Sześć drużyn w piłkarskim turnieju WOŚP
Sześć drużyn w piłkarskim turnieju WOŚP

W sobotę 28 stycznia rozegrany zostanie halowy turniej piłki nożnej w ramach finału WOŚP 2023. Swój udział w turnieju potwierdziło sześć zespołów. Początek sobotniego turnieju zaplanowano na godz. 10:00. Zespoły do hali zapraszamy od godz. 9:30. WPISOWE od zawodników zostanie przekazane na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Regulamin Turnieju Halowej Piłki Nożnej w ramach WOŚP 28.01.2023 r.

1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy.

2. Mecze rozgrywane będą w hali sportowej przy ul. Kopernika w sobotę 28.01.2023 r. od godz.10:00.

3. Prawo udziału w rozgrywkach mają reprezentacje zakładów pracy, osiedli mieszkaniowych, instytucji i grup koleżeńskich.

WPISOWE od zawodników zostanie przekazane na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

4. Drużyna rozpoczyna mecz w składzie 5 zawodników (4 w polu + bramkarz).

5. Do turnieju każda z drużyn może zgłosić dowolną liczbę zawodników zrzeszonych zarejestrowanych w Polskim Związku Piłki Nożnej, związkach zagranicznych i związkach okręgowych w sezonie 2022/2023. W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy nie ukończą w dniu trwania turnieju 16 lat. Od niepełnoletnich do uczestnictwa w lidze wymagana jest pisemna zgoda rodziców.

6. Każdy z zawodników przystępuje do meczu na własną odpowiedzialność. Ponadto musi posiadać przy sobie dowód tożsamości, którego okazania w szczególnych przypadkach mają prawo zażądać sędziowie. Kapitan drużyny odpowiada za ostateczne zatwierdzenie składu meczowego.

7. Każdy z zawodników uczestniczących w rozgrywkach wyraża zgodę na publikacje swojego wizerunku oraz danych osobowych.

8. Na parkiecie podczas rozgrywek przebywają tylko organizatorzy, opieka medyczna, sędziowie i grające drużyny, czyli zawodnicy wpisani do protokołu. Zabrania się wchodzenia na parkiet aż do syreny kończącej dane spotkanie.

9. Drużyny biorące udział w rozgrywkach obowiązują jednolite stroje.

10. Czas gry wynosi 15 minut, przerwa między meczami 5 minut. Spotkanie kończy syrena (strzał oddany przed dźwiękiem syreny, który znajdzie się w bramce zaraz po jej usłyszeniu nie będzie uznany za gola). Czas może być zatrzymany przez sędziego w czasie meczu w szczególnych przypadkach( np. uraz zawodnika)

11. Przepisy gry – najważniejsze punkty:

– Bramkarz wznawia grę z rzutu od bramki ręką i może zagrać piłkę również na połowę przeciwnika.

Dozwolone jest wykonywanie tak zwanych wślizgów obronnych, kiedy rywal nie będzie znajdował się w pobliżu.

– Zmiany zawodników dokonywane przez zespoły są przeprowadzone tylko i wyłącznie w wyznaczonej strefie zmian. Zawodnik na placu gry może pojawić się tylko wtedy, kiedy schodzący gracz opuści boisko. Niedopatrzenia w tym względzie skutkować będą przerwaniem gry, o czym zadecydują sędziowie i organizatorzy.

– Rzut karny wykonywany będzie z odległości 7 metrów do bramki.

– Rzut z autu wykonujemy nogą ustawiając piłkę poza boiskiem.

– Rzuty wolne wykonywane są zgodnie z zasadami piłki nożnej, o ile sędzia nie zadecyduje inaczej.

– W rozgrywkach obowiązuje zasada przewinień akumulowanych. Oznacza to, że piąte oraz każde następne przewinienie drużyny w danej połowie meczu skutkuje podyktowaniem przedłużanego rzutu karnego, który drużyna przeciwna wykona z odległości 9 metrów od bramki. Do przewinień akumulowanych nie zalicza się jedynie błędów przy zmianie zawodnika oraz błędów przy wznawianiu gry. Np. przekroczenia czasu 3 sekund lub błędnie wykonanego autu. Kumulujące się faule nie przechodzą na drugą część spotkania.

