Program Akcji Zima 2015
Program Akcji Zima 2015

16.02.
godz. 10:00 Turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców w kategorii SP kl. I-II, III-IV, V-VI i gimnazjum
godz. 8:00-9:30 trening SKP

17.02.
godz. 10:00 Zajęcia rekreacyjne dla dzieci i przedszkolaków /spartakiada sportowa,projekcja bajek/
godz: 10:00-11:00 taniec Zumby dla dzieci i młodzieży
godz. 8:00-9:30 trening SKP

18.02.
godz. 10:00 Turniej badmintona dziewcząt i chłopców w kategorii SP kl. I-II, III-IV, V-VI i gimnazjum
godz: 10:00 Zawody strzeleckie z wiatrówki – SP i gimnazjum
godz. 8:00-9:30 trening SKP

19.02.
godz. 10:00 Turniej Dart dziewcząt i chłopców w kategorii SP i gimnazjum
godz. 8:00-9:30 trening SKP

20.02.
godz. 10:00 Turniej unihokeja dziewcząt i chłopców w kategorii SP i gimnazjum
godz. 8:00-9:30 trening unihokej SP 3

23.02.
godz. 10:00 Turniej trio-basket dziewcząt i chłopców w kategorii SP kl. IV i młodszych, V-VI i gimnazjum
godz. 8:00-9:30 trening SKP

24.02.
godz. 10:00 Turniej halowej piłki nożnej dziewcząt i chłopców w kategorii SP kl. IV i młodszych, V-VI i gimnazjum
godz: 10:00-11:00 taniec Zumby dla dzieci i młodzieży
godz:11:00-12:00 projekcja bajek
godz. 8:00-9:30 trening SKP

25.02.
godz. 10:00 Zajęcia rekreacyjne dla dzieci i przedszkolaków /zamek, basen z piłeczkami, projekcja bajek, malowanie twarzy/
godz: 10:00 Zawody strzeleckie z wiatrówki – SP i gimnazjum

26.02.
godz. 10:00 Turniej trójek siatkarskich dziewcząt i chłopców w kategorii SP i gimnazjum
godz. 8:00-9:30 trening SKP

27.02.
godz. 10:00-12:00 „Pożegnanie ferii z pasjonatami” – gry i zabawy ruchowe
godz.12:00 – podsumowanie Akcji Zima 2015 z MOSiR wręczenie dyplomów oraz drobnych upominków
godz. 8:00-9:30 trening SKP

W czasie ferii zajęcia na hali w godz: 15,30-22,30 zgodnie z harmonogramem

Uwaga: 21.02.godz:14,00 w razie sprzyjającej aury przewiduje się organizację kuligu i lodowiska oraz konkursów o tematyce zimowej na terenie strzelnicy MOSiR ul. Gajowa

Patronat medialny: „Gazeta Słupecka”, „Głos Słupcy”, „Kurier Słupecki”, Radio „Zet Gold”
Sponsorzy: Bank Spółdzielczy w Słupcy, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słupcy, Spółdzielnia Inwalidów w Słupcy