XL Regionalny Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn 28.02.2016 rok
XL Regionalny Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn 28.02.2016 rok

REGULAMIN
XL REGIONALNEGO  TURNIEJU  PIŁKI  SIATKOWEJ  MĘŻCZYZN
PUCHAR  BURMISTRZA  MIASTA  SŁUPCA
I. CEL: propagowanie aktywnego wypoczynku wśród młodzieży i dorosłych, popularyzacja piłki siatkowej.
II. ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy,
WSPÓŁORGANIZATORZY: Urząd Miasta w Słupcy, Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki
III. TERMIN  i  MIEJSCE:
28.02.2016 roku, hala MOSiR w Słupcy, godz. 10:00 kategorie: gimnazjum, juniorzy /zapisy do 9:45/, godz. 12:00 – OPEN /zapisy do 11:45/.
IV. UCZESTNICTWO: W turnieju uczestniczą zespoły zgłoszone w dniu rozgrywek:
do godz. 9:45 w kategorii: gimnazjum, juniorzy,
do godz. 11:45 w kategorii: OPEN.
W każdej kategorii prawo gry mają zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach OZPS.
V. SYSTEM  ROZGRYWEK: uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn /”każdy z każdym”, w grupach, systemem pucharowym/.
VI. SPRAWY  TECHNICZNE: obowiązują przepisy PZPS. Z wyjątkiem gra toczy się do 2 wygranych setów do 25 pkt, trzeci set do 15 pkt.
VII. NAGRODY:
– zwycięska drużyna w każdej kategorii otrzyma puchar Burmistrza Miasta Słupca,
– za 2 m-ce puchary MOSiR w Słupcy,
– za 3 m-ce puchary MOSiR w Słupcy.
Pierwsze cztery zespoły w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy.
VIII. SPRAWY  FINANSOWE:
– obowiązuje wpisowe w wysokości 50 złotych od drużyny, nr konta: 72854200010000439820000010 lub płatne w dniu turnieju
– koszty przejazdów, wpisowego, wyżywienia, ubezpieczenia pokrywają zespoły we własnym zakresie.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– organizator zastrzega sobie wyłączną interpretację regulaminu,
– zespoły uczestniczą w turnieju i ubezpieczają się we własnym zakresie, uczestniczą na własną odpowiedzialność, organizator nie odpowiada za wynikłe wypadki.
– organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w szatniach oraz na salach.
– UWAGA: Organizator zapewnia piłki tylko na mecze, na rozgrzewkę zespoły zabezpieczają piłki we własnym zakresie.
DO  UDZIAŁU  ZAPRASZAJĄ  ORGANIZATORZY

Skip to content