Wybrano ofertę na czyszczenie kompleksu boisk Orlik 2012
Wybrano ofertę na czyszczenie kompleksu boisk Orlik 2012

Słupca, dnia 11.04.2017

 

PROTOKÓŁ

Z wyboru ofert na kompleksowe czyszczenie kompleksu ORLIK 2012 przy ul.Gajowej 2

 

Komisja w składzie:

  1. Beata Nadgrodkiewicz – przewodnicząca
  2. Sylwia Jankowska – sekretarz
  3. Ania Dobersztyn – członek

 

W dniu11.04.2017 roku komisja dokonała wyboru oferty na kompleksowe czyszczenie kompleksu boisk ORLIK 2012 przy ul. Gajowej 2 należącego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy.

Wpłynęły następujące oferty:

  1. SiGMA SERVICE, ul. Bajana 18/2, 54-129 Wrocław

2.SOBIBAR Bartosz Sobieraj, serwis orlik.pl / serwis traw.pl, ul. Armii Krajowej 3/13

19-400 Olecko

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma SiGMA SERVICE z Wrocławia, w związku z powyższym komisja wybrała jej ofertę na wykonywanie czyszczenia kompleksu boisk ORLIK na 2017 rok.

Oferta zawiera:

Pełny cykl konserwacji na rok 2017 /kwiecień, czerwiec, sierpień, październik/,                     w skład którego wchodzi:

– oczyszczenie mechaniczne nawierzchni z zanieczyszczeń stałych,

– szczotkowanie twarde w celu podniesienia włókien,

– spulchnianie górnej warstwy wypełnienia,

– końcowe szczotkowanie,

– dosypywanie granulatu /koszt granulatu pokrywa zamawiający/, dosypanie granulatu po uzgodnieniu z zamawiającym,

– czyszczenie boiska poliuretanowego – sierpień.

 

Wszystkie złożone oferty na kompleksowe czyszczenie są do wglądu w biurze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy.

Na tym protokół zakończono.