Regulamin XXX RAJDU TACZANOWSKIEGO SZLAKAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO w nieznane
Regulamin XXX RAJDU TACZANOWSKIEGO SZLAKAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO w nieznane

XXX RAJD TACZANOWSKIEGO SZLAKAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO w nieznane

1.PATRONAT HONOROWY:

– Komitet Honorowy Obchodów 154 Rocznicy Powstania Styczniowego w Powiecie Słupeckim

2.ORGANIZATORZY:

– Zarząd Oddziału PTTK w Słupcy,

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy

3. Patronat medialny:

Gazeta Słupecka” „Kurier Słupecki”, „Twoja Słupca”, ” Głos Słupca”, Radio „ZET GOLD”, TV Wielkopolska

4. CEL RAJDU:

– zapoznanie uczestników z historią zrywu Polaków podczas

Powstania Styczniowego na terenie Ziemi Wielkopolskiej

w 154 rocznicę Powstania Styczniowego,

– zapoznanie uczestników z walorami turystyczno –

krajoznawczymi Powiatu Słupeckiego,

– propagowanie turystyki rodzinnej poprzez stwarzanie

rodzinom okazji do czynnego wypoczynku i zabaw na świeżym

powietrzu,

– propagowanie różnych form turystyki kwalifikowanej wśród

dzieci, młodzieży i dorosłych,

5. TERMIN RAJDU:

– 6 maj 2017 r. – przebycie jednej z tras (piesza, rowerowa)

w terminie i czasie zgodnie z otrzymaną na starcie „KARTĄ STARTOWĄ” oraz zaliczenie punktów kontrolnych i udzielenie odpowiedzi na „Test Wiedzy Historyczno-Społecznej”.

6. TRASY:

Wszystkie trasy start Słupca, strzelnica, boisko orlik, ul. Gajowa 2, Słupca:

– Piesza – 06.05.2017 r. godz:10,00 zbiórka i start strzelnica, boisko Orlik ul. Gajowa 2, Słupca. około 10 km

Kierownikiem trasy jest: kol. Piotr Synowiec

– Rowerowa- 06.05.2017 r. godz.10,00 zbiórka i start rowerzystów, Słupca strzelnica-boisko Orlik ul. Gajowa, około 19 km. Kierownikiem trasy jest kol. Beata Nadgrodkiewicz.

Jazda w nieznane zgodnie z otrzymanym opisem trasy.

7. UCZESTNICTWO:

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się na danej trasie o wyznaczonej godzinie startu, /uprzednio zgłoszenie do udziału i wpisowe do 04.05.2017 r./

UWAGA: ilość uczestników ograniczona – decyduje kolejność zapisu na rajd.

*w rajdzie pieszym, rowerowym startują drużyny wieloosobowe lub turyści indywidualni. Dzieci i młodzież tylko pod opieką dorosłych opiekunów.

 

8. ZGŁOSZENIA i WPISOWE:

zapisy na poszczególne trasy do dnia 04.05.2017 r. do godz.14,00 w MOSiR do kol. Agnieszki Kończak-Górniak lub

Sylwii Jankowskiej do wyczerpania limitu 300 uczestników rajdu.

Wpisowe 10 zł od osoby dorosłej, 5 zł szkoły ponadgimnazjalne

gimnazjum, i szkoły podstawowe a dzieci bezpłatnie.

Płatne przy zgłoszeniu do rajdu.

9. WYŻYWIENIE:

– organizatorzy zapewniają na mecie grochówkę.

10. EKWIPUNEK i UBIÓR:

– Ekwipunek i ubiór uczestnicy zabierają typowo turystyczny przystosowany do rodzaju trasy uwzględniając warunki pogodowe,

– Mapy i przewodniki obejmujące tereny Powiatu Słupeckiego

11. META RAJDU:

– Dla uczestników nieznana,

– Miejsce zakończenia Rajdu należy rozszyfrować z opisu trasy

lub mapy.

12. UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW:

– korzystanie ze świadczeń przewidziany niniejszym

regulaminem,

– możliwość uzyskania wyróżnień i nagród.

Wśród wszystkich uczestników rajdu, którzy na mecie dostarczą rozwiązaną „Kartę Startową” oraz „Test Wiedzy Historyczno-Społecznej” rozlosowane zostaną upominki rzeczowe.

13. UWAGI KOŃCOWE:

– organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne

szkody i wypadki

– dojazd uczestników na miejsce rajdu odbywać się będzie na

ogólnych zasadach ruchu drogowego

– rajd będzie odbywał się przy ograniczonym ruchu drogowym

pod nadzorem funkcjonariuszy Policji i strażaków OSP Słupca i

Piotrowice

– ubezpieczenia należy dokonać we własnym zakresie,

– rajd odbędzie się bez względu na pogodę

zespoły i indywidualni uczestnicy rajdu zabierają ze sobą

obowiązkowo apteczkę

Miłego wypoczynku i wspaniałych wrażeń

życzą Organizatorzy

———————————————————

Kontakt z Komandorem Rajdu:

Beata Nadgrodkiewicz tel. 501106188

Biuro MOSiR tel./fax. 632772614,

ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca

e-mail: biuro@mosirslupca.pl

Skip to content