Rozpoczęto zapisy na XXVIII Rajd im. E. Taczanowskiego
Rozpoczęto zapisy na XXVIII Rajd im. E. Taczanowskiego

Rozpoczęto zapisy na XXVIII Rajd im. E. Taczanowskiego. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy do 17 kwietnia 2015 roku.

REGULAMIN XXVIII RAJDU TACZANOWSKIEGO SZLAKAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO w nieznane
1.PATRONAT HONOROWY:
– Komitet Honorowy Obchodów 152 Rocznicy Powstania Styczniowego w Powiecie Słupeckim

2.ORGANIZATORZY:
– Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słupcy
– Zarząd Oddziału PTTK w Słupcy,
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy

4. PATRONAT MEDIALNY:

„Gazeta Słupecka”, „Głos Słupcy”, „Kurier Słupecki”, Radio „ZET GOLD”, TV Wielkopolska

5. CEL RAJDU:
– zapoznanie uczestników z historią zrywu Polaków podczas Powstania Styczniowego na terenie Ziemi Wielkopolskiejw 152 rocznicę Powstania Styczniowego,
– zapoznanie uczestników z walorami turystyczno – krajoznawczymi Powiatu Słupeckiego,
– propagowanie turystyki rodzinnej poprzez stwarzanie rodzinom okazji do czynnego wypoczynku i zabaw na świeżym powietrzu,
– propagowanie różnych form turystyki kwalifikowanej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

6. TERMIN RAJDU:
– 9 maj 2015 r. – przebycie jednej z tras (piesza, rowerowa) w terminie i czasie zgodnie z otrzymaną na starcie „KARTĄ STARTOWĄ” oraz zaliczenie punktów kontrolnych i udzielenie odpowiedzi na „Test Wiedzy Historyczno-Społecznej”.

7. TRASY:
Wszystkie trasy start parking przy Hali MOSiR:

– piesza – 09.05.2015 r. godz:10,00 zbiórka i start parking przy Hali Sportowej MOSiR ul. Kopernika 13, Słupca. około 11 km Kierownikiem trasy jest: kol. Jerzy Jama
– rowerowa- 09.05.2015 r. godz.10,00 zbiórka i start rowerzystów parking przy hali sportowej MOSiR w Słupcy, ul. Kopernika 13 około 28 km. Kierownikiem trasy jest kol. Bogdan Śniegocki.
Jazda w nieznane zgodnie z otrzymanym opisem trasy.

8. UCZESTNICTWO:
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się na danej trasie o wyznaczonej godzinie startu, /uprzednio zgłoszenie udziału do 17.04.2015 r./

UWAGA: ilość uczestników ograniczona – decyduje kolejność zapisu na rajd.
*w rajdzie pieszym, rowerowym startują drużyny wieloosobowe lub turyści indywidualni. Dzieci i młodzież tylko pod opieką dorosłych opiekunów.

9. ZGŁOSZENIA i WPISOWE:
– zapisy na poszczególne trasy do dnia 17.04.2015 r. do godz.14,00 w MOSiR do kol. Agnieszki Kończak-Górniak lub Renaty Leszczyńskiej do wyczerpania limitu 300 uczestników rajdu.
Wpisowe 10 zł od osoby dorosłej, 5 zł szkoły ponadgimnazjalne, młodzież szkół podstawowych i gimnazjum bezpłatnie.
Płatne przy zgłoszeniu do rajdu.

10. WYŻYWIENIE:
– organizatorzy zapewniają na mecie grochówkę.

11. EKWIPUNEK i UBIÓR:
– ekwipunek i ubiór uczestnicy zabierają typowo turystyczny przystosowany do rodzaju trasy uwzględniając warunki pogodowe,
– mapy i przewodniki obejmujące tereny Powiatu Słupeckiego

12. META RAJDU:
– dla uczestników nieznana,
– miejsce zakończenia Rajdu należy rozszyfrować z opisu trasy lub mapy.

13. UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW:
– korzystanie ze świadczeń przewidziany niniejszym regulaminem,
– możliwość uzyskania wyróżnień i nagród.

Wśród wszystkich uczestników rajdu, którzy na mecie dostarczą rozwiązaną „Kartę Startową” oraz „Test Wiedzy Historyczno-Społecznej” rozlosowane zostaną upominki rzeczowe.

14. UWAGI KOŃCOWE:
– organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody i wypadki
– rajd odbywa się przy normalnym ruchu drogowym i obowiązują wszystkie przepisy Kodeksu Drogowego
– ubezpieczenia należy dokonać we własnym zakresie,
– rajd odbędzie się bez względu na pogodę
– zespoły i indywidualni uczestnicy rajdu zabierają ze sobą obowiązkowo apteczkę

Miłego wypoczynku i wspaniałych wrażeń życzą Organizatorzy.

Kontakt z Komandorem Rajdu:
Beata Nadgrodkiewicz tel. 501106188
Biuro MOSiR tel./fax. 632772614,
ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca
e-mail: biuro@mosirslupca.pl

Skip to content