Turniej Par Niekoniecznie Małżeńskich – wspomnienia i regulamin
Turniej Par Niekoniecznie Małżeńskich – wspomnienia i regulamin

REGULAMIN TURNIEJU PAR  NIEKONIECZNIE  MAŁŻEŃSKICH

I. Organizator:  Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji w Słupcy

II. Cel: Integracja społeczeństwa miasta Słupcy.
Integracja grup społecznych i stowarzyszeń.

III. Termin: 19 listopad 2017 r. (niedziela)  godz. 16:00.

IV. Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Słupcy,  ul. Kopernika 13

V. Uczestnictwo: prawo startu mają osoby pełnoletnie, pary niekoniecznie małżeńskie

VI. Konkurencje:
                              ?
VII. System rozgrywek – Punktacja
Zwycięstwo i naliczanie punktacji dokonują sędziowie z poszczególnych konkurencji na podstawie ustalonych przez siebie kryteriów. Punktację w klasyfikacji generalnej dokonują sędziowie – organizatorzy turnieju.

VIII. Sprawy finansowe:
Udział w turnieju jest bezpłatny.

IX. Nagrody i wyróżnienia:
Najlepsza para w danej konkurencji otrzyma okolicznościowa statuetkę. Za pierwsze trzy miejsca w turnieju pary otrzymają puchary oraz wszyscy uczestnicy turnieju zdobędą nagrody rzeczowe w formie losowania.
Każdy uczestnik otrzyma okolicznościową koszulkę.

X. Sprawy organizacyjne:
Uczestników turnieju obowiązuje strój sportowy.
Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu dotyczącego korzystania  z obiektu sportowego.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

Do  udziału  zapraszają  ORGANIZATORZY

Skip to content