Rajd rowerowy „Bike Ride” 3 czerwca 2017 rok Słupca
Rajd rowerowy „Bike Ride” 3 czerwca 2017 rok Słupca

Regulamin rajdu rowerowego „Bike Ride”
1.ORGANIZATORZY:
– Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”
– Słupecka Grupa Rowerowa,
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy.
2. Patronat medialny:
„Gazeta Słupecka”, „Głos Słupcy”, „Kurier Słupecki”, Radio „ZET GOLD”, Twoja Słupca, Portal NGOlokalnie, Portal konin24.info
3. CEL RAJDU:
– propagowanie idei jazdy rowerem wśród mieszkańców miasta Słupca,
– upowszechnianie bezpiecznego poruszania się rowerzysty w ruchu drogowym,
– propagowanie turystyki rodzinnej poprzez stwarzanie rodzinom okazji do czynnego wypoczynku i zabaw na świeżym powietrzu,
– propagowanie różnych form turystyki kwalifikowanej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
4. TERMIN RAJDU:
– 3 czerwca 2017 r. – przebycie trasy rowerowej w terminie i czasie zgodnie z programem imprezy
5. TRASA:
Start Słupca, ul. Kopernika 13, hala widowiskowo-sportowa
– 03.06.2017 r. godz.10,00 zbiórka i start rowerzystów, Słupca hala widowiskowo-sportowa MOSiR, ok. 2,2 km. Komandorem rajdu jest Marcin Pietrzykowski, a pilotem trasy jest Beata Nadgrodkiewicz.
6. UCZESTNICTWO:
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do rajdu o wyznaczonej godzinie startu, /uprzednio zgłoszenie udziału do 31.05.2017 r./
UWAGA: ilość uczestników ograniczona – decyduje kolejność zapisu na rajd.
*w rajdzie rowerowym startują drużyny wieloosobowe lub turyści indywidualni. Dzieci i młodzież tylko pod opieką dorosłych opiekunów.
7. ZGŁOSZENIA i WPISOWE:
– zapisy na trasę do dnia 31.05.2017 r. do godz.14.00 w MOSiR do kol. Agnieszki Kończak-Górniak lub Sylwii Jankowskiej do wyczerpania limitu 150 uczestników rajdu.
Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne.
8. WYŻYWIENIE:
– organizatorzy zapewniają posiłek na zakończenie rajdu.
9. EKWIPUNEK i UBIÓR:
– Ekwipunek i ubiór uczestnicy zabierają typowo turystyczny przystosowany do rodzaju trasy uwzględniając warunki pogodowe.
10. META RAJDU:
– kompleks boisk sportowych Orlik przy ulicy Gajowej w Słupcy.
11. UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW:
– korzystanie ze świadczeń przewidziany niniejszym
regulaminem,
12. UWAGI KOŃCOWE:
– organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody i wypadki
– dojazd uczestników na miejsce rajdu odbywać się będzie na ogólnych zasadach ruchu drogowego
– rajd będzie odbywał się przy ograniczonym ruchu drogowym pod nadzorem funkcjonariuszy Policji i strażaków OSP Piotrowice
– ubezpieczenia należy dokonać we własnym zakresie,
– rajd odbędzie się bez względu na pogodę
– zespoły i indywidualni uczestnicy rajdu zabierają ze sobą obowiązkowo apteczkę
Miłego wypoczynku i wspaniałych wrażeń
życzą Organizatorzy
———————————————————
Kontakt z Komandorem Rajdu:
Marcin Pietrzykowski – tel. 724-487-148
Biuro rajdu:
ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca
e-mail: biuro@mosirslupca.pl
Kontakt z Pilotem Rajdu:
Beata Nadgrotkiewicz – tel. 501-106-188

Skip to content