SŁUPECKA LIGA ORLIKA

Słupecka Liga Orlika WIOSNA 2023

  1. Qźnia Talentu Słupca
  2. Lenie Zagórów
  3. Sparta Lądek
  4. Pawlo Team Słupca
  5. Meble Mikołajczyk Piotrowice
  6. Skarboszewo
  7. FC Wisconsin Słupca
  8. Jóźwiak Materiały Budowlane Słupca

1 KOLEJKA 24 marca
godz. 18:30 Sparta Lądek – Pawlo Słupca
godz. 19:10 Lenie Zagórów – Meble Mikołajczyk
godz. 19:50 Qźnia Talentu – FC Wisconsin
godz. 20:30 Skarboszewo – Jóźwiak Słupca

2 KOLEJKA 31 marca
godz. 18:30 FC Wisconsin – Skarboszewo
godz. 19:10 Pawlo Team – Jóźwiak Słupca
godz. 19:50 Meble Mikołajczyk – Qźnia Talentu
godz. 20:30 Sparta Lądek – Lenie Zagórów

3 KOLEJKA 7 kwietnia
godz. 18:30 Qźnia Talentu – Sparta Lądek
godz. 19:10 Skarboszewo – Meble Mikołajczyk
godz. 19:50 Lenie Zagórów – Pawlo Team
godz. 20:30 Jóźwiak – FC Wisconsin

4 KOLEJKA 14 kwietnia
godz. 18:30 Pawlo Team – FC Wisconsin
godz. 19:10 Meble Mikołajczyk – Jóźwiak Słupca
godz. 19:50 Sparta Lądek – Skarboszewo
godz. 20:30 Lenie Zagórów – Qźnia Talentu

5 KOLEJKA 21 kwietnia
godz. 18:30 Skarboszewo – Lenie Zagórów
godz. 19:10 Qźnia Talentu – Pawlo Team
godz. 19:50 Jóźwiak Słupca – Sparta Lądek
godz. 20:30 FC Wisconsin – Meble Mikołajczyk

6 KOLEJKA 28 kwietnia
godz. 18:30 Sparta Lądek – FC Wisconsin
godz. 19:10 Lenie Zagórów – Jóźwiak Słupca
godz. 19:50 Pawlo Team – Meble Mikołajczyk
godz. 20:30 Qźnia Talentu – Skarboszewo

7 KOLEJKA 5 maja
godz. 18:30 Skarboszewo – Pawlo Team
godz. 19:10 Jóźwiak Słupca – Qźnia Talentu
godz. 19:50 FC Wisconsin – Lenie Zagórów
godz. 20:30 Meble Mikołajczyk – Sparta Lądek

II RUNDA
8 KOEJKA 12 maja
godz. 18:30 Sparta Lądek – Pawlo Słupca
godz. 19:10 Lenie Zagórów – Meble Mikołajczyk
godz. 19:50 Qźnia Talentu – FC Wisconsin
godz. 20:30 Skarboszewo – Jóźwiak Słupca

9 KOLEJKA 19 maja
godz. 18:30 FC Wisconsin – Skarboszewo
godz. 19:10 Pawlo Team – Jóźwiak Słupca
godz. 19:50 Meble Mikołajczyk – Qźnia Talentu
godz. 20:30 Sparta Lądek – Lenie Zagórów

10 KOLEJKA 26 maja
godz. 18:30 Qźnia Talentu – Sparta Lądek
godz. 19:10 Skarboszewo – Meble Mikołajczyk
godz. 19:50 Lenie Zagórów – Pawlo Team
godz. 20:30 Jóźwiak – FC Wisconsin

11 KOLEJKA 2 czerwca
godz. 18:30 Pawlo Team – FC Wisconsin
godz. 19:10 Meble Mikołajczyk – Jóźwiak Słupca
godz. 19:50 Sparta Lądek – Skarboszewo
godz. 20:30 Lenie Zagórów – Qźnia Talentu

12 KOLEJKA 9 czerwca
godz. 18:30 Skarboszewo – Lenie Zagórów
godz. 19:10 Qźnia Talentu – Pawlo Team
godz. 19:50 Jóźwiak Słupca – Sparta Lądek
godz. 20:30 FC Wisconsin – Meble Mikołajczyk

13 KOLEJKA 16 czerwca
godz. 18:30 Sparta Lądek – FC Wisconsin
godz. 19:10 Lenie Zagórów – Jóźwiak Słupca
godz. 19:50 Pawlo Team – Meble Mikołajczyk
godz. 20:30 Qźnia Talentu – Skarboszewo

