Piątka z Pasją. Zapoznaj się z regulaminem
Piątka z Pasją. Zapoznaj się z regulaminem

W najbliższy piątek kolejna odsłona Nocnego Biegu Ulicznego – Piątka z Pasją. Dziś zapraszamy do zapoznania się z regulaminem biegu.

 

Regulamin

PIĄTKA Z PASJĄ VII NOCNY BIEG ULICZNY

Słupca, dnia 10.09.2021 r.

I.CEL IMPEZY

1.Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

2.Promocja zdrowego stylu życia.

3.Promocja Miasta Słupca.

II.ORGANIZATOR:

1.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy

2.Urząd Miasta Słupca

3.YO&GO Events

III.TERMIN I MIEJSCE BIEGU

Bieg odbędzie się dnia 10 września 2021 r. (piątek) o godz. 18:00

Start i meta: stadion „Leśny”, ul. Gajowa 4, 62-400 Słupca

Biuro zawodów: stadion „Leśny” – MOSiR Słupca, ul. Gajowa 4

IV.PROGRAM IMPREZY

17:00-17:45 – Potwierdzenie zapisów, odbiór numerów startowych

18:00 – START biegu

19:00 – Zakończenie biegu, wręczenie medali i wyróżnień indywidualnych w poszczególnych kategoriach.

V.TRASA I DYSTANS

Dystans 5km, trasa ulicami miasta Słupcy/ul. Gajowa, Al. Tysiąclecia, ul. Leśna, ul. Koszucka,

ul. Jareckiego, ul. Słoneczna, ul. Powstańców Wlkp, rondo, Al. Tysiąclecia, ul. Gajowa

VI.WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo startu maja osoby, które podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność.

Osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia muszą mieć pisemną zgodę prawnego opiekuna. Osoby

poniżej 16 lat biegną z opiekunem prawnym.

Limit uczestników wynosi 120 osób.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów.

Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przekazane przez organizatora, przypięte

z przodu do ubrania wierzchniego. Zasłanianie numeru startowego w części lub całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających Limit czasu wynosi 1 godz.

VII.ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do udziału w biegu ,,Piątka z pasją” , następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego wskazanego na stronie www.zawody.yogoevents.pl a następnie wpłaceniu opłaty startowej w wysokości 30 zł, na podane w formularzu konto. Nieopłacenie startu w terminie 7 dni jest równoznaczne z niewpisaniem osoby na listę startową. Wypełnienie formularza rejestracji oraz opłacenie startu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu i zgodą na przetwarzaniu danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku uczestnika wydarzenia dla potrzeb biegu i organizatora.

Zgłoszenia internetowe prowadzone będą do 06.09.2021 r. O możliwości przeprowadzenia zapisów w dniu biegu poinformuje organizator poprzez swoją stronę na fb.

VIII.KLASYFIKACJA

Podczas biegu będzie elektroniczny pomiar czasu.

Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

Wyróżnienia indywidualne będą przyznawane w następujących kategoriach:

Kobiety – miejsca I-III

Mężczyźni – miejsca I-III

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi zawodów.

2.Bieg odbędzie się bez względu na pogodę

3.Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.

4.Na miejscu zapewniony będą szatnie , natryski oraz depozyt.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w rażący sposób naruszył regulamin biegu lub swoim zachowaniem zakłócił przebieg takiego biegu

Skip to content