Terminarz i Regulamin Słupeckiej Ligi Futsalu
Terminarz i Regulamin Słupeckiej Ligi Futsalu

TERMINARZ Słupeckiej Ligi FUTSALU na 2017/2018 rok

1. FC Słupca
2. Galeria Słupecka
3. FABNET
4. Meble Mikołajczyk
5. Kopernik Słupca
6. SOKÓŁ Koszuty
7. GETIN  BANK  Słupca

I KOLEJKA: 20.11.2017 r.

godz. 18:00 – 18:30 Meble Mikołajczyk – Kopernik

godz. 18:35 – 19:05 Fabnet – Sokół

godz. 19:10 – 19:40 Galeria Słupecka – Getin Bank

godz. 19:45 – 20:15 Sokół – Meble Mikołajczyk

godz. 20:20 – 20:50 Getin Bank – Fabnet

II KOLEJKA: 27.11.2017 r.

godz. 18:00 – 18:30 FC Słupca – Galeria Słupecka

godz. 18:35 – 19:05 Kopernik – Sokół

godz. 19:10 – 19:40 Meble Mikołajczyk – Getin Bank

godz. 19:45 – 20:15 Fabnet – FC Słupca

godz. 20:20 – 20:50 Getin Bank – Kopernik

III KOLEJKA: 04.12.2017 r.

godz. 18:00 – 18:30 FC Słupca – Meble Mikołajczyk

godz. 18:35 – 19:05 Galeria Słupecka – Fabnet

godz. 19:10 – 19:40 Kopernik – FC Słupca

godz. 19:45 – 20:15 Meble Mikołajczyk – Galeria Słupecka

godz. 20:20 – 20:50 Sokół – Getin Bank

IV KOLEJKA: 11.12.2017 r.

godz. 18:00 – 18:30 FC Słupca – Sokół

godz. 18:35 – 19:05 Galeria Słupecka – Kopernik
godz. 19:10 – 19:40 Fabnet – Meble Mikołajczyk

godz. 19:45 – 20:15 Sokół – Galeria Słupecka

godz. 20:20 – 20:50 Kopernik – Fabnet

V KOLEJKA: 18.12.2017 r.

godz. 18:00 – 18:30 Getin Bank – FC Słupca

RUNDA  REWANŻOWA

godz. 18:35 – 19:05 Kopernik – Meble Mikołajczyk

godz. 19:10 – 19:40 Sokół – Fabnet

godz. 19:45 – 20:15 Getin Bank – Galeria Słupecka

godz. 20:20 – 20:50 Meble Mikołajczyk – Sokół

VI KOLEJKA: 08.01.2018 r.

godz. 18:00 – 18:30 Fabnet – Getin Bank

godz. 18:35 – 19:05 Galeria Słupecka – FC Słupca

godz. 19:10 – 19:40 Sokół – Kopernik

godz. 19:45 – 20:15 FC Słupca – Fabnet

godz. 20:20 – 20:50 Getin Bank – Meble Mikołajczyk

VII KOLEJKA: 15.01.2018 r.

godz. 18:00 – 18:30 Kopernik – Getin Bank

godz. 18:35 – 19:05 Meble Mikołajczyk – FC Słupca

godz. 19:10 – 19:40 Fabnet – Galeria Słupecka

godz. 19:45 – 20:15 FC Słupca – Kopernik

godz. 20:20 – 20:50 Galeria Słupecka – Meble Mikołajczyk

VIII KOLEJKA: 22.01.2018 r.

godz. 18:00 – 18:30 Getin Bank – Sokół

godz. 18:35 – 19:05 Kopernik – Galeria Słupecka

godz. 19:10 – 19:40 Sokół – FC Słupca

godz. 19:45 – 20:15 Meble Mikołajczyk – Fabnet

godz. 20:20 – 20:50 Galeria Słupecka – Sokół

IX KOLEJKA: 29.01.2018 r.

