Regulamin Regionalnej Ligi Piłki Siatkowej na sezon 2017/2018
Regulamin Regionalnej Ligi Piłki Siatkowej na sezon 2017/2018

REGULAMIN REGIONALNEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ na 2017/2018 rok

I. CEL:

Propagowanie aktywnego wypoczynku wśród młodzieży i dorosłych, popularyzacja piłki siatkowej.

II. ORGANIZATOR:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy

III. TERMIN i MIEJSCE:

Liga rozgrywana będzie w hali MOSiR w Słupcy w/g terminarza dostarczonego zespołom. Pierwsza kolejka odbędzie się 29.10.2017 r. godz. 15:00

UWAGA: mecze w danej kolejce mogą ulec przyspieszeniu, dlatego drużyny gotowe są do gry 20 minut przed wyznaczonym terminem.

IV. UCZESTNICTWO:

W lidze uczestniczą zespoły zgłoszone do ligi w dniach od 20 września do 20 października 2017 roku, pod nr tel. 63 277 26 14, biuro hala MOSiR ul. Kopernika 13, Słupca w godz. 8:00-14:00

Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach OZPS mają prawo do gry w lidze.

Zespoły zobowiązane są przed rozpoczęciem ligi złożyć organizatorom listy zgłoszeń zawodników z podpisami o zapoznaniu się

z regulaminem Regionalnej Ligi Piłki Siatkowej na 2017/2018 rok.

Listy zgłoszeń drużyny pobierać mogą w biurze MOSiR, ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca.

V. SPRAWY TECHNICZNE:

Obowiązują przepisy PZPS, z wyjątkiem:

– w przypadku dużej ilości zgłoszonych drużyn gramy do 2 wygranych setów, za zwycięstwo 2:0 3 pkt. /przegrany 0 pkt./,

za zwycięstwo 2:1 2 pkt. /przegrany 1 pkt./,

O kolejności w lidze decyduje:

a) ilość zdobytych punktów – przy równej ilości punktów decydują bezpośrednie spotkania zainteresowanych drużyn,

b) stosunek setów,

c) stosunek punktów z całych rozgrywek.

Dwa mecze oddane walkowerem automatycznie wykluczają zespół z ligi.

UWAGA: nie ma możliwości przekładania meczy ze względu na ponoszone koszty z tytułu prowadzenia ligi jak również braku wolnych terminów na hali do rozegrania dodatkowych spotkań.

VI. NAGRODY:

Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy i puchary.

VII. SPRAWY FINANSOWE:

obowiązuje wpisowe w wysokości 200,00 złotych od zespołu płatne tylko przelewem do dnia 26.10.2017 r. na konto 24 8542 0001 0024 3537 0003 7363 .   Warunkiem uczestnictwa w lidze jest wpłata wpisowego przed rozpoczęciem ligi.

Koszty przejazdów, wpisowego, wyżywienia, ubezpieczenia pokrywają zespoły we własnym zakresie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– organizator zastrzega sobie wyłączną interpretację regulaminu,

– zespoły uczestniczące w lidze ubezpieczają się we własnym zakresie, uczestniczą na własną odpowiedzialność, organizator nie odpowiada za wynikłe wypadki.

– organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w szatniach oraz na salach.

UWAGA: 1) Organizator zapewnia piłki tylko na mecze, na rozgrzewkę zespoły zabezpieczają piłki we własnym zakresie,

2) Zespoły zabezpieczają apteczkę pierwszej pomocy we własnym zakresie.

3) Organizator zapewnia opiekę medyczną, z którego korzysta się tylko w przypadku

kontuzji (organizator nie zabezpiecza zawodnikom plastrów do owijania palców).

 

DO UDZIAŁU ZAPRASZAJĄ

                                                                                                  ORGANIZATORZY