XL REGIONALNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ z okazji „DNIA KOBIET” 27.02.2016 rok
XL REGIONALNY  TURNIEJ  PIŁKI  SIATKOWEJ z okazji  „DNIA  KOBIET” 27.02.2016 rok

XL REGIONALNY  TURNIEJ  PIŁKI  SIATKOWEJ z okazji  „DNIA  KOBIET”
o PUCHAR  BURMISTRZA  MIASTA  SŁUPCY
1.CEL: Popularyzacja piłki siatkowej wśród dziewcząt i kobiet.

2.ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
WSPÓŁORGANIZATOR:
* Urząd Miasta Słupcy,
* Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Słupca,
* Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słupcy.

3.TERMIN i MIEJSCE:
* 27 luty 2016 roku, godz. 10:00 kategoria:  kl. V-VI SP /drużyny 6-cio osobowe/ i gimnazjum /zapisy do godz. 9:45) godz. 12,00,00 (zapisy do godz. 11,45) – OPEN

Hala widowiskowo-sportowa MOSiR  w Słupcy

4. KATEGORIE:
*szkoły podstawowe, * gimnazjum, * OPEN
UWAGA: Dana kategoria rozegrana zostanie przy minimum dwóch zespołach.

5. SYSTEM  ROZGRYWEK:
ustalony zostanie w zależności od ilości zgłoszonych zespołów, mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 25 punktów, trzeci set do 15 punktów, obowiązują przepisy PZPS.

6. SPRAWY  FINANSOWE:
* koszty przejazdów, wyżywienia, napoi drużyny pokrywają we własnym zakresie,
* koszty organizacji turnieju pokrywają organizatorzy – zakup pucharów, koszty sędziowskie

7. NAGRODY:
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymują puchary Burmistrza Miasta Słupcy, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy. Za pierwsze cztery miejsca drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy.

8. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE:
* zespoły ubezpieczają się we własnym zakresie i uczestniczą na własną odpowiedzialność,
*organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione bez opieki w szatniach i na sali
* interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów
ORGANIZATORZY

DSCF4689

Skip to content