Regulamin ” Rajd dla Ścieżki” i OŚWIADCZENIA
Regulamin ” Rajd dla Ścieżki” i OŚWIADCZENIA

Regulamin rajdu„ Rajd dla Ścieżki”

1.ORGANIZATORZY:

– Starostwo Powiatowe w Słupcy

– Urząd Miasta w Słupcy,

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy

2. Patronat medialny:

Gazeta Słupecka”, „Głos Słupcy”, „Kurier Słupecki”, „Melo Radio”, TV Wielkopolska

3. CEL RAJDU:

– zapoznanie uczestników z możliwością utworzenia ścieżki rowerowej na trasie Słupca – Giewartów – Kosewo

– zapoznanie uczestników z walorami turystyczno –

krajoznawczymi Powiatu Słupeckiego,

– propagowanie turystyki rodzinnej poprzez stwarzanie

rodzinom okazji do czynnego wypoczynku i zabaw na świeżym

powietrzu,

– propagowanie różnych form turystyki kwalifikowanej wśród

dzieci, młodzieży i dorosłych,

4. TERMIN RAJDU:

– 09 wrzesień 2018 r. – przebycie trasy rowerowej

w terminie i czasie zgodnie z programem imprezy

5. TRASA:

Start Słupca, ul. Kopernika 13, hala widowiskowo-sportowa

– 09.09.2018 r. godz.12,00 zbiórka i start rowerzystów, Słupca hala widowiskowo-sportowa MOSiR, 30 km. Komandorem rajdu jest Beata Nadgrodkiewicz.

6. UCZESTNICTWO:

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się na danej trasie o wyznaczonej godzinie startu, /uprzednio zgłoszenie udziału do 05.09.2018 r./

UWAGA: ilość uczestników ograniczona – decyduje kolejność zapisu na rajd.

*w rajdzie rowerowym startują drużyny wieloosobowe lub turyści indywidualni. Dzieci i młodzież tylko pod opieką dorosłych opiekunów.

7. ZGŁOSZENIA i WPISOWE:

zapisy na trasę do dnia 05.09.2018 r. do godz.14,00 w MOSiR do kol. Agnieszki Kończak-Górniak lub

Sylwii Jankowskiej do wyczerpania limitu 300 uczestników rajdu.

Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne.

8. WYŻYWIENIE:

– organizatorzy zapewniają w połowie trasy odpoczynek i posiłek.. /OWŻ „HORN” w Kosewie.

9. EKWIPUNEK i UBIÓR:

– Ekwipunek i ubiór uczestnicy zabierają typowo turystyczny przystosowany do rodzaju trasy uwzględniając warunki pogodowe,

– Mapy i przewodniki obejmujące tereny Powiatu Słupeckiego

10. META RAJDU:

– boisko przy hali widowiskowo-sportowej MOSiR,

ul. Kopernika 13 Słupca

11. UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW:

– korzystanie ze świadczeń przewidziany niniejszym

regulaminem,

Wszyscy uczestnicy rajdu rowerowego otrzymają drobne gadżety.

12. UWAGI KOŃCOWE:

– organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne

szkody i wypadki

– dojazd uczestników na miejsce rajdu odbywać się będzie

na ogólnych zasadach ruchu drogowego

– rajd będzie odbywał się przy ograniczonym ruchu drogowym

pod nadzorem funkcjonariuszy Policji i strażaków OSP Słupca

i OSP Piotrowice

– ubezpieczenia należy dokonać we własnym zakresie,

zespoły i indywidualni uczestnicy rajdu zabierają ze sobą

obowiązkowo apteczkę

Miłego wypoczynku i wspaniałych wrażeń

życzą Organizatorzy

———————————————————

Kontakt z Komandorem Rajdu:

Beata Nadgrodkiewicz tel. 501106188

Biuro MOSiR tel./fax. 632772614,

ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca

e-mail: biuro@mosirslupca.pl

Kontakt z Obsługą Medyczną:

Iwona Sokołowska – tel. 607252563 

 

Oświadczenie uczestnika

biorącego udział w Rajdzie Rowerowym

              Oświadczam, że zapoznałem /-am/ się z Regulaminem, który znajduje się na stronie:

https://www.mosirslupca.pl/ i jego warunki w pełni akceptuję. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa

w rajdzie i zgłaszam w nim swój udział. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osoba, a także moje dane osobowe mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez Organizatorów zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w w/w rajdzie.   

 

 

 

 

data ………………………….……..,                           czytelny podpis ………………………………………..

 

______________________________________________________________________________________________

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna dziecka

biorącego udział w Rajdzie Rowerowym

 

Oświadczam, że zapoznałem /-am/ się z Regulaminem, który znajduje się na stronie:

https://www.mosirslupca.pl/ i jego warunki w pełni akceptuję. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa

w rajdzie i zgłaszam w nim udział mojego dziecka. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moim dzieckiem, a także jego dane osobowe mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym także na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez Organizatorów zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w w/w rajdzie..   

 

 

 

 

data ………………………….……..,                           czytelny podpis ………………………………………..

Skip to content