Słupecka Liga Orlika – zebranie organizacyjne
Słupecka Liga Orlika – zebranie organizacyjne

Terminarz Słupeckiej Ligi Orlika 2018 r. 

01 kolejka 23 marca

godz. 18:30 Getin Bank – Stolarze
godz. 19:00 Warta Ciążeń – Ergo Hestia
godz. 19:30 Galeria Słupecka – Grzelak Cienin Zaborny 
godz. 20:00 Jóźwiak – Gregor Stal

2 kolejka 6 kwietnia

godz. 18:30Stolarze – Warta Ciążeń 
godz. 19:00 Gregor Stal – Getin Bank
godz. 19:30  Grzelak Cienin Zaborny – Ergo Hestia
godz. 20:00 Galeria Słupecka – Jóźwiak
godz. 20:30 Familiada – Strażak Kamień
godz. 21:00 PHU Pol – Strażak Strzałkowo

3 kolejka – 13 kwietnia

godz. 18:30 Getin Bank – Galeria Słupecka
godz. 19:00 Warta Ciążeń – Gregor Stal
godz. 19:30 Jóźwiak – Grzelak Cienin Zaborny
godz. 20:00 Ergo Hestia – Stolarze
godz. 20:30 Strażak Kamień – Strażak Strzałkowo
godz. 21:00 Familiada – PHU Pol

4 kolejka – 20 kwietnia

godz. 18:30 Jóźwiak – Getin Bank
godz. 19:00 Galeria Słupecka – Warta Ciążeń
godz. 19:30 Grzelak Cienin Zaborny – Stolarze
godz. 20:00 Gregor Stal – Ergo Hestia
godz. 20:30 PHU Pol – Strażak Kamień
godz. 21:00 Strażak Strzałkowo – Familiada

5 kolejka – 27 kwietnia

godz. 18:30 Getin Bank – Grzelak Cienin Zaborny
godz. 19:00 Warta Ciążeń – Jóźwiak
godz. 19:30 Ergo Hestia – Galeria Słupecka
godz. 20:00 Stolarze – Gregor Stal
godz. 20:30 Strażak Kamień – Familiada
godz. 21:00 Strażak Strzałkowo – PHU Pol

6 kolejka – 4 maja

godz. 18:30 Strażak Strzałkowo – Strażak Kamień
godz. 19:00 PHU Pol – Familiada
godz. 19:30 Jóźwiak – Ergo Hestia
godz. 20:00 Getin Bank – Warta Ciążeń
godz. 20:30 Grzelak Cienin Zaborny – Gregor Stal
godz. 21:00  Galeria Słupecka – Stolarze

11 maja – Nocny Turniej Piłki Nożnej im. 

Dariusza Ratajczaka

7 kolejka – 18 maja

godz. 18:30 Warta Ciążeń – Grzelak Cienin Zaborny
godz. 19:00 Ergo Hestia – Getin Bank
godz. 19:30 Stolarze – Jóźwiak
godz. 20:00 Gregor Stal – Galeria Słupecka
godz. 20:30 Strażak Kamień – PHU Pol
godz. 21:00 Familiada – Strażak Strzałkowo

RUNDA REWANŻOWA

8 kolejka – 25 czerwca

godz. 18:30 Grzelak Cienin Zaborny – Galeria Słupecka
godz. 19:00 Gregor Stal – Jóźwiak
godz. 19:30 Stolarze – Getin Bank
godz. 20:00 Ergo Hestia – Warta Ciążeń

9 kolejka – 1 czerwca

godz. 18:30 Familiada – Strażak Kamień
godz. 19:00 PHU POL – Strażak Strzałkowo
godz. 19:30 Getin Bank – Gregor Stal
godz. 20:00 Jóźwiak – Galeria Słupecka
godz. 20:30  Ergo Hestia – Grzelak Cienin Zaborny
godz. 21:00  Warta Ciążeń – Stolarze

10 kolejka – 8 czerwca

godz. 18:30 Grzelak Cienin Zaborny – Jóźwiak
godz. 19:00 Galeria Słupecka – Getin Bank
godz. 19:30 Gregor Stal – Warta Ciążeń
godz. 20:00 Stolarze – Ergo Hestia
godz. 20:30 Strażak Kamień – Strażak Strzałkowo
godz. 21:00 Familiada – PHU Pol

11 kolejka – 15 czerwca

godz. 18:30 PHU Pol – Strażak Kamień
godz. 19:00 Strażak Strzałkowo – Familiada
godz. 19:30 Warta Ciążeń – Galeria Słupecka
godz. 20:00 Getin Bank – Jóźwiak
godz. 20:30 Stolarze – Grzelak Cienin Zaborny
godz. 21:00  Ergo Hestia – Gregor Stal

