Wkrótce kolejna inwestycja
Wkrótce kolejna inwestycja
Jak informuje burmistrz Michał Pyrzyk: Wkrótce kolejna inwestycja. Otrzymaliśmy 99 tysięcy 998 złotych na remont pomieszczeń szatniowych, magazynowych i sanitarnych Miejskiej Strzelnicy.
Pieniądze pochodzą z programu Urzędu Marszałkowskiego „Szatnia na medal”.
Wartość zadania opiewa na kwotę 199 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie mogło wynieść 50% kosztów całkowitych zadania.
#Słupcamojemiasto