„W drodze do wojska”
„W drodze do wojska”

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji był partnerem Projektu współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego p.t.: „W drodze do wojska”

 

Zakończono projekt „W drodze do wojska”.

Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr” w 2016 r. otrzymało środki z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację projektu p.t.: „W drodze do wojska”. Pieniądze pozyskano w ramach Otwartego Konkursu Ofert. Projekt realizowany był od 15 września do 27 grudnia 2016r. Jego celem było przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa. Projekt skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Słupeckiego. Zajęcia z młodzieżą obejmowały wykłady (szkolenie edukacyjno – informacyjne) w szkołach, dotyczące m.in. celu projektu, zasad naboru do zawodowej służby wojskowej, Narodowych Sił Rezerwowych, zasad bezpiecznego posługiwania się bronią, zagadnień związanych ze strzelectwem. W tej części projektu uczestniczyło ponad 400 uczniów z 20 klas. Z całej grupy młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie naszego powiatu do szkolenia specjalistycznego mogło przystąpić 20 uczniów.

Program zajęć przewidywał szkolenie strzeleckie z karabinków pneumatycznych, z broni małokalibrowej bocznego zapłonu, szkolenie z pierwszej pomocy, kurs survivalu, wyjazd do Jednostki Wojskowej w Powidzu. Cykl treningów został rozpoczęty i zakończony zawodami z karabinka pneumatycznego. Podczas zwodów strzeleckich na zakończenie projektu, które odbyły się 19 grudnia, zdobywcy miejsc I –VI otrzymali statuetki i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik szkolenia specjalistycznego otrzymał certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu z pierwszej pomocy oraz z survivlau. Na każdym etapie szkolenie prowadzone było przez wykwalifikowaną kadrę, z wykorzystaniem wystarczającej ilości profesjonalnego sprzętu.

Była to już trzecia edycja projektu „W drodze do wojska” (w 2015 r. Stowarzyszenie realizowało również projekt „Szkolenie medyczne kandydatów do służby wojskowej”). Z roku na roku koncepcja szkolenia jest rozbudowywana o nowe elementy dopasowane do oczekiwań młodzieży, które patrząc na coroczny wzrost wysokości kwoty otrzymywanej dotacji są również zbieżne z oczekiwaniami Ministerstwa Obrony Narodowej.

Całkowita wartość projektu w 2016 r. to 21850 zł, w tym środki pochodzące z Ministerstwa Obrony Narodowej stanowiły 18500 zł. W ciągu ostatnich 3 lat Stowarzyszenie zrealizowało przy współudziale MON 4 projekty skierowane dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łącznie na kwotę 68586 zł, z czego wielkość dotacji z MON wyniosła 59300 zł.

Pomysłodawcą wszystkich projektów i osobą czuwającą nad przebiegiem całości procesu szkolenia był Karol Biadasz – instruktor strzelectwa.

Partnerami projektu w 2016r. byli:

  • Powiat Słupecki

  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy

  • Słupecka Organizacja Strzelecka „FORT”

Karol Biadasz

Skip to content