12 kolejka – 22 czerwca

godz. 18:30 Grzelak Cienin Zaborny – Getin Bank
godz. 19:00 Jóźwiak Warta Ciążeń

godz. 19:30 Galeria Słupecka – Ergo Hestia
godz. 20:00 Gregor Stal – Stolarze
godz. 20:30 Strażak Kamień – Familiada
godz. 21:00 Strażak Strzałkowo – PHU Pol

13 kolejka – 29 czerwca

godz. 18:30 Strażak Strzałkowo – Strażak Kamień
godz. 19:00 PHU Pol – Familiada
godz. 19:30 Ergo Hestia – Jóźwiak
godz. 20:00 Warta Ciążeń – Getin Bank
godz. 20:30 Gregor Stal – Grzelak Cienin Zaborny
godz. 21:00 Stolarze – Galeria Słupecka

14 kolejka  06 lipca – zakończenie ligi

godz. 17:00 Grzelak Cienin Zaborny – Warta Ciążeń
godz. 17:30 Getin Bank – Ergo Hestia
godz. 18:00 Jóźwiak – Stolarze
godz. 18:30 Galeria Słupecka – Gregor Stal
godz. 19:00 Strażak Kamień- PHU Pol
godz. 19:30 Familiada – Strażak Strzałkowo

Regulamin Słupeckiej Ligi Orlika 2018

1. Organizatorami rozgrywek Słupeckiej Ligi Orlika są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Słupcy oraz Słupecki Klub Piłkarski.

2. Warunkiem udziału w lidze jest opłacenie wpisowego w kwocie 600 zł brutto dla I ligi i

450 zł brutto dla II Ligi do dnia 6.04.2018r.

3.Każda z drużyn może zgłosić do Ligi maksymalnie 15 zawodników na otrzymanym od

organizatora FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM. FORMULARZ musi być wypełniony i oddany przed pierwszym meczem. Kierownik zespołu zobowiązany jest również do złożenia na zebraniu organizacyjnym podpisanych przez każdego z graczy KART ZGŁOSZENIOWYCH ZAWODNIKA, na których znajdują się stosowne oświadczenia. Zespoły będą miały możliwość dwukrotnego uzupełnienia składu, po jednym razie w rundzie.

4.Do ligi NIE MOGĄ być zgłoszeni i NIE MOGĄ brać w niej udziału zawodnicy

zrzeszeni, zarejestrowani w Polskim Związku Piłki Nożnej, związkach zagranicznych i

związkach okręgowych w sezonie 2017/2018 oraz zawodnicy którzy nie ukończą w trakcie

trwania rozgrywek 16 lat. Młodsi zgłoszeni zawodnicy nie mogą rozegrać spotkania do

dnia ukończenia przez nich 16 roku życia. Od niepełnoletnich do uczestnictwa w Lidze

wymagana jest pisemna zgoda rodziców.

5. Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę

dyskwalifikacji lub pod obcym nazwiskiem grozi kara:

a) drużynie walkower, a w szczególnie rażących przypadkach również kara pieniężna w

wysokości 100 zł

b) zawodnikowi zawieszenie lub dyskwalifikacja.

6. Mecze rozgrywane będą na Orliku przy ul. Gajowej w Słupcy w piątki od godziny 18:30.

7.Do każdego meczu drużyna może zgłosić pełen skład (wpis do protokółu =

własnoręczny podpis zawodnika i jego numer). Podpisy zawodników są równoznaczne z

ich obecnością w kadrze meczowej. Złożenie podpisu za danego zawodnika przez inną

osobę oznacza jego dyskwalifikację z danego spotkania. Protokoły będą podpisywane

przed meczem u organizatorów.

8.Drużyna rozpoczyna mecz w składzie 6 zawodników (5 w polu + bramkarz). Minimalna

liczba zawodników, aby mecz był rozpoczęty i kontynuowany to 4 w polu + bramkarz.

9.Każdy z zawodników przystępuje do meczu na własną odpowiedzialność. Ponadto musi

posiadać przy sobie dowód tożsamości, którego okazania w szczególnych przypadkach

mają prawo zażądać sędziowie i organizatorzy. Kapitan drużyny odpowiada za ostateczne

zatwierdzenie składu meczowego.

10.Każdy z zawodników uczestniczących w rozgrywkach wyraża zgodę na publikacje

swojego wizerunku oraz danych osobowych.

11.Na boisku do piłki nożnej podczas rozgrywek przebywają tylko organizatorzy, opieka

medyczna, sędziowie i grające drużyny. Zabrania się wchodzenia na boisko innych osób

aż do gwizdka kończącego dane spotkanie.

12.Drużyny biorące udział w rozgrywkach obowiązują JEDNOLITE STROJE.

