PROTOKÓŁ z wyboru ofert na dzierżawę miejsc pod automaty
PROTOKÓŁ z wyboru ofert na dzierżawę miejsc pod automaty

PROTOKÓŁ

Z wyboru ofert na dzierżawę miejsc pod automaty do wydawania ciepłych i zimnych napoi, słodyczy itp. na hali MOSiR w Słupcy.

Komisja w składzie:
1. Beata Nadgrodkiewicz – przewodniczący
2. Jacek Mikołajczyk – sekretarz
3. Iwona Nowacka– członek

W dniu 25.03.2022 roku komisja dokonała wyboru ofert na dzierżawę miejsc pod automaty do wydawania ciepłych i zimnych napoi, słodyczy itp. na hali MOSiR w Słupcy.
Wpłynęły oferty od firm:

1. STAWSKI VENDING Grzegorz Stawski , Piotrowice , ul. Słupecka 103, 62 – 400 Słupca
2. 12K Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Sportowa 4/22, 63-200 Jarocin

Ofertę korzystniejszą przedstawiła firma : 12K Spółka z o.o. Spółka komandytowa w związku z powyższym komisja wybrała jej ofertę.
Złożona oferta na dzierżawę miejsc pod automaty do wydawania ciepłych i zimnych napoi, słodyczy itp. do wglądu w biurze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy.
Na tym protokół zakończono.