „Z rodzinką rowerem po okolicy” z okazji Jubileuszu 730-lecia miasta Słupcy

A oto odpowiedzi do testu!!! 

1. W którym roku odbyła się lokacja miasta Słupcy

a/ 1270 r. b/ 1290 r. c/ 1280 r.

2. W jakich latach Słupca była miastem powiatowym :

a/ 1850 – 1910     b/ 1867 – 1916             c/ 1897-1920
1915 – 1935                1919 – 1932                  1920-1931
1955 – 1975                1956 – 1975                  1955-1974
1999 –                         1999 –                            1999 –

3. Podaj powierzchnię Jeziora Słupeckiego

a/ 238 ha               b/ 248 ha                     c/ 258 ha

4. Ile mamy kościołów w parafii słupeckiej i podaj ich nazwy
3 – św. Leonarda, św. Wawrzyńca, bł. Michała Kozala

5. Skąd pochodzi nazwa naszego miasta „Słupca”
„Słup” – powołując się na pierwotne znaczenie wyrazu słup, który oznaczać miał wieże stawiane przed wałem obronnym grodu
„Słup” – mógł oznaczać budowlę lub urządzenie skonstruowane na bazie słupów uwzględniając etymologię językową oraz charakter pierwotnego osadnictwa z wczesnej epoki żelaza w rejonie Słupcy przychyla się do wersji łączącej nazwę miejscowości z rozwojem łużyckiego grodu

6. Podaj według legendy co oznacza herb Słupcy

Pierwsza legenda z nich mówi o tym, że „pięciokrzyż” symbolizuje pięć kościołów, które istniały
w mieście. Były to: kościół p.w. Św. Wawrzyńca, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
i św. Leonarda oraz kaplice: pw. Św. Krzyża, pw. Św. Ducha i pw. św. Anny.

Według drugiej legendy zdwojony krzyż symbolizuje pięć ran Chrystusa i może być dla nas i przyszłych pokoleń znakiem mocy i nadziei.

7. Podaj według hipotezy co oznacza herb Słupcy

Interpretacja godła herbu jest czystą hipotezą, M. Adamczewski w swojej pracy „Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku” kojarzy słupecki herb z podobno przechowywanymi od XIV wieku w mieście relikwiami Świętego Krzyża. (dowodem tego miał być średniowieczny gotycki krzyż w kościele św. Leonarda).

8. Ilu do dnia dzisiejszego mieliśmy burmistrzów:

a/ 4              b/ 6                  c/ 10

9. Od którego roku św. Wawrzyniec jet patronem naszego miasta

a/ 2010 r.                  b/ 2015 r.            c/ 2020 r.

10. W którym roku powstał Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy

a/ 1982 r.         b/ 1983 r.          c/ 1984 r.

11. W którym roku powstał stadion „Leśny” przy ul. Gajowej

a/ 1950 r.                  b/ 1959 r.            c/ 1970 r.

12. W którym roku powstał Kompleks Boisk ORLIK’2012 przy ul. Gajowej

a/ 31.10.2008 r.                        b/ 31.10.2007 r.              c/ 31.10.2009 r.

13. W którym roku powstała strzelnica przy ul. Gajowej

a/ 1986 r.                 b/ 1988 r.               c/ 1990 r.

14. W którym roku powstała hala widowiskowo-sportowa

a/ 1997 r.               b/ 1998 r.               c/ 1999 r.

15. W którym roku powstała kryta pływalnia

a/ 2018 r.                        b/ 2019 r.                c/ 2020 r.

16. Na jakiej częstotliwości / MHZ /nadaje radio MELORADIO:

a/ 101,9                     b/ 102,9               c/ 103,9

17. W którym roku ukazało się pierwsze wydanie Gazety Słupeckiej :

a/ 1992 r.              b/ 1989 r.                c/ 1986 r.

18. W którym roku ukazało się pierwsze wydanie Kuriera Słupeckiego :

a/ 2005 r.                b/ 2004 r.                    c/ 2003 r.

 

Skip to content