godz. 18:00 – 18:30 Fabnet – Kopernik

godz. 18:35 – 19:05 FC Słupca – Getin Bank

około godz. 19:20 zakończenie ligi

Regulamin Słupeckiej Ligi Futsalu w sezonie 2017/2018

1. Organizatorem rozgrywek Słupeckiej Ligi Futsalu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Słupcy. Współorganizatorem rozgrywek jest natomiast Słupecki Klub Piłkarski.
2. Mecze rozgrywane będą w hali sportowej przy ul. Kopernika w poniedziałki od godziny 18:00.
3. Prawo udziału w rozgrywkach mają reprezentacje zakładów pracy, osiedli mieszkaniowych,
instytucji i grup koleżeńskich. Warunkiem udziału zgłoszonych drużyn jest opłata wpisowego, które
wynosi 600 zł do dnia 20 listopada 2017r. Po tym terminie /brak wpłaty/ drużyna zostanie zdyskwalifikowana.
4. Każda z drużyn może zgłosić do Ligi maksymalnie 15 zawodników na otrzymanym od
organizatora FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM. Formularz zgłoszeniowy trzeba dostarczyć
najpóźniej  przed pierwszym mecze w lidze. Kierownik zespołu zobowiązany jest również do
złożenia przed  pierwszym meczem I kolejki ligi podpisanych przez każdego z graczy KART
ZGŁOSZENIOWYCH  ZAWODNIKA, na których znajdują się stosowne oświadczenia. W trakcie
rozgrywek  jest możliwość  zgłaszania do Ligi nowych zawodników maksymalnie na liście
zgłoszeniowej 15 zawodników.
5.Do każdego meczu drużyna może zgłosić pełen skład (wpis do protokółu =własnoręczny podpis
zawodnika i jego numer). Podpisy zawodników są równoznaczne z ich obecnością w kadrze
meczowej. Złożenie podpisu za zawodnika nieobecnego na meczu powoduje jego automatyczną
dyskwalifikację z danego spotkania. Protokoły będą odbierane razem z kluczem do szatni na
trybunach.
6.Drużyna rozpoczyna mecz w składzie 5 zawodników (4 w polu + bramkarz). Minimalna liczba
zawodników, aby mecz był rozpoczęty i kontynuowany to 3 w polu + bramkarz.
7.Do ligi każda z drużyn może zgłosić trzech zawodników zrzeszonych zarejestrowanych w
Polskim Związku Piłki Nożnej, związkach zagranicznych i związkach okręgowych w sezonie
2017/2018. W lidze nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy nie  ukończą w trakcie trwania
rozgrywek 16 lat. Młodsi zgłoszeni zawodnicy nie mogą rozegrać spotkania  do dnia ukończenia
przez nich 16 roku życia. Od niepełnoletnich do uczestnictwa w lidze wymagana
jest pisemna zgoda rodziców.
Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę
dyskwalifikacji lub pod obcym nazwiskiem grozi kara:
a) drużynie walkower, a w szczególnie rażących przypadkach również kara pieniężna do 100 zł
b) zawodnikowi zawieszenie lub dyskwalifikacja
8.Każdy z zawodników przystępuje do meczu na własną odpowiedzialność. Ponadto musi posiadać
przy sobie dowód tożsamości, którego okazania w szczególnych przypadkach mają prawo
zażądać sędziowie. Kapitan drużyny odpowiada za ostateczne zatwierdzenie składu meczowego.
9.Każdy z zawodników uczestniczących w rozgrywkach wyraża zgodę na publikacje swojego
wizerunku oraz danych osobowych.
10.Na parkiecie podczas rozgrywek przebywają tylko organizatorzy, opieka medyczna, sędziowie i
grające drużyny, czyli zawodnicy wpisani do protokołu. Drzwi prowadzące na boisko muszą być
zamknięte. Zabrania się wchodzenia na parkiet aż do syreny kończącej dane spotkanie.
11.Drużyny biorące udział w rozgrywkach obowiązują jednolite stroje.
12. Czas gry wynosi 2 x 15 minut ( przerwa między połowami 2 minuty, przerwa między meczami 5
minut ). Ostatnia minuta spotkania jest zatrzymywana w każdym przypadku przerwania gry (faul,
aut, itp.) Spotkanie kończy syrena (strzał oddany przed dźwiękiem syreny, który znajdzie się w
bramce zaraz po jej usłyszeniu nie będzie uznany za gola). Czas może być zatrzymany przez
sędziego w czasie meczu w szczególnych przypadkach( np. uraz zawodnika)
13. Przepisy gry – najważniejsze punkty:
-Bramkarz wznawia grę z rzutu od bramki ręką i może zagrać piłkę również na połowę
przeciwnika.
– Dozwolone jest wykonywanie tak zwanych wślizgów obronnych, kiedy rywal nie będzie
znajdował się w pobliżu.
-Zmiany zawodników dokonywane przez zespoły są przeprowadzone tylko i wyłącznie w
wyznaczonej strefie zmian. Zawodnik na placu gry może pojawić się tylko wtedy, kiedy schodzący
gracz opuści boisko. Niedopatrzenia w tym względzie skutkować będą przerwaniem gry, o czym
zadecydują sędziowie i organizatorzy.
-Rzut karny wykonywany będzie z odległości 7 metrów do bramki.
-Rzut z autu wykonujemy nogą ustawiając piłkę poza boiskiem.
-Rzuty wolne wykonywane są zgodnie z zasadami piłki nożnej, o ile sędzia nie zadecyduje inaczej.
-W rozgrywkach obowiązuje zasada przewinień akumulowanych. Oznacza to, że piąte oraz każde
następne przewinienie drużyny w danej połowie meczu skutkuje podyktowaniem przedłużanego
rzutu karnego, który drużyna przeciwna wykona z odległości 9 metrów od bramki. Do przewinień
akumulowanych nie zalicza się jedynie błędów przy zmianie zawodnika oraz błędów przy
wznawianiu gry. Np. przekroczenia czasu 3 sekund lub błędnie wykonanego autu. Kumulujące się
faule nie przechodzą na drugą część spotkania.
-Odległość zawodników drużyny przeciwnej podczas wykonywania rzutu wolnego, rożnego i rzutu
z autu wynosi 3 metry
-Czas wznowienia gry wynosi 3 sekundy. W przypadku tzw. gry na czas, każdy stały fragment gry
będzie liczony przez sędziów. Jeżeli nie będzie on egzekwowany w wyżej wymienionym czasie
piłkę otrzyma drużyna przeciwna.
14. Sędziowie stosować będą kary w postaci żółtej i czerwonej kartki.
-Żółta kartka – brak kary minutowej
-Dwie żółte kartki (w konsekwencji czerwona)- kara gry w osłabieniu przez 5 minut, ukarany
zawodnik ma obowiązek zejścia do szatni lub na trybuny nie pauzuje w następnym spotkaniu
-Bezpośrednia czerwona kartka- kara gry w osłabieniu przez 5 minut, ukarany zawodnik ma
obowiązek zejścia do szatni, lub na trybuny i pauzuje w następnym spotkaniu
-w sytuacji, gdy bezpośrednią czerwoną kartkę lub drugą żółtą otrzyma zawodnik będący na ławce
rezerwowych, musi on zejść do szatni lub na trybuny. Nie powoduje to jednak gry tego zespołu w
osłabieniu.
-Trzecia żółta kartka w kolejnym meczu oznacza pauzę zawodnika w następnym spotkaniu.
Po kolejnych żółtych kartkach 6, 9 itd. organizator może ukarać zawodnika większą ilością
wykluczeń z meczu
-kary minutowe przechodzą na drugą połowę spotkania
-Po upływie czasu kary minutowej dla zawodnika danej drużyny inny jej gracz może uzupełnić
skład przechodząc przez strefę zmian tylko i wyłącznie wtedy, kiedy gra jest przerwana lub kiedy
uzyska na to zgodę sędziego lub organizatorów
-w zależności od sytuacji organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia kary meczowej, lub
dyskwalifikacji zawodnika z rozgrywek
-w rozgrywkach bezwzględnie karane będą wulgaryzmy oraz nieodpowiednie zachowania
zawodników
15. Sposób rozegrania turnieju.
Turniej rozegrany zostanie systemem „ każdy z każdym”.
W przypadku jednakowej liczby punktów o miejscu w tabeli decydować będą:
-bezpośredni pojedynek zainteresowanych drużyn
-różnica bramek między zainteresowanymi drużynami
-liczba wszystkich zdobytych bramek danego zespołu
-dodatkowy mecz pomiędzy zainteresowanymi zespołami
16 Zawodnik, który rozegrał przynajmniej jeden mecz w danej drużynie, nie może reprezentować
w lidze innej drużyny.
17. Drużyna, za nie stawienie się do rozegrania meczu, zostaje ukarana kwotą 50 zł., dwa razy nie
stawienia się do gry 100 zł., a za trzecie nie stawienie się na mecz jest jednoznaczne z definitywnym
wycofaniem z rozgrywek.
18.Zwrot wpisowego nie przysługuje drużynie która rozegrała choćby jeden mecz lub wycofanej z
rozgrywek .
19. Drużyny biorące udział w rozgrywkach za zwycięstwo otrzymują 3 pkt, za remis 1 pkt. W
przypadku niestawienia się jednej z drużyn do rozegrania meczu, przeciwnik otrzymuje punkty
walkowerem (3 : 0 i 3 pkt.). Czas oczekiwania na drużynę to 5 min. od ustalonego terminu
rozpoczęcia meczu. Nie przewiduje się możliwości przekładania terminu rozgrywania spotkania, a
jedynie zamianę kolejności rozgrywanych meczów. Taka zmiana leży w gestii zainteresowanych
drużyn i powinni oni odpowiednio wcześniej poinformować o niej organizatora.
20. Organizator w trakcie rozgrywek zapewnia opiekę medyczną, jednak w przypadku poważnych
kontuzji wzywana jest karetka pogotowia.
21.Każdy uczestnik ligi powinien przebadać się u specjalisty we własnym zakresie.
22. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
23. Harmonogram ligi podany będzie przed rozpoczęciem rozgrywek .
24. Wszystkich uczestników turnieju na czas trwania rozgrywek obowiązuje regulamin porządkowy
Hali Sportowej przy ulicy Kopernika.
25. W przypadku jakichkolwiek zniszczeń wynajmowanych pomieszczeń i urządzeń na hali
sportowej, winni zobowiązani są do pokrycia wszystkich wyrządzonych szkód. Wszelkie objawy
wandalizmu zgłaszane będą na Policję, a niezdyscyplinowane zespoły bezwarunkowo wykluczone
z dalszych rozgrywek.
26.Rozgrywki powinny przebiegać według zasad fair play i wszelkiego rodzaju agresja słowna lub
fizyczna w stosunku do zawodnika lub sędziego karana będzie żółtą lub czerwoną kartką .
27.Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go
podczas rozgrywek.
28.Złożenie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza zgłoszeniowego oznacza akceptację
regulaminu.
29. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

 

Skip to content