Wraca biegowe Grand Prix Słupcy
Wraca biegowe Grand Prix Słupcy

Wraca biegowe Grand Prix Słupcy. W tegorocznym cyklu, zaplanowanych jest pięć biegów. Trzy z nich są obowiązkowe, dwa do zaliczenia. Więcej informacji znajdziecie w poniższym regulaminie

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

REGULAMIN GRAND PRIX MIASTA SŁUPCY 2022

Cel:

1.Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2.Promocja zdrowego stylu życia.

3.Promocja Miasta Słupca.

Organizator:

1. Urząd Miasta Słupca

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy

3. YO&GO Events Małgorzata Jarząbek

Uczestnicy: Uczestnikiem Grand Prix Miasta Słupcy może być :

 Zawodnik , który ukończył 18 lat ( dopuszczalny start zawodnika w wieku lat 16 w przypadku podpisania zgody na uczestnictwo w biegu przez opiekuna prawnego

 • zgoda dotyczy konkretnego biegu, nie ma zastosowania jedna zgoda na całe GRAND PRIX.
 • Zawodnik, który opłacił wpisowe w terminie, o ile takowe będzie wymagane w poszczególnych biegach.
 • Zawodnik , który podczas poszczególnych biegów w ramach Grand Prix nie naruszył rażąco regulaminu biegu.
 • Zawodnik, który wypełnił przed każdym biegiem oświadczenie covidowe

Terminy biegów zaliczanych do Grand Prix Miasta Słupcy:

 1. 06.03.2022 r. Bieg Tropem Wilczym – do zaliczenia /wpisowe 10 zł/2. 10.04.2022 r. Bieg Leśnika – pamięci płk Jana Szypowskiego – obowiązkowy /wpisowe 30 zł/

  3. 24.06.2022 r. Bieg Świetlików – do zaliczenia /wpisowe 10 zł/

  4. 06.08.2022 r. Bieg o Laur św. Wawrzyńca – obowiązkowy /wpisowe w późniejszym terminie/

  5. 09.09.2022 r. 5-tka z Pasją – obowiązkowy /wpisowe 30 zł/. Bieg wraca na starą trasę czyli ulicami miasta Słupcy.

W celu sklasyfikowania w GRAND PRIX Miasta Słupcy, należy ukończyć: Bieg Leśnika – pamięci płk Jana Szypowskiego, Bieg o Laur św. Wawrzyńca i Bieg 5-tka oraz uczestniczyć w jednym z dwóch wydarzeń : Bieg Tropem Wilczym lub Bieg „Świetlików”.

Klasyfikacja: O miejscu w klasyfikacji końcowej GRAND PRIX Miasta Słupcy decydować będzie łączny czas (brutto) uzyskany w 3 obowiązkowych biegach oraz uczestnictwo w jednym z dwóch wydarzeń dodatkowych wskazanych powyżej. W Grand Prix Miasta Słupcy zawodnicy i zawodniczki klasyfikowani będą w kat. Open Kobiet i Open Mężczyzn oraz kat. 20, kat. 30, kat.40, kat. 50, kat. 60 i więcej lat. kat. Mieszkaniec/Mieszkanka miasta Słupcy. Nagrody nie dublują się tzn. zawodnik, który otrzyma nagrodę w kat. Open nie otrzyma nagrody w pozostałych kategoriach według hierarchii nagród – Open > kat. wiekowe > kat. dodatkowe.

Biegi wskazane jako obowiązkowe posiadać będą elektroniczny pomiar czasu. Aktualna klasyfikacja Grand Prix Miasta Słupcy oraz wyniki poszczególnych biegów, udostępnione będą na stronie www.zawody.yogoevents.pl/wyniki, na stronie FB firmy YO&GO Events, oraz stronach pozostałych organizatorów.

Finał:

Podsumowanie całego cyklu Grand Prix Miasta Słupcy i ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Biegu 5 z Pasją.

Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie Grand Prix Miasta Słupcy. W poszczególnych wydarzeniach wiążący jest regulamin biegu wchodzącego w skład Grand Prix Miasta Słupcy. Ustalone limity miejsc na poszczególne biegi nie będą zwiększane.

Skip to content