Regionalna Liga Piłki Siatkowej – zapisy do 15 października
Regionalna Liga Piłki Siatkowej – zapisy do 15 października

Do 15 października potrwają zapisy do Regionalnej Ligi Piłki Siatkowej na sezon 2018/2019. Tegoroczna edycja rozgrywek rozpocznie się  21 października o godz. 15:00. Podobnie jak w latach poprzednich, ligowe spotkania rozgrywane będą w słupeckiej hali MOSiR w niedzielę. Wpisowe do rozgrywek, utrzymane zostało na ubiegłorocznym poziomie i wynoszą 200 zł od zespołu. Drużyny liczyć mogą maksymalnie osiemnastu zawodników. Więcej informacji oraz zgłoszeń, dokonać można pod numerem tel. 63 277 26 14 w godz. 7:15 do 14:45.

REGULAMIN REGIONALNEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY na sezon 2018/2019

1. CEL:
Propagowanie aktywnego wypoczynku wśród młodzieży i dorosłych, popularyzacja piłki siatkowej.
2. ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy.
3. TERMIN i MIEJSCE:
Rozpoczęcie ligi 21.10.2018 r. o godz. 15:00. Liga rozgrywana będzie w hali MOSiR w Słupcy w/g terminarza dostarczonego zespołom.
UWAGA: mecze w danej kolejce mogą ulec przyspieszeniu, dlatego drużyny muszą być gotowe do gry 20 minut przed wyznaczonym terminem.
4. UCZESTNICTWO:
W lidze uczestniczą zespoły zgłoszone do ligi.
Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach OZPS mają prawo do gry w lidze.
Zespoły zobowiązane są przed rozpoczęciem ligi złożyć organizatorom listy zgłoszeń zawodników z podpisami o zapoznaniu się z regulaminem Regionalnej Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn na sezon 2018/2019.
Listy zgłoszeń drużyny pobierać mogą w biurze MOSiR, ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca lub na stronie www.mosirslupca.pl
5. SPRAWY TECHNICZNE:
Obowiązują przepisy PZPS, z wyjątkiem:
– gramy do 2 wygranych setów, za zwycięstwo 2:0 3 pkt. /przegrany 0 pkt./, za zwycięstwo 2:1 2 pkt. /przegrany 1 pkt./,
O kolejności w lidze decyduje:
a) ilość zdobytych punktów
b) przy równej ilości punktów różnica setów z całej ligi
c) bezpośrednie spotkanie /sety/ a w przypadku takiej samej stosunku setów, liczymy małe punkty

d) stosunek małych punktów z całej ligi
Dwa mecze oddane walkowerem automatycznie wykluczają zespół z ligi.
UWAGA: nie ma możliwości przekładania meczy ze względu na ponoszone koszty z tytułu prowadzenia ligi jak również braku wolnych terminów na hali do rozegrania dodatkowych spotkań.
6. NAGRODY:
Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy i puchary.
7. SPRAWY FINANSOWE:
– obowiązuje wpisowe w wysokości 200,00 złotych od zespołu płatne tylko przelewem do dnia 17.10.2018 r. na konto 24 8542 0001 0024 3537 0003 7363 .
Warunkiem uczestnictwa w lidze jest wpłata wpisowego przed rozpoczęciem ligi.
Koszty przejazdów, wpisowego, wyżywienia, ubezpieczenia pokrywają zespoły we własnym zakresie.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– organizator zastrzega sobie wyłączną interpretację regulaminu,
– zespoły uczestniczące w lidze ubezpieczają się we własnym zakresie, uczestniczą na własną odpowiedzialność, organizator nie odpowiada za wynikłe wypadki.
– organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w szatniach oraz na salach.
UWAGA:
Organizator zapewnia piłki tylko na mecze, na rozgrzewkę zespoły zabezpieczają piłki.

Skip to content