13. Czas gry wynosi 2 x 12 minut ( przerwa między połowami 2 minuty, przerwa między

meczami 5 minut ). W zależności od przerw w grze sędzia ma prawo doliczyć odpowiednią

ilość czasu do danej z połów każdego meczu. Spotkanie kończy gwizdek sędziego.

14. Przepisy gry – najważniejsze punkty:

– w rozgrywkach nie obowiązuje przepis o spalonym

– Bramkarz wznawia grę z rzutu od bramki ręką. Piłka jest w grze, kiedy rzucona ręką przez

bramkarza opuści pole karne. Na wznowienie gry z rzutu od bramki bramkarz ma 4 sekundy.

– Bramkarz, po prawidłowym wprowadzeniu piłki do gry z rzutu od bramki nie może jej dotknąć, jeśli wcześniej nie zagra jej inny zawodnik.

– Zmiany zawodników dokonywane przez zespoły są przeprowadzone tylko i wyłącznie

w wyznaczonej strefie zmian. Zawodnik na placu gry może pojawić się tylko wtedy, kiedy

schodzący gracz opuści boisko.

– Jeżeli sędzia przerwie grę za błędnie przeprowadzoną zmianę, gra zostanie wznowiona

rzutem wolnym pośrednim dla drużyny przeciwnej z miejsca, gdzie znajdowała się piłka

w momencie przerwania gry. Jeżeli błąd zmiany nastąpił podczas przerwy w grze, gra

zostanie wznowiona stosownie do jej przerwania.

-Rzut karny wykonywany będzie z odległości 9 metrów do bramki.

– Podczas wykonywania rzutu karnego zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować

się za linią piłki oraz w odległości co najmniej 5 metrów do piłki.

– Rzut z autu wykonujemy nogą ustawiając piłkę poza boiskiem. Za błędne wykonanie autu

sędzia zarządzi jego powtórzenie, ale dla drużyny przeciwnej.

– Odległość zawodników drużyny przeciwnej podczas wykonywania rzutu wolnego,

rożnego i rzutu z autu wynosi 5 metrów. Jeżeli podczas wykonywania rzutu wolnego, rzutu

rożnego lub rzutu z autu przeciwnik nie znajduje się w wymaganej odległości, wykonawca

może wykonać rzut, pod warunkiem, że sędzia nie zarządził wcześniej wykonania po

gwizdku. Wykonawca rzutu ma jednak prawo zobowiązać sędziego do odsunięcia

przeciwnika na wymaganą odległość 5 metrów. Wówczas sędzia zarządza wykonanie

rzutu na gwizdek i po odsunięciu przeciwnika na wymaganą odległość gwizdkiem daje

sygnał na rozpoczęcie gry. W takiej sytuacji wykonawca nie może jednak wykonać rzutu

przed sygnałem gwizdka. Jeśli tak zrobi, otrzyma żółtą kartkę, a rzut będzie musiał

powtórzyć.

– Czas wznowienia gry wynosi 4 sekundy. Podczas wykonywania przez zawodników rzutu

wolnego, rożnego lub autu sędzia w widoczny sposób będzie odliczał ten czas. Jeżeli nie

będzie on egzekwowany w wyżej wymienionym czasie piłkę otrzyma drużyna przeciwna.

– Po złapaniu piłki z akcji bramkarz ma prawo kontrolować ją rękoma przez 4 sekundy.

Jeżeli przekroczy ten czas zarządzony zostanie rzut wolny pośredni dla drużyny

przeciwnej z linii pola bramkowego, z miejsca najbliższego popełnienia przewinienia.

– Zawodnicy nie mogą nosić żadnej biżuterii. Jeżeli sędzia zauważy, że zawodnik ma na

sobie biżuterię, nakaże jej usunięcie pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w

zawodach. Jeżeli sędzia w trakcie spotkania zauważy, że zawodnik ma na sobie biżuterię,

nakaże mu jej zdjęcie w najbliższej przerwie w grze. Jeżeli zawodnik odmówi zdjęcia

biżuterii, otrzyma żółtą kartkę.

– W sytuacjach nieopisanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy gry w

Piłkę Nożną.