14 KOLEJKA 30 czerwca
godz. 18:30 Skarboszewo – Pawlo Team
godz. 19:10 Jóźwiak Słupca – Qźnia Talentu
godz. 19:50 FC Wisconsin – Lenie Zagórów
godz. 20:30 Meble Mikołajczyk – Sparta Lądek

(23 czerwca Nocny Turniej Piłki Nożnej)

 

Regulamin Słupeckiej Ligi Orlika WIOSNA 2023

1. Organizatorami rozgrywek Słupeckiej Ligi Orlika są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy oraz YO&GO Events

2. Warunkiem udziału w lidze jest opłacenie wpisowego w kwocie 800 zł brutto /300 zł na konto YO&GO Events i 500 zł MOSiR/ do dnia 31.03.2023 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy, ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca nr konta Bank Spółdzielczy 24 8542 0001 0024 3537 0003 7363

tytułem: wpisowe na Słupecka Ligę Orlika w kwocie 500 zł.

YO&GO Events Wierzbno 72, 62-400 Słupca nr konta Credit Agricole 31 1940 1076 3188 9955 0000 0000

tytułem: wpisowe na Słupecka Ligę Orlika w kwocie 300 zł.

Pierwsza kolejka zaplanowana jest na 24 marca 2023r. – boisko ORLIK ul. Gajowa 2, Słupca

3. Każda z drużyn może zgłosić do ligi maksymalnie 18 zawodników na otrzymanym od organizatora FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM /zakaz skreśleń na liście, zawodników dopisywać można w całym sezonie do liczby 18/. FORMULARZ musi być wypełniony i oddany przed pierwszym meczem. Kierownik zespołu zobowiązany jest również do złożenia na zebraniu organizacyjnym podpisanych przez każdego z graczy KART ZGŁOSZENIOWYCH ZAWODNIKA, na których znajdują się stosowne oświadczenia.

UWAGA! Zawodnicy, którzy w okresie ostatnich 14 dni poprzedzających złożenie podpisu są zakażeni wirusem SARS-COV 2, przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym nie mogą brać udziału w rozgrywkach!

4. Do ligi NIE MOGĄ być zgłoszeni i NIE MOGĄ brać w niej udziału zawodnicy zrzeszeni, zarejestrowani w Polskim Związku Piłki Nożnej, związkach zagranicznych i związkach okręgowych w rundzie wiosennej sezonu 2022/2023 oraz zawodnicy, którzy nie ukończą w trakcie trwania rozgrywek 16 lat. Młodsi zgłoszeni zawodnicy nie mogą rozegrać spotkania do dnia ukończenia przez nich 16 roku życia. Od niepełnoletnich do uczestnictwa w lidze wymagana jest pisemna zgoda rodziców.

5. Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę dyskwalifikacji lub pod obcym nazwiskiem grozi kara:

a) drużynie walkower, a w szczególnie rażących przypadkach również kara pieniężna w wysokości 100 zł

b) zawodnikowi zawieszenie lub dyskwalifikacja.

6. Mecze rozgrywane będą na Orliku przy ul. Gajowej w Słupcy wg ustalonego terminarza od godz. 18:30.

7. Do każdego meczu drużyna może zgłosić pełen skład (wpis do protokółu = własnoręczny podpis zawodnika i jego numer). Podpisy zawodników są równoznaczne z ich obecnością w kadrze meczowej. Złożenie podpisu za danego zawodnika przez inną osobę oznacza jego dyskwalifikację z danego spotkania. Protokoły będą podpisywane przed meczem u organizatorów.

8. Drużyna rozpoczyna mecz w składzie 6 zawodników (5 w polu + bramkarz). Minimalna liczba zawodników, aby mecz był rozpoczęty i kontynuowany to 4 w polu + bramkarz.

Zespół pojawia się 15 minut przed meczem!!!

9. Każdy z zawodników przystępuje do meczu na własną odpowiedzialność. Ponadto musi posiadać przy sobie dowód tożsamości, którego okazania w szczególnych przypadkach mają prawo zażądać sędziowie i organizatorzy. Kapitan drużyny odpowiada za ostateczne zatwierdzenie składu meczowego.

10. Każdy z zawodników uczestniczących w rozgrywkach wyraża zgodę na publikacje swojego wizerunku oraz danych osobowych.

11. Na kompleksie boisk orlik podczas rozgrywek przebywają tylko organizatorzy, opieka medyczna, sędziowie i grające drużyny. Zabrania się wchodzenia na teren innych osób, aż do gwizdka kończącego dane spotkanie.

