V Wiosenny Marsz Nordic Walking Łączymy Pokolenia z okazji Słupeckich Dni Rodziny
V Wiosenny Marsz Nordic Walking Łączymy Pokolenia z okazji Słupeckich Dni Rodziny

REGULAMIN     V Wiosennego Marszu Nordic Walking ”ŁĄCZYMY POKOLENIA”
z okazji Słupeckich Dni Rodziny
I. CEL:

Propagowanie aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

II. ORGANIZATOR:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy, Urząd Miasta Słupca, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna Województwa Wielkopolskiego w Słupcy

III. TERMIN i MIEJSCE:
25.05.2019 roku, start godz. 11:00 hala MOSiR Słupca a meta kompleks boisk ORLIK 2012 ul. Gajowa 2

IV. ZAPISY:

W dniu biegu od godz.10:30 do 10:50 hala MOSiR ul. Kopernika 13, Słupca

V. SPRAWY TECHNICZNE:

Przewidziano 7 km trasę do marszu rekreacyjnego.   Każdy zawodnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia i oddania go w momencie zapisu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest również podpis rodzica lub opiekuna.   Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom napoje i poczęstunek. Dla chętnych odbędą się wspólne zabawy rekreacyjno – muzyczne.

VI. NAGRODY:

Nie przewidujemy żadnych klasyfikacji. Wśród uczestników marszu rozlosowane zostaną nagrody.

VII. SPRAWY FINANSOWE:

– – udział w marszu jest bezpłatny,
– koszty przejazdów, ubezpieczenia pokrywają zawodnicy we własnym zakresie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– organizator zastrzega sobie wyłączną interpretację regulaminu,
– zawodnicy uczestniczą w marszu na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie, organizator nie odpowiada za wynikłe wypadki.
– organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w szatniach oraz na obiekcie.

Telefon kontaktowy: 501 106 188 lub 607 061 596

DO UDZIAŁU ZAPRASZAJĄ   ORGANIZATORZY

 

Do pobrania:

Skip to content