Nowa bieżnia udostępniona dla słupeckich sportowców
Nowa bieżnia udostępniona dla słupeckich sportowców

Zakończyły się prace remontowe na stadionie. Słupeccy sportowcy mogą już korzystać z odnowionej bieżni. Życzymy pobijania rekordów!

Założenia dotyczące eksploatacji bieżni lekkoatletycznej na terenie Stadionu Miejskiego w Słupcy
1. Zabrania się obciążania nawierzchni naciskiem punktowym większym niż 300 kg (rusztowania, konstrukcje trybun i inne).
2. Dopuszcza się użytkowania nawierzchni tylko i wyłącznie w obuwiu sportowym przeznaczonym do tego typu nawierzchni. Zabrudzenia pochodzące od obuwia oraz wynikające z tego wytarcia linii boisk nie mogą stanowić jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych.
3. Zabrania się poruszania po nawierzchni jakimikolwiek pojazdami.
4. Nie wolno użytkować nawierzchni w obuwiu podkutym częściami metalowymi oraz w obuwiu sportowym typu kolce lub buty piłkarskie z kolcami. Podczas użytkowania stadionu do gry w piłkę nożną przejścia przez bieżnię lekkoatletyczną należy zabezpieczyć matami lub np. fragmentami sztucznej trawy.
5. W przypadku bieżni lekkoatletycznej oraz boiska lekkoatletycznego dopuszcza się stosowanie obuwia z kolcami zgodnie z wytycznymi określonymi przez IAAF.
6. Wszystkie urządzenia lub konstrukcje znajdujące się na nawierzchni muszą być zaopatrzone w szerokie gumowane lub plastikowe rolki lub nóżki.
7. Do gier zespołowych należy używać odpowiedni sprzęt przeznaczony do tego celu.
8. Należy przeciwdziałać wnoszeniu na nawierzchnię zanieczyszczeń gdyż prowadzi to do odbarwień nawierzchni co nie może być przedmiotem roszczeń gwarancyjnych.
9. Zabrania się malowania, wylewania lub stosowania na nawierzchni poliuretanowej środków zawierających rozpuszczalniki, oleje, kwasy, farby lub inne środki chemiczne mogące doprowadzić do trwałego zabrudzenia lub uszkodzenia nawierzchni co nie jest objęte gwarancją.

Skip to content