REGULAMIN TURNIEJU PAR NIEKONIECZNIE MAŁŻEŃSKICH
REGULAMIN TURNIEJU  PAR NIEKONIECZNIE MAŁŻEŃSKICH

REGULAMIN TURNIEJU
PAR NIEKONIECZNIE MAŁŻEŃSKICH

I. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy

II. Cel: Integracja społeczeństwa miasta Słupcy.
Integracja grup społecznych i stowarzyszeń.

III. Termin: 24 listopad 2019 r. (niedziela) godz. 16:00.

IV. Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy, ul. Kopernika 13

V. Uczestnictwo: prawo startu mają osoby pełnoletnie, pary niekoniecznie małżeńskie

VI. Konkurencje:
Uczestnicy będą mieli do zaliczenia 8 konkurencji, które organizator przedstawi w dniu turnieju.
VII. System rozgrywek – Punktacja
Zwycięstwo i naliczanie punktacji dokonują sędziowie z poszczególnych konkurencji na podstawie ustalonych przez siebie kryteriów. Punktację w klasyfikacji generalnej dokonują sędziowie – organizatorzy turnieju.
Para ma możliwość zdobycia 1 dodatkowego punktu w konkurencji dodatkowej.

VIII. Sprawy finansowe:
Udział w turnieju jest bezpłatny.

IX. Nagrody i wyróżnienia:
Najlepsza para w danej konkurencji otrzyma okolicznościowa statuetkę. Za pierwsze trzy miejsca w turnieju pary otrzymają puchary oraz spośród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane drobne upominki rzeczowe.

X. Sprawy organizacyjne:
Uczestników turnieju obowiązuje strój sportowy.
Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu dotyczącego korzystania z obiektu sportowego.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

Do udziału zapraszają ORGANIZATORZY

Skip to content