12. Drużyny biorące udział w rozgrywkach obowiązują JEDNOLITE STROJE.

13. Czas gry wynosi 2 x 15 minut (przerwa między połowami 2 minuty, przerwa między meczami 5 minut). Czas regulowany będzie w zależności od ilości występujących w lidze drużyn. W zależności od przerw w grze sędzia ma prawo doliczyć odpowiednią ilość czasu do danej z połów każdego meczu. Spotkanie kończy gwizdek sędziego.

14. Przepisy gry – najważniejsze punkty:

– obowiązuje płaskie obuwie!

w rozgrywkach nie obowiązuje przepis o spalonym

bramkarz wznawia grę z rzutu od bramki ręką. Piłka jest w grze, kiedy rzucona ręką przez

bramkarza opuści pole karne. Na wznowienie gry z rzutu od bramki bramkarz ma 4 sekundy.

bramkarz, po prawidłowym wprowadzeniu piłki do gry z rzutu od bramki nie może jej dotknąć, jeśli wcześniej nie zagra jej inny zawodnik.

Zmiany zawodników dokonywane przez zespoły są przeprowadzone tylko i wyłącznie w wyznaczonej strefie zmian. Zawodnik na placu gry może pojawić się tylko wtedy, kiedy schodzący gracz opuści boisko.

Jeżeli sędzia przerwie grę za błędnie przeprowadzoną zmianę, gra zostanie wznowiona rzutem wolnym pośrednim dla drużyny przeciwnej z miejsca, gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry. Jeżeli błąd zmiany nastąpił podczas przerwy w grze, gra zostanie wznowiona stosownie do jej przerwania.

-Rzut karny wykonywany będzie z odległości 9 metrów do bramki.

Podczas wykonywania rzutu karnego zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się za linią piłki oraz w odległości co najmniej 5 metrów do piłki.

Rzut z autu wykonujemy nogą ustawiając piłkę poza boiskiem. Za błędne wykonanie autu sędzia zarządzi jego powtórzenie, ale dla drużyny przeciwnej.

Odległość zawodników drużyny przeciwnej podczas wykonywania rzutu wolnego, rożnego i rzutu z autu wynosi 3 metry. Jeżeli podczas wykonywania rzutu wolnego, rzutu rożnego lub rzutu z autu przeciwnik nie znajduje się w wymaganej odległości, wykonawca może wykonać rzut, pod warunkiem, że sędzia nie zarządził wcześniej wykonania po gwizdku. Wykonawca rzutu ma jednak prawo zobowiązać sędziego do odsunięcia przeciwnika na wymaganą odległość 5 metrów. Wówczas sędzia zarządza wykonanie rzutu na gwizdek i po odsunięciu przeciwnika na wymaganą odległość gwizdkiem daje sygnał na rozpoczęcie gry. W takiej sytuacji wykonawca nie może jednak wykonać rzutu przed sygnałem gwizdka. Jeśli tak zrobi, otrzyma żółtą kartkę, a rzut będzie musiał powtórzyć.

Czas wznowienia gry wynosi 4 sekundy. Podczas wykonywania przez zawodników rzutu wolnego, rożnego lub autu sędzia w widoczny sposób będzie odliczał ten czas. Jeżeli nie będzie on egzekwowany w wyżej wymienionym czasie piłkę otrzyma drużyna przeciwna.

Po złapaniu piłki z akcji bramkarz ma prawo kontrolować ją rękoma przez 4 sekundy. Jeżeli przekroczy ten czas zarządzony zostanie rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej z linii pola bramkowego, z miejsca najbliższego popełnienia przewinienia.

Zawodnicy nie mogą nosić żadnej biżuterii. Jeżeli sędzia zauważy, że zawodnik ma na sobie biżuterię, nakaże jej usunięcie pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w zawodach. Jeżeli sędzia w trakcie spotkania zauważy, że zawodnik ma na sobie biżuterię, nakaże mu jej zdjęcie w najbliższej przerwie w grze. Jeżeli zawodnik odmówi zdjęcia biżuterii, otrzyma żółtą kartkę.

W sytuacjach nieopisanych niniejszym regulaminem, sporne decyzje podejmować będą sędziowie boiskowi, a także zastosowanie mają przepisy gry w piłkę nożną.

