PROTOKÓŁ z wyboru ofert na dzierżawę miejsc pod automaty.
PROTOKÓŁ z wyboru ofert na dzierżawę miejsc pod automaty.

PROTOKÓŁ

Z wyboru ofert na dzierżawę miejsc pod automaty do wydawania ciepłych i zimnych napoi, słodyczy itp. na hali MOSiR w Słupcy.

Komisja w składzie:
1. Beata Nadgrodkiewicz – przewodniczący
2. Sylwia Jankowska – sekretarz
3. Agnieszka Kończak-Górniak– członek

W dniu 02.03.2020 roku komisja dokonała wyboru ofert na dzierżawę miejsc pod automaty do wydawania ciepłych i zimnych napoi, słodyczy itp. na hali MOSiR w Słupcy.
Wpłynęły oferty od firm:

1. STAWSKI VENDING Grzegorz Stawski , Piotrowice , ul. Słupecka 103, 62 – 400 Słupca
2. VENDUGO Grzegorz Klimkowski, ul. Szkolna 50, 62-571 Stare Miasto

Ofertę korzystniejszą przedstawiła firma : STAWSKI VENDING Grzegorz Stawski w związku z powyższym komisja wybrała jej ofertę.
Złożona oferta na dzierżawę miejsc pod automaty do wydawania ciepłych i zimnych napoi, słodyczy itp. do wglądu w biurze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy.
Na tym protokół zakończono.

Skip to content