Regulamin Regionalnej Ligi Piłki Siatkowej i Terminarz sezon 2023/2024

REGULAMIN REGIONALNEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA

MIASTA SŁUPCY na sezon 2023/2024

1. CEL:

Propagowanie aktywnego wypoczynku wśród młodzieży i dorosłych, popularyzacja piłki siatkowej.

2. ORGANIZATOR:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy.

3. TERMIN i MIEJSCE:

Rozpoczęcie ligi 05.11.2023 r. o godz. 15:00. Liga rozgrywana będzie w hali MOSiR w Słupcy w/g terminarza dostarczonego zespołom.

UWAGA: mecze w danej kolejce mogą ulec przyspieszeniu, dlatego drużyny muszą być gotowe do gry 30 minut przed wyznaczonym terminem.

4. UCZESTNICTWO:

W lidze uczestniczą zespoły zgłoszone do ligi do dnia 27 października 2023 r.

Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach OZPS mają prawa do gry w lidze.

Zespoły zobowiązane są przed rozpoczęciem ligi złożyć organizatorom listy zgłoszeń zawodników z podpisami o zapoznaniu się z regulaminem Regionalnej Ligi Piłki Siatkowej na sezon 2023/2024.

Listy zgłoszeń drużyny pobierać mogą w biurze MOSiR, ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca lub na stronie www.mosirslupca.pl

5. SPRAWY TECHNICZNE:

Obowiązują przepisy PZPS, z wyjątkiem:

gramy trzy pełne sety, za zwycięstwo 3:0 3 pkt. /przegrany 0 pkt./, za zwycięstwo 2:1 2 pkt. /przegrany 1 pkt./.

O kolejności w lidze decyduje:

a) ilość zdobytych punktów

b) przy równej ilości punktów różnica setów z całej ligi

c) bezpośrednie spotkanie /sety/ a w przypadku takiej samej stosunku setów, liczymy małe punkty d) stosunek małych punktów z całej ligi

Dwa mecze oddane walkowerem automatycznie wykluczają zespół z ligi.

UWAGA: nie ma możliwości przekładania meczy ze względu na ponoszone koszty z tytułu prowadzenia ligi jak również braku wolnych terminów na hali do rozegrania dodatkowych spotkań.

6. NAGRODY:

Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy i puchary.

7. SPRAWY FINANSOWE:

– obowiązuje wpisowe w wysokości 400,00 złotych od zespołu płatne tylko przelewem do dnia 24.11.2023 r. na konto 24 8542 0001 0024 3537 0003 7363 .

Warunkiem uczestnictwa w lidze jest wpłata wpisowego przed rozpoczęciem trzeciej kolejki ligi.

Koszty przejazdów, wpisowego, wyżywienia, ubezpieczenia pokrywają zespoły we własnym zakresie.

8. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia covid.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– organizator zastrzega sobie wyłączną interpretację regulaminu,

– zespoły uczestniczące w lidze ubezpieczają się we własnym zakresie, uczestniczą na własną odpowiedzialność, organizator nie odpowiada za wynikłe wypadki.

– organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w szatniach oraz na salach.

UWAGA:

Organizator zapewnia piłki tylko na mecze, na rozgrzewkę zespoły zabezpieczają piłki we własnym zakresie.

Skip to content