15. Sędziowie stosować będą kary w postaci żółtej i czerwonej kartki.

żółta kartka – brak kary minutowej

dwie żółte kartki (w konsekwencji czerwona) – kara gry w osłabieniu przez 5 minut, ukarany zawodnik ma obowiązek zejścia do szatni lub poza boisko i nie pauzuje w następnym spotkaniu

bezpośrednia czerwona kartka oznacza karę gry w osłabieniu przez 5 minut, ukarany zawodnik ma obowiązek zejścia do szatni lub poza boisko i pauzuje w następnym spotkaniu

po upływie okresu kary drużyna może wprowadzić kolejnego zawodnika na boisko po uzyskaniu zgody sędziego lub organizatorów

kara minutowe przechodzą na drugą połowę spotkania

w sytuacji, gdy czerwoną kartkę otrzyma zawodnik będący na ławce rezerwowych, musi on zejść do szatni lub poza boisko. Nie powoduje to jednak gry tego zespołu w osłabieniu

trzecia żółta kartka w kolejnym meczu oznacza pauzę zawodnika w następnym spotkaniu po kolejnych żółtych kartkach 6, 9 itd. organizator może ukarać zawodnika większą ilością wykluczeń z meczu

w zależności od sytuacji organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia kary meczowej, lub dyskwalifikacji zawodnika z rozgrywek

w rozgrywkach bezwzględnie karane będą wulgaryzmy oraz nieodpowiednie zachowania zawodników.

16. Sposób rozegrania rozgrywek:

Mecze rozgrywane będą systemem „ każdy z każdym”. Zespoły zagrają mecz i rewanż. Organizator zastrzega sobie, że jeśli w przyszłym roku zgłosi się więcej drużyn – to zostaną utworzone dwie ligi.

W przypadku jednakowej liczby punktów o miejscu w tabeli decydować będą:

lepszy wynik bezpośredniego pojedynku zainteresowanych drużyn

lepsza różnica bramek między zainteresowanymi drużynami

większa liczba wszystkich zdobytych bramek danego zespołu

dodatkowy mecz pomiędzy zainteresowanymi zespołami

w przypadku zdobycia przez większą liczbę drużyn jednakowa liczba punktów tworzona będzie mała tabelka.

17. Zawodnik, który rozegrał przynajmniej jeden mecz w danej drużynie, nie może reprezentować w lidze innej drużyny.

18. Drużyna, która nie stawiła się do rozegrania meczu, płaci karę w wysokości 150 zł. Drugie nie stawienie się na mecz jest jednoznaczne z definitywnym wycofaniem z rozgrywek i zapłatą kary wysokości 250 zł na rzecz organizatora. Taka sama kara obowiązuje w przypadku wycofania się z rozgrywek bez wcześniejszego walkowera. Dopóki należność nie zostanie uregulowana żaden z zawodników wycofanego zespołu nie będzie mógł występować w żadnych rozgrywkach organizatora.

19. Zwrot wpisowego nie przysługuje drużynie która rozegrała choćby jeden mecz lub wycofanej z rozgrywek.

20. Drużyny biorące udział w rozgrywkach za zwycięstwo otrzymują 3 pkt., za remis 1 pkt. W przypadku niestawienia się jednej z drużyn do rozegrania meczu, przeciwnik otrzymuje punkty walkowerem (3:0 i 3 pkt.). Czas oczekiwania na drużynę to 5 minut od ustalonego terminu rozpoczęcia meczu. Powinna ona jednak być obecna na obiekcie co najmniej 15 minut przed swoim spotkaniem. Nie przewiduje się możliwości przekładania terminu rozgrywania spotkania, a jedynie zamianę kolejności rozgrywanych meczów. Taka zmiana leży w gestii zainteresowanych drużyn i powinny one odpowiednio wcześniej poinformować o niej organizatora.

21. Organizator w trakcie rozgrywek zapewnia opiekę medyczną, jednak w przypadku poważnych kontuzji wzywana jest karetka pogotowia. Każdy uczestnik ligi powinien przebadać się u specjalisty we własnym zakresie.

23. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

24. Harmonogram ligi podany będzie przed rozpoczęciem rozgrywek.

25. Wszystkich uczestników ligi na czas trwania rozgrywek obowiązują regulaminy porządkowe Orlika przy ulicy Gajowej ze szczególnym uwzględnieniem zapisu o obuwiu przeznaczonym do gry na Orliku i nie spożywaniu na terenie obiektu alkoholu.

26. W przypadku jakichkolwiek zniszczeń wynajmowanych pomieszczeń i urządzeń na obiekcie, winni zobowiązani są do pokrycia wszystkich wyrządzonych szkód. Wszelkie objawy wandalizmu zgłaszane będą na Policję, a niezdyscyplinowane zespoły bezwarunkowo wykluczone z dalszych rozgrywek.

27.Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.