Przyjmujemy OFERTĘ CENOWĄ NA CZYSZCZENIE I KONSERWACJĘ BOISKA ORLIK
Przyjmujemy OFERTĘ CENOWĄ NA CZYSZCZENIE I KONSERWACJĘ BOISKA ORLIK

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy przyjmuje oferty na całościowe czyszczenie kompleksu ORLIKA przy ul. Gajowej 2 w Słupcy.
Oferta powinna zawierać:
pełny cykl konserwacji na rok 2022 – kwiecień, czerwiec, sierpień, październik.
Pełny cykl konserwacji obejmuje:
– oczyszczenie mechaniczne nawierzchni z zanieczyszczeń stałych,
– szczotkowanie twarde w celu podniesienia włókien,
– spulchnienie górnej warstwy wypełnienia,
– końcowe szczotkowanie, dosypanie granulatu (koszt granulatu pokrywa zamawiający), dosypanie granulatu po uzgodnieniu z zamawiającym,
– czyszczenie boiska poliuretanowego – sierpień.
Oferty należy składać na adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
ul. Kopernika 13
62-400 Słupca
lub na adres mailowy: biuro@mosirslupca.pl
do dnia 04 kwietnia 2022 r.

Skip to content