„W drodze do wojska”
„W drodze do wojska”

Stowarzyszenie „Z WIATREM I POD WIATR” realizuje projekt

współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej

Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr” od sierpnia rozpoczęło realizację projektu
„W drodze do wojska”. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych
od Ministra Obrony Narodowej.
Projekt realizowany jest od 27 sierpnia 2015r. do 28 grudnia 2015r.

Celem projektu jest przygotowanie potencjalnych kandydatów do zawodowej służby wojskowej i służby w Narodowych Siłach Rezerwowych. Realizowany projekt ma również
na celu kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw społeczeństwa oraz budowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP w społeczeństwie.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Słupeckiego. Zajęcia z młodzieżą obejmują wykłady, treningi strzeleckie z karabinka pneumatycznego, wyjazd do jednostki wojskowej oraz szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.
Cykl treningów zakończony zostanie zawodami, na których najlepsze osoby otrzymają nagrody rzeczowe i puchary.

Partnerzy projektu:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
Słupecka Organizacja Strzelecka „FORT”

Skip to content