15. Sędziowie stosować będą kary w postaci żółtej i czerwonej kartki.

– żółta kartka – brak kary minutowej

– dwie żółte kartki (w konsekwencji czerwona)- kara gry w osłabieniu przez 5 minut,

ukarany zawodnik ma obowiązek zejścia do szatni lub poza boisko i nie pauzuje w

następnym spotkaniu

– bezpośrednia czerwona kartka oznacza karę gry w osłabieniu przez 5 minut, ukarany

zawodnik ma obowiązek zejścia do szatni lub poza boisko i pauzuje w następnym

spotkaniu

– po upływie okresu kary drużyna może wprowadzić kolejnego zawodnika na boisko po

uzyskaniu zgody sędziego lub organizatorów

– kara minutowe przechodzą na drugą połowę spotkania

– w sytuacji, gdy czerwoną kartkę otrzyma zawodnik będący na ławce rezerwowych, musi

on zejść do szatni lub poza boisko. Nie powoduje to jednak gry tego zespołu w osłabieniu

– trzecia żółta kartka w kolejnym meczu oznacza pauzę zawodnika w następnym spotkaniu

po kolejnych żółtych kartkach 6, 9 itd. organizator może ukarać zawodnika większą ilością

wykluczeń z meczu

– w zależności od sytuacji organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia kary meczowej,

lub dyskwalifikacji zawodnika z rozgrywek

– w rozgrywkach bezwzględnie karane będą wulgaryzmy oraz nieodpowiednie zachowania

zawodników.

16. Sposób rozegrania turnieju:

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami drużyny zostaną podzielone na dwie ligi, w których

rywalizowały będą systemem „ każdy z każdym”. Zagrają mecz i rewanż. W przypadku II ligi będą to 4 kolejki. Dwie ostatnie drużyny w I lidze czeka spadek do niższej klasy rozgrywkowej w przyszłym sezonie. Z kolei dwie najlepsze drużyny II ligi wywalczą awans do wyższej klasy rozgrywkowej.

W przypadku jednakowej liczby punktów o miejscu w tabeli decydować będą:

– lepszy wynik bezpośredniego pojedynku zainteresowanych drużyn

– lepsza różnica bramek między zainteresowanymi drużynami

– większa liczba wszystkich zdobytych bramek danego zespołu

– dodatkowy mecz pomiędzy zainteresowanymi zespołami

– w przypadku zdobycia przez większą liczbę drużyn jednakowa liczbe punktów tworzona będzie mała tabelka.

17. Zawodnik, który rozegrał przynajmniej jeden mecz w danej drużynie, nie może

reprezentować w lidze innej drużyny.

18. Drużyna, która nie stawiła się do rozegrania meczu, zostaje wycofana z rozgrywek lub

płaci karę w wysokości 100 zł. Drugie nie stawienie się na mecz jest jednoznaczne z

definitywnym wycofaniem z rozgrywek i zapłatą kary wysokości 200 zł na rzecz

organizatora. Taka sama kara obowiązuje w przypadku wycofania się z rozgrywek bez

wcześniejszego walkowera. Dopóki należność nie zostanie uregulowana żaden z

zawodników wycofanego zespołu nie będzie mógł występować w żadnych rozgrywkach

organizatora.

19. Zwrot wpisowego nie przysługuje drużynie która rozegrała choćby jeden mecz lub

wycofanej z rozgrywek.

20. Drużyny biorące udział w rozgrywkach za zwycięstwo otrzymują 3 pkt., za remis 1 pkt.

W przypadku niestawienia się jednej z drużyn do rozegrania meczu, przeciwnik otrzymuje

punkty walkowerem (3 : 0 i 3 pkt.). Czas oczekiwania na drużynę to 5 minut od ustalonego

terminu rozpoczęcia meczu. Powinna ona jednak być obecna na obiekcie co najmniej 15

minut przed swoim spotkaniem. Nie przewiduje się możliwości przekładania terminu

rozgrywania spotkania, a jedynie zamianę kolejności rozgrywanych meczów. Taka zmiana

leży w gestii zainteresowanych drużyn i powinni oni odpowiednio wcześniej poinformować

o niej organizatora.

21. Organizator w trakcie rozgrywek zapewnia opiekę medyczną, jednak w przypadku

poważnych kontuzji wzywana jest karetka pogotowia. Każdy uczestnik ligi powinien przebadać się u specjalisty we własnym zakresie.

23. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Harmonogram ligi podany będzie przed rozpoczęciem rozgrywek .

25. Wszystkich uczestników turnieju na czas trwania rozgrywek obowiązują regulaminy

porządkowe Orlika przy ulicy Gajowej ze szczególnym uwzględnieniem zapisu o obuwiu przeznaczonym do gry na Orliku i nie spożywaniu na terenie obiektu alkoholu.

26. W przypadku jakichkolwiek zniszczeń wynajmowanych pomieszczeń i urządzeń na

obiekcie, winni zobowiązani są do pokrycia wszystkich wyrządzonych szkód. Wszelkie

objawy wandalizmu zgłaszane będą na Policję, a niezdyscyplinowane zespoły

bezwarunkowo wykluczone z dalszych rozgrywek.

27.Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem

i przestrzegać go podczas rozgrywek.

Skip to content