– Odległość zawodników drużyny przeciwnej podczas wykonywania rzutu wolnego, rożnego i rzutu z autu wynosi 3 metry

– Czas wznowienia gry wynosi 3 sekundy. W przypadku tzw. gry na czas, każdy stały fragment gry będzie liczony przez sędziów. Jeżeli nie będzie on egzekwowany w wyżej wymienionym czasie piłkę otrzyma drużyna przeciwna.

12. Sędziowie stosować będą kary w postaci żółtej i czerwonej kartki.

– Żółta kartka – brak kary minutowej

– Dwie żółte kartki (w konsekwencji czerwona)- kara gry w osłabieniu przez 5 minut, ukarany zawodnik ma obowiązek zejścia do szatni lub na trybuny nie pauzuje w następnym spotkaniu

– Bezpośrednia czerwona kartka- kara gry w osłabieniu przez 5 minut, ukarany zawodnik ma obowiązek zejścia do szatni, lub na trybuny i pauzuje w następnym spotkaniu

– w sytuacji, gdy bezpośrednią czerwoną kartkę lub drugą żółtą otrzyma zawodnik będący na ławce rezerwowych, musi on zejść do szatni lub na trybuny. Nie powoduje to jednak gry tego zespołu w osłabieniu.

– Trzecia żółta kartka w kolejnym meczu oznacza pauzę zawodnika w następnym spotkaniu.

Po kolejnych żółtych kartkach 6, 9 itd. organizator może ukarać zawodnika większą ilością wykluczeń z meczu

– kary minutowe przechodzą na drugą połowę spotkania

– Po upływie czasu kary minutowej dla zawodnika danej drużyny inny jej gracz może uzupełnić skład przechodząc przez strefę zmian tylko i wyłącznie wtedy, kiedy gra jest przerwana lub kiedy uzyska na to zgodę sędziego lub organizatorów

– w zależności od sytuacji organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia kary meczowej, lub dyskwalifikacji zawodnika z rozgrywek

– w rozgrywkach bezwzględnie karane będą wulgaryzmy oraz nieodpowiednie zachowania zawodników

13. Sposób rozegrania turnieju.

Turniej rozegrany zostanie systemem w zależności od zgłoszonych drużyn.

W przypadku jednakowej liczby punktów o miejscu w tabeli decydować będą:

– bezpośredni pojedynek zainteresowanych drużyn

– różnica bramek między zainteresowanymi drużynami

– liczba wszystkich zdobytych bramek danego zespołu

-dodatkowy mecz pomiędzy zainteresowanymi zespołami

14. Zawodnik, który rozegrał przynajmniej jeden mecz w danej drużynie, nie może reprezentować w turnieju innej drużyny.

15. Drużyny biorące udział w turnieju za zwycięstwo otrzymują 3 pkt, za remis 1 pkt. W przypadku niestawienia się jednej z drużyn do rozegrania meczu, przeciwnik otrzymuje punkty walkowerem (3 : 0 i 3 pkt.). Czas oczekiwania na drużynę to 5 min. od ustalonego terminu rozpoczęcia meczu.

16. Organizator w trakcie turnieju zapewnia opiekę medyczną, jednak w przypadku poważnych kontuzji wzywana jest karetka pogotowia.

17.Każdy uczestnik turnieju powinien przebadać się u specjalisty we własnym zakresie.

18. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

19. Harmonogram meczy podany będzie przed rozpoczęciem turnieju .

20. Wszystkich uczestników turnieju na czas trwania rozgrywek obowiązuje regulamin porządkowy Hali Sportowej przy ulicy Kopernika.

21. W przypadku jakichkolwiek zniszczeń wynajmowanych pomieszczeń i urządzeń na hali sportowej, winni zobowiązani są do pokrycia wszystkich wyrządzonych szkód. Wszelkie objawy wandalizmu zgłaszane będą na Policję.

22. Mecze powinny przebiegać według zasad fair play i wszelkiego rodzaju agresja słowna lub fizyczna w stosunku do zawodnika lub sędziego karana będzie żółtą lub czerwoną kartką.

23. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas turnieju.

24. Złożenie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza zgłoszeniowego oznacza akceptację regulaminu.

25. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Skip to content