Wybrano ofertę na czyszczenie kompleksu boisk Orlik 2012
Wybrano ofertę na czyszczenie kompleksu boisk Orlik 2012

W dniu 11.04.2016 roku komisja w składzie:
1. Beata Nadgrodkiewicz – przewodnicząca
2. Renata Leszczyńska – sekretarz
3. Agnieszka Kończak-Górniak – członek
dokonała wyboru oferty na całościowe czyszczenie kompleksu boisk ORLIK 2012 przy ul. Gajowej 2 należącego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy.
Wpłynęły następująca oferta:
1. SiGMA SERVICE, ul. Bajana 18/2, 54-129 Wrocław

Oferta zawiera:
Pełny cykl konserwacji na rok 2016 /kwiecień, czerwiec, sierpień, październik/, w skład którego wchodzi:
– oczyszczenie mechaniczne nawierzchni z zanieczyszczeń stałych,
– szczotkowanie twarde w celu podniesienia włókien,
– spulchnianie górnej warstwy wypełnienia,
– końcowe szczotkowanie,
– dosypywanie granulatu /koszt granulatu pokrywa zamawiający/, dosypanie granulatu po uzgodnieniu z zamawiającym,
– czyszczenie boiska poliuretanowego – sierpień.

Złożona oferta na kompleksowe czyszczenie jest do wglądu w biurze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy.

Skip to content