Regulamin festynu sportowo-rekreacyjnego dla Tymka
Regulamin festynu sportowo-rekreacyjnego dla Tymka

Regulamin „FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY dla TYMKA” Słupca, dn. 12.02.2022 r.
Cel imprezy
* Wsparcie leczenia Tymka Kamińskiego chorego na SMA.
* Upowszechnienie biegania i kultury fizycznej jako najprostszej formy ruchu oraz zdrowego stylu życia.

Organizatorzy
* MOSiR Słupca
* Pasjonaci Słupca
* Boginie Bieżni
* Słupecka Grupa Biegowa „Kimkolwiek jesteś biegnij ze mną”
* Family Team 126 Pe
* Dmuchana Frajda

Termin i miejsce
Sobota 12.02.2022 r. godz. 14:00 – Stadion MOSiR Słupca ul. Gajowa 4

Imprezy współtowarzyszące:
* Tymkowy Bieg Walentynkowy
* Pasjonacki Tor Przeszkód
* Strzał do celu Dmuchanej Frajdy
* stoiska gastronomiczne
* fotobudka
* Mini księgarnia grupy biegowej
* studio tatuażu
* loteria fantowa Boginie Bieżni
* licytacje dla Tymka
* pokazy starszej klasycznej motoryzacji z okresu PRL-u

Uczestnictwo
* Festyn skierowany jest do wszystkich chętnych, którzy chcą wspomóc leczenie małego chłopca i aktywnie spędzić czas.
* Każdy uczestnik festynu ponosi odpowiedzialność na własną rękę.
* Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wynikłe wypadki oraz nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
* Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku bez zobowiązań, rekompensaty, pokazywania i wykorzystania dla potrzeb organizatorów festynu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 /Dz.U. Nr 133 poz. 883/.
* Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób.
* Uczestnicy festynu zobowiązują się do przestrzegania zasad sanitarnych.
* Organizator zapewnia pomoc medyczną.

Skip to content