OTWARTY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET – ZAPROSZENIE
OTWARTY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET – ZAPROSZENIE

Miejski Ośrodek Spotu i Rekreacji w Słupcy zaprasza na Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Burmistrza Miasta Słupcy. Termin turnieju 20 marzec 2016, godz:10:00, hala MOSiR w Słupcy, kategoria OPEN.

REGULAMIN OTWARTEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET

1.CEL: Popularyzacja piłki siatkowej wśród dziewcząt i kobiet.
2.ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
WSPÓŁORGANIZATOR: * Urząd Miasta w Słupcy
3.TERMIN i MIEJSCE: * 20 marzec 2016 roku, godz. 10:00. Hala widowiskowo-sportowa MOSiR w Słupcy
4. KATEGORIA : OPEN.
5. SYSTEM ROZGRYWEK: ustalony zostanie w zależności od ilości zgłoszonych zespołów, mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 25 punktów, trzeci set do 15 punktów, obowiązują przepisy PZPS.
6. SPRAWY FINANSOWE:
* koszty przejazdów, wyżywienia, napoi drużyny pokrywają we własnym zakresie,
* koszty organizacji turnieju pokrywają organizatorzy – zakup pucharów, koszty sędziowskie
7. NAGRODY:
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują puchary Burmistrza Miasta Słupcy, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy. Za pierwsze cztery miejsca drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
* zespoły ubezpieczają się we własnym zakresie i uczestniczą na własną odpowiedzialność,
*organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione bez opieki w szatniach i na sali
* interